Polycykler

Nodesystemet er egentlig uegnet til at gengive polyrytmik, derfor præsenteres denne alternative anskuelse.
Her gennemgås 2:3, 3:4, 3:5, 4:5 og 5:6 og deres omvendinger. Præsentationerne indeholder både vejledning, videoer og animerede diagrammer, hvor man kan øve rytmerne i forskellige tempi.

2 mod 3 & 3 mod 2

3mod 4 & 4mod 3

3 mod 5 & 5 mod 3

4 mod 5 & 5 mod 4

5 mod 6 & 6 mod 5


Comments