Rødder

Denne side vil med tiden indeholde et overblik over klodens sangtraditioner med elementer af overtonesang og en sammenfatning af den vestlige overtonesangs historie og udvikling. Med hensyn til det sidste anbefales kapitel fem i Mark van Tongerens bog Overtone Singing. Et godt overblik findes på Wolfgang Saus' hjemmeside, som er på let forståeligt tysk (få eventuelt Google til at oversætte). Jeg linker dertil, indtil relevant materiale er klart på dansk:
- Traditioner
- Vestlig overtonesang

NB! Under diaspræsentationen findes noter!

Stemmerne fra stepperne - om strubesang i Mongoliet og Tuva


Comments