De rene treklange. Et tilfælde, hvor udstillingen Rundt om tonens mange parasoller spejler sig i tonefeltets navn. Overalt i feltet findes samme struktur med kvint- hhv. kvart-skridt i kl.12- hhv. kl. 6-retning, rene stortertser/små sekster i kl. 2- hhv. kl. 8-retning og rene små tertser/ storsekster i kl. 4- hhv. kl. 10-retning.

Mandalala-feltet viste sig i et intuitivt glimt i et S-tog omkring Holte Station. Det er en måde at ordne den tolvdelte oktav i et symmetrisk mønster - eller en mandala om man vil - så alle retninger og alle forbindelseslinier har en indbygget mening. Det er en tre- eller firdimensional kvintcirkel:


Benævnelser

Her har benævnelserne været et problem. For at overkomme 'c-tyranniet' er der anvendt solfege (do-re-mi), men man kan vist diskutere om 'b for mi' er en gangbar betegnelse for en lille terts. Det burde dog ikke være et problem for at forstå meningen, ellers findes en udgave med almindelige trinbenævnelser på Entré-siden.
Feltet er - ligesom Skalabbala - blevet lavet med rørklokker opsat på parasoller - heraf det sekskantede design!
Det er oplagt, at et tonefelt som dette kan bruges til at indøve følelse for tonernes indre struktur og sammenhæng. Som parasol-installation med optegnede baner på gulvet af kulørt tape, kan man gå rundt i feltet og spille dets forskellige strukturer.

Definition, Dissonans og Konsonans:
Man skelner mellem dissonans og konsonans mellem to toner som et udtryk for i hvilken grad de smelter sammen. Det er ikke kun en smagssag, men har en et 'objektivt', matematisk aspekt. Den forstørrede kvart/ tritonus/ 'djævlens kvint' er ikke blot det mest dissonante interval i følge en vedtagelse, men fordi der er mindst grad af sammenfald mellem overtonerne for to toner med dette interval mellem sig.

Komplementære trin:
To trin, f.eks. stor terts og lille sekst er komplementære inden for oktavens ramme, fordi 'den lille seksts store terts er oktaven' og omvendt: tilsammen udgør de to intervaller som skridt et oktavinterval.

Yin og Yang
For at opfylde den indre mening med samtlige strukturer, består begge poler på den centrale akse af to toner, som så at sige er indlejret i samme punkt: prim-forstørret kvart og forstørret kvart-oktav. Dette afslører en slags yin-yang-dynamik: Den højeste grad af dissonans fødes af den reneste konsonans og omvendt.


Comments