Det kan være en idé at starte videoen og lade den være lydsiden. Så kan der frit bladres i billedsiden i præsentationen nedenfor.
Knud Brant Nielsen døde ultimo maj 2013. Tak til dig, kære ven! Se mere om Knud og disse emner på www.tolvtonalitet.dk


Comments