Askepots stedsøstre: "Hug en hæl og klip en tå!"
Musiker eller ej: Du kan lige så godt vænne dig til denne form for fremstilling, hvor analogien mellem spiralen og oktaven er så oplagt, som vi kender den fra sproget: Noget gentager sig på en højere eller lavere oktav/ spiralvinding!! Det bemærkelsesværdige er, at man i moderne musik (de seneste 100-150 år) med den ligedelte oktav af ren bekvemmelighed antager, at gule punkter falder på de blå akser og de violette spiralarme er rette og sammenfaldende med akserne kl. 12, kl. 4 og kl. 8!!! Får du da en anelse af, at det, vi har gjort ved musikken, svarer til Askepots halvsøstres manøvre: Hug en hæl og klip en tå!?
 
De tre primære funktioner i naturtonerækken  faktor 2, 3 og 5  afføder først og fremmest intervallerne oktav, ren kvint og ren stor terts. Når de to sidste skal ordnes inden for oktavens ramme, opstår der uoverensstemmelser. De primære er kendt som 'det pythagoræiske komma', 'det syntoniske komma' og 'lille diesis'.
Velkommen til at begribe og befamle, velkommen til at dele!


Comments