Vejledning

Indhold, denne side:

- Vejledning
- Video
- Spørgsmål og svar


'Hvarf - en evig Sol- og Månekalender' findes med sort tekst på hvid baggrund i udskriftsklar A4 .pdf-udgave på dette link!


- Hvorfor overhovedet fremstille systemet geocentrisk (med Jorden i midten), når vi ved, at Jorden roterer om Solen?
- For at klargøre de forhold, vi faktisk ser på himlen her fra vores klode.

- Hvorfor går Sol og Måne mod urets retning på den sideriske kreds?
- Det gør de faktisk også i forhold til fiksstjernerne på himlen, hvis man betragter den!

- Hvorfor vender forårspunktet mod vest?
- Et stationært Hvarf kan ikke benyttes til at orientere sig om himmellegemernes retninger i forhold til Jordens kompasretninger, da Jorden roterer én gang pr. døgn. Kl. 12 defineret som vintersolhverv er i denne forbindelse et valg, og siderisk set går Sol og Måne som nævnt imod urets retning. Hvis du har et fysisk Hvarf og vender det, så Sol- eller Månesymbolet peger mod respektive himmellegeme, vil alle øvrige forhold også være korrekte.

- Hvordan aflæser man nymåne og fuldmåne af Hvarf?
- Nymåne indtræffer, når Sol og Måne er i konjunktion - markørerne står på linje. Fuldmåne indtræffer, når Sol og Måne er i opposition - markørerne står overfor hinanden. Der går 29,53 døgn fra nymåne til nymåne.

- Kan man aflæse Månens faser på Hvarf?
- Ja, fasen vil fremgå direkte af månesymbolet. Når Månen er tiltagende, vil højre side af skiven være belyst. Når Månen er aftagende, er venstre side af Månen belyst. Månen modtager sit lys fra solen, og du aflæse månefasen af, hvordan de to himmellys står i forhold til hinanden.
NB! Hvarf er geocentrisk - som set fra jorden - så du skal forestille dig, at du står i kredsens centrum, for at den belyste side af Månen passer med angivelsen på skiven.

- Hvorfor er der to forskellige månecyklusser?
- Cyklussen fra nymåne til nymåne varer 29,53 døgn, en periode kendt som den synodiske måned. Den sideriske måneds 27,32 døgn er intervallet mellem Månens tilbagevenden til samme fiksstjernebaggrund som set fra jorden. Sammenligning: Månen er minutviseren på et ur, og jorden er timeviseren. Minutviseren er 60 minutter, fx fra 12.00 til 13.00, om at fuldende en cyklus (siderisk). Men det varer godt 65 minutter, til kl. 13.05, før de to visere igen står på linje (synodisk).

- Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem astrologiens stjernebilleder og positionerne fra Hvarf?
- Hvarf er ikke astrologi, men en beskrivelse af de faktiske forhold. Astrologien tager udgangspunkt i forårspunktet (Solens placering i forhold til fiksstjernerne ved forårsjævndøgn) og definerer det som 0 grader Vædder. Imidlertid flytter forårspunktet sig ca. 30 grader på 2.148 år. Reelt viser horoskoper himlen som den så ud omkring år 290. Forårspunktet står nu, i begyndelsen af det 21. århundrede, ikke længere ved vædderpunktet, men ca. 24 grader inde i Fiskene (regnet mod uret).

- Hvorfor har den sideriske månecyklus 41 positioner?
- Den sideriske måned er på 27,32 døgn. Det er et heldigt tilfælde, at 3 x 27,32 rammer så tæt på et heltal, 82. Da Hvarf skal være simpelt og overskueligt, halveres til 41, og man skal så flytte Månemarkøren tre positioner hver anden dag. Det bliver så præcist, at systemet kun skal justeres med én position hvert 9,6 år.

- Hvorfor har den sideriske årscyklus 73 positioner?
- Igen: Hvarf skal være simpelt og overskueligt. Året afrundes til 365 døgn, som kan opløses til 5 x 73. Derfor skal Solmarkøren flyttes én position hvert femte døgn. Der justeres hvert fjerde år, omtrent som med kalenderens skudår. I Hvarf sker det dog ved, at markøren bliver stående seks døgn i en position i stedet for fem.

Comments