Oktavspiralen viser naturtonernes fordeling i en oplagt analogi mellem spiralen og oktaven: 
Noget vender tilbage  til en allerede kendt kvalitet på en højere eller lavere omdrejning/ oktav.
Naturtone-/overtonerækken er 'musikkens prima materia': 
Fra denne basis opstår al klang, og giver os et afsæt til at forstå det holistiske sprog som udgøres af sproglyde (vokalklang), matematik (naturlige tal) og musik (intervaller).

Lyt til oktavspiralens toner på det interaktive diagram, som Marco Gianotta med snilde og venlighed har programmeret:

http://suonoterapia.org/overtones/
Comments