Polyrytmik

INDHOLDET PÅ DENNE SIDE HAR FÅET EN NY, SAMLET PRÆSENTATION PÅ www.polyrytmik.dk. VELKOMMEN!

De følgende videoer føjer nogle nye pædagogiske perspektiver til polyrytmikken:
 
- Den traditionelle triolnotation er ikke den mest gennemsigtige, så her præsenteres polyrytmerne som cykliske figurer, de naturligvis er:
Fx. er både 2 mod 3 og 3 mod 2 en todelt puls og en tredelt puls, som går sammen inden for en seksdelt ramme.

- Med de polyrytmiske remser indøves de betoninger, som fremhæver hhv. det todelte og det tredelte lag. Når man inden for den seksdelte ramme skifter mellem remserne: "LET at LÆ-re" og "DET ER så LET", vil de betonede stavelser (MAJUSKLER) først fremhæve 2-laget, dernæst 3-laget, hhv. 3 mod 2 og 2 mod 3. Det føles, som øret hører et nyt mønster, omtrent som det sker for øjet med med grafiske illusioner. 
Find selv på nye polyrytmiske remser!

Musik skal læres med kroppen, så videoerne er blot ment som en præsentation af ideen. For rigtigt at få rytmerne under huden, må man ud på gulvet!


Comments