Rundetaarn 23. februar- 9. marts 2008
Musikalsk eksperimentarium, udstilling om tonesystemernes historie og struktur samt en uges koncerter med musik fra hele kloden og som gennemgang af den vestlige musikhistorie.

Rundetaarns Sneglegang blev forvandlet til et gigantisk musikinstrument, da dens syv vindinger fik monteret de første syv oktaver, 128 elementer, af overtonerækken som rørklokker.

I spalten til højre ses koncertprogrammet: en uges koncerter, som med forskellige tonesystemer bragte os kloden rundt og gennem den vestlige musikhistorie. Nederst en kort artikel om nogle af de bærende visioner. 

Udstillingens katalog, Musikkens Mønster, kan du finde som .pdf-fil herDer findes endnu  et restoplag, så du kan også få papirudgaven tilsendt mod dækning af forsendelsesudgifter. Også klassesæt!

Og endelig kan du finde et essay om musikkens stemning her!

Rundt om tonen


Tonens inderste væsen

En ny vinkel på musikalsk undervisning  / Skye Løfvander

En tone er ikke blot en bestanddel i det fænomen, vi kalder musik. Det er tonens inderste væsen at flette verdener sammen: I den mødes tid og rum i kraft af hhv. frekvens og bølgelængde. Og i mennesket sætter tonen et møde i stand mellem sanser, følelser og hvad man helt bogstaveligt kunne kalde det rationelle. For tonen minder os stedse om den mest simple og grundlæggende rod i menneskets erkendelse af sin omverden, nemlig talrækken 1-2-3-4-…, som vækkes gennem al klang i kraft af overtonerækken og i naturens egen musik. Tegnene 2, 3 og 5 ser med moderne øjne ud som ren kvantitet, men hvis man skal forstå lidt om, hvad de dækker over som kvalitet, må man gå til musikken. Her står de som principper (NB! I nævnte rækkefølge!) for hhv. oktav, ren kvint og stor terts, og appellerer altså direkte til sans og sjæl. Denne sammenhæng, som ligger fjernt fra pop-numerologi, vil til evig tid være en hovednøgle til en holistisk forståelse af mennesket. Læren om naturtonernes indbyrdes forhold ligger helt inde ved kernen af europæisk studietradition bl.a. i kraft af følgende tretrinsraket:

- Pythagoras/ Platon (oldtid)

- Boethius (karolingsk renæssance/ middelalder)

- Kepler (renæssance- oplysningstid).

Den eksperimentelle tilgang, som med sin vægt på oplevelse og erfaring nærmer sjæl og forstand til hinanden, har et af sine allervigtigste udspring i pythagoræernes forsøg med musikalske strenges materialer, længder, tykkelse og spænding.

Tonens kulturhistorie er alt for gennemgribende til at skulle betragtes som hørende til det begrænsede fagområde musik:

- I klosterskolerne og de tidlige universiteter var musikken nærmere at regne for ”naturvidenskab” end ”humaniora” og slet ikke blot og bar kunst. Den var et af de vitale led i quadrivium (firvejen), sammen med aritmetik, geometri og astronomi. Dette var basis for den fuldstændige syvfoldige dannelse sammen med sprogets trivium (trevejen): grammatik, retorik og dialektik

- Tonesystemer kloden rundt siger uendelig meget om de sociale og tidsmæssige sammenhænge, de udspringer af.

- Tonen er basis for sproget, fonetik er et klangstudium.

At forstå tonesprogets bevægelser fra kultur til kultur kan, hvis man betragter det som underviser, atter tilvejebringe en meningsfuld sammenhæng, en ”holistisk” erkendelse, som samler fagområderne musik, matematik, historie, sprog og fysik. Hvis man lader tonens væsen virke i studiet og undervisningen i disse fagområder er der gode muligheder for at frugtbargøre en studietradition, som på mange måder er blevet gold og fragmenteret.

Mange af tilgangene til denne samlede og samlende erkendelse af tonens væsen præsenteres på udstillingsprojektet Rundt om tonen, Rundetaarn, 23. februar til 9. marts.

Udstillingen appellerer til alle fra børnehavebarn til professor med sine installationer, der direkte inddrager publikum i oplevelser og refleksioner over tonens væsen og muligheder.

Der bliver ”sans for sagn”, man kan selv afprøve tonesystemer fra hele verden og historien anskueliggjort med 400 rørklokker, oktavernes spiral, et tonalt felt i en skov af parasoller, sneglegangens naturtonerække, 30 syngende aluskåle, ”spiralorgel”, ”nedløbsorgel” og andre instrumenter, plancher, modeller og fine antikke bøger om toneteori.… tonernes længder fra 3 cm til 10 meter, tonernes højder, tonernes fylde!!

Arrangementet omfatter også en koncertrække, hvor publikum gennem syv aftener med musik føres gennem historien fra renæssance via barok til moderne tid og får åbnet ørerne for klangen af Japan, Bali og Indien.

Der er i forbindelse med projektet fremstillet to sæt undervisningsmateriale, som med fordel kan anvendes i hhv. folkeskolens ældste klasser og gymnasier/ videregående uddannelser:

- Skye Løfvanders publikumsguide, Musikkens Mønster, 44 sider med mange illustrationer og diagrammer.

- Lars Pryns idehistoriske essay Harmoni, Identitet og Længsel, 28 siders gennemgang af tonesystemernes europæiske kulturhistorie fra oldtid til modernisme.

Materialet kan bestilles i klassesæt for produktionsprisen. .pdf-versioner kan tilsendes elektronisk til gennemsyn. Der er ikke udarbejdet lærervejledninger, men folkene bag projektet stiller sig gerne til rådighed i det omfang, det er muligt. Rundvisninger, oplæg og inspiration til projektarbejde kan arrangeres.

Rundt om tonen er et privat initiativ, som realiseres med hjælp fra Rundetaarn.

Kontakt: Skye Løfvander, 20 97 07 01


Stemning i tårnet, koncerter Rundt om tonen. Rundetårns Bibliotekssal mandag d. 3 marts- søndag d. 9. marts

Info: Det Springende Punkt, 20 97 07 01. www.rundetaarn.dk

Mandag d. 3. marts: PENTATON AFTEN
Anders Nordin, kyotaku. 
www.kyotaku.dk Foredrag v/ Michael Schilling. www.denlillemusikskole.dk

Tirsdag d. 4. marts: MIDDELTONESTEMNING

Oliver Hirsh, kammerorgel.
De rene tertsers aften, en smuk stemning fra renæssancen. 
www.music-newborn.dk

Onsdag d. 5. marts: SLENDRO OG PELOG FRA BALI
Gabriella Maria Medici & Tineke Noordhoek, joged (bambusxylofon). 
www.santi.dk 

Torsdag d. 6. marts: OVERTONER, MELLEMØST & UNDERSTRØMME
Overtonesang, Harry Partch og mellemøstlig musik. Gösta Petersen, vokal. 
www.overtone.se . Lars Bo Kujahn, qanun (hakkebræt). Oplæg ved Eva Fock.

Fredag d. 7. marts: 
DAS WOHLTEMPERIERTE KLAVIER

Nyd J.S. Bachs musik og hør historien bag de tempererede stemninger fra barokken og frem. Elisabeth Westenholz, piano. Foredrag v/ Lars Pryn.

Lørdag d. 8. marts: 
22 SHRUTIS, INDISKE MIKROTONER

Ashish Sankrityayan, vokal. 
www.dhrupad.info

Søndag d. 9. marts: 
PER NØRGAARDS RENE STEMNING

Per Nørgård spiller TURN og giver oplæg om tonalitet.
LINensemble opfører værkerne Spell, LIN mm. 
www.linensemble.dk  
Tomas Krakowski spiller på guitar et stykke fra Per Nørgårds Lad kortene fortælle.
www.krakowski.dk

Støttet af: 
Kunstrådet og 
World Music DenmarkComments