Peter fortæller om sin estisk-tyske baggrund

NB! De fleste af illustrationerne kan beskues i en større version ved at klikke på dem!

Peter tog tilløb med en komprimeret skriftlig beretning sendt til Monika. Der finder man enkelte detaljer, som ikke er kommet med i interviewet. Klik & kik her!

Ditte sidder i hjørnet og strikker, Lasse styrer mixerpulten... som dog blot er håndholdt! Hele optagelsen er aldeles uredigeret og varer godt halvanden time. 

Mange links til fotos, kort mm. undervejs er hentet på www.rennenkampff.de

Kortet giver et hurtigt overblik over lokaliteter nævnt i beretningen.
Vao ligger ikke langt fra Rakvere, se mere detaljeret kort længere nede!
 
           

Peter var i 1934 sammen med sin mor Gertrud og far August på besøg på godset Vao.
Se dias-show:

von Mühlendahls familefotos ‎‎(Esther - Gertrud søster)‎‎


I middelalderen var Schloss Wesenberg (nedenfor) ordenskapitel for de tyske riddere. Godset blev anlagt i det syttende århundrede og tilhørte slægtsgrenene von Thiesenhausen og Edler von Rennenkampff. Godsets hovedbygning blev anlagt omkring 1850, hvor der tidligere havde fandtes et franciskansk kloster. Bygningen eksisterer stadig. I 1920'erne og 30'erne blev det anvendt som teater.

Følgende link er om estiske herresæder: Schloss Wesenberg


I familiens våbenskjold ses løve og grif med sværd. Første stamtavle giver det store overblik over slægtens forgreninger, den næste er for huset Wack-Wesenberg. Mere detaljerede udsnit kan findes på www.rennenkampff.de (tysk).

 


Godset Wack (på estisk: Vao, fotos nedenfor) tilhørte slægten Wack i middelalderen og blev bygget med et fire stokværks forsvarstårn (som stadig eksisterer, blev restaureret i 1986 og nu fungerer som museum). Senere tilhørte godset vores slægtsgren Edler von Rennenkampff for en lang periode, og i slutningen af det 18. århundrede opførte de en hovedbygning i barokstil. Denne hovedbygning af træ brændte ned i 1918, men kornmagasinet med stenhvælving og staldene findes stadig. Yderligere information på lokalmuseet: muuseum@v-maarja.ee, tlf. +372 326 1625.

 
 
              Staldene fra 1783            Forsvarstårn fra 15. århundrede
 
                   
Vejrhane på kornmagasinet, 1780        Smedje
Destilleriet, 1864, ombygget i 1900

Godsbesiddelser                                                            

Tekst fra www.rennenkampff.de , oversat fra tysk af DSP:
I perioden 1599-1919 har 58 godser i hhv. Letland og Estland været i familien Rennenkampffs besiddelse. Derudover ejede familien i Kurland 2, i Kowno 3 og i det øvrige Rusland 7 godser. I det 18. århundrede omfattede disse godsers jordbesiddelser i alt 94.000 Hektar, hvoraf det største, Kalzenau, omfattede 15.000 Hektar. I det 19. århundrede var familien i besiddelse af 33 godser med omkring 97.000 Hektar jordtilliggender, hvoraf Borkholm med sine 12.000 Hektar rådede over mest jord. I begyndelsen af det 20. århundrede, d.v.s. indtil ekspropriationerne i 1919, besad familien i Estland 21 godser med 44.000 Hektar foruden to godser, Samarka og Scheremetjewa, som lå ved Neva-floden, mellem Sankt Petersborg og Ladogasøen. Op til ekspropriationstiden var Rennenkampff-familien vedvarende landets femtestørste jordbesidder.

Kommentar: Lollands areal er 123.500 Hektar. Estland er marginalt større end Danmark!

Kort:

Kort over Estland. Den øvre cirkel indkranser byen Rakvere, den nedre Vao. Klik på billedet for større version.  

Kort fra 1914 med registerhenvisning til bl.a. familiens godser: Klik her!

Links:

Ane-show 35 aner fra Rennenkampff-slægtsgrenen Wack-Wesenberg som dias-show med musik. Klik: II. linie, 1. ast -> 1. Wack-Wesenberg.

Familien von Rennenkampff  .pdf-fil, 579kb, tysk. Liste over arkivalier og optegnelser om slægten, samlet af Lutz von Rennenkampff. Læs om Carl A. von Rennenkampff, Wack-Wesenberg, side 67-68.

Anetavler .pdf-fil, 511kb, tysk. Fintmasket stamtavle for hele Rennenkampff-slægten. Gertrude Pauline Edle von Rennenkampff (Peters mor) og hendes søskende kan findes på side 52.

Huset Wack-Wesenberg .pdf-fil, 3,2MB, tysk. Vores gren af familien

Clas von Ramm, forvalter på Wack 1922 (tysk).

Wikipedia om Estlands danske fortid (Rakvere blev tildelt Lübeck-købstadrettigheder i 1302. Engelsk).

Ernst (Augusts bror) og Betty Henning på besøg

Pølåvej 17/7- 1980.

Ophavet Uploadet 

Familiefotos i cyberspace

Tre kvindelige generationer Henning på Pølåvej, sommer 1978:

Nete (1938-82), Ditte (1966-) og Gertrud (1904-84)

På grund af Googles evigt skiftende bestemmelser for brug af lydafspillere, har jeg opgivet at indlejre lydfiler her. Som alternativ er nu valgt dels at præsentere første del af interviewet som YouTube-video, dels at indlejre mappen nedenfor, hvor lydfilerne kan downloades fra:

Interviews, Peter Henning


Første del af interviewet:

Peter fortæller om Gertruds baggrund

Anden del og følgende findes længere nede på siden

00:00 Peters mor, Gertrud von Rennenkampff (1904-84). Rakvere Slot/ Wesenberg. Tysk adel samt svenskere og russere. Estland russisk. Tante Esther (1905-94). Sprog: Tysk, russisk, estisk og fransk.

Gertrud, Esther og Andreas ca. 1909.

03:00 Peters morfar, Carl August Edler von Rennenkampff.  Flyttede til Vao/ Wack, Kiltsi før 1918 pga. revolutionen. Vao. Väike-Maarja. Farmors ungdomsår. Flugt 1918 til Riga (bror Dietrich, f. 1912 død) . Revolutionen. Carl arresteret. Deporteret til Sibirien. Sendt tilbage . Estiske kommunister værre end russerne.

Carl August Edler von Rennenkampff, 1874-1934

08:45 Estland selvstændig 1918. Finland støtte i uafhængighedskamp, dansk korps. Tante Renata (Gertruds lillesøster, f. 1909) lever stadig. Hendes mand kæmpede i korps. 

10:50 Godset Wodja. Peters mormor, Gerda (kælenavn: Godi) baggrund, Baranoff, Baronesse von Toll. Tatarblod. Skæve øjne.

Gerda Baronesse von Toll a. d. H. Wodja 1880-1954.
 
15:00 Jordbesiddelser i hhv. Rakvere og Vao. Se familiens besiddelser her (grønne punkter). Jorden blev beslaglagt, 40 hektar kunne beholdes. Karl Ernst von Mühlendahl ved måske noget om Vaos afbrænding 1918. Carl v. R. vellidt. Røde tyre fra Danmark.  

Huset Wack-Wesenberg 

Klik for fotoalbum, bygninger og personer!

Anden del af interviewet:

Peter fortæller... - anden del


19:00 Onkel Woldemar (Vao 1826- Skt. Petersborg 1910), teglværker mm. Carl v. R. gik i skole i St. Annenschule, Petrograd. Rig opvækst. Estland under landbrugskrisen.

22:15 Gertruds lillebror Andreas (1906-45) død under flugt. Jürgens (New York) mor, Birgit Welding (1917-2007), stammede fra en dansk familie. F.L. Smidths fabrikker i Port Kunda. Samarbejde med dansk industri og landbrug. Beretningen om den danske konsul: Bøger, datter, opdragelse. En af konsulens sønner var biologen Hans Johansen han har en navnefælle med bemærkelsesværdig lignende løbebane, og det er ham som opkøbte land på Læsø, så der er sket en sammenblanding her.
26:10 Gertrud og lillesøster Esthers forhold til socialisme. E. gift med Ernst von Mühlendahl (1896-1977). Hun støttede bogudgivelse (Verweht und Verfolgt) af Gertruds ældre veninde: Berlin, socialrådgiver, jøde. Grunden til at Peter blev født i Berlin (27/4 1930). Peters navn.
 

Renata, Ernst, Dora og Esther

31:10 Gertrud på seminarium (det fremgår ikke, men byen hedder Miedzyzdroje, tysk: Misdroy, ved Swinoujscie på øen Wollin). Elevråd. Til Estland igen, lærer i Narva midt i 1920'erne. Derefter huslærer i alperne, nær Nürnberg.

33:50 August Hennings boghandel i Tucherstrasse 13, Gertrud. Peters barndom i Judengasse (nr. 23?). A.H. såret i slaget ved Somme, Frankrig.

38:50 August Henning på lazaret. Alois, Augusts kompagnon i boghandelen. Ecksteins. Augusts ungdomsliv og familiebaggrund. Medstifter af Freie Socializtische Jugend. Korrespondance mellem August og Carl von Rennenkampf. August i Estland. August om de voksende nazi-strømninger

45:10 Den estiske ambassadør i Danmarks beretning: Slaget ved Tannenberg. Paul v. R. se mere her!
47:30 Familien Henning fra Wolfratshausen. Rennenkampff-familien i Estland.
48:30 Augusts familie-baggrund. Konreuth. Augusts familie i Dresden.
51:15 August og Gertrud gift  (NB! På Wack, 28/8 1928!)
52:20 Farmors barndom i Estland med fem søskende. Udstilling i Tårnet i Vao om von Rennenkampff. Vao godset. Peters barndomserindringer fra Vao: selvdøde grise, iskælder, ensilage. Rakvere/ Wesenberg. Peter i korntørreladen og mere om Vao.
59:40 Carl v. R. død 1934 (begravet i Rakvere). Gerda i 1954. Estlands politiske situation i 1930'erne, Gerdas historie. Gerdas grav i Tyskland.
 
Gerda som ældre

63:20 Peter i Estland 1934. Augusts realistiske pessimisme, men Peter fik dog tysk opdragelse i Danmark. Peters barndom i Nürnberg og i Estland 1934 og '36 eller '38: kålhøst, kålrabier og karameller, bedsteforældre, hunde og andre børn. Rupprecht (Gertruds yngste lillebror, faldt ved Sarajevo, 1943), Peters engelske syge.

Rupprecht (1922-1943)
 
Kort fra Tyskland:  Judengasse 23 (lejlighed) ogTucherstrasse 13 (boghandel), Nürnberg:

Peters barndom

Vis Peters barndom på et større kort

71:30 Situationen i de tidlige '30'eres Nürnberg. August blev advaret. Sammenligning med moderne Kina. Fattigdommen efter 1. verdenskrig. Om muligheden for at vende tilbage til Tyskland.
77:40 Aloïs Schneider, Augusts kompagnon.
Klaus Rödel i Sæby (stod i lære i boghandelen).
78:50 August til Danmark 1934, hjulpet af kvækerne
www.kvaekerne.dk . Først elev (s.m. bl. andre Arne Andersson), siden tysklærer. Imens var Gertrud og Peter i Estland sommeren '34. Ankom DK via Finland okt. '34. 
83:15 Augusts socialistiske ungdomsgruppe. Arkivet i Ludwigsburg. Græsrodsbevægelser Tyskland. August og Gertruds kontrovers om opdragelse.

August Henning 30/8 1897- 21/12 1969

88:10 På den Internationale Højskole fra 1934 til 40'erne. Skolen besat 1940. Meulenborg. Gamle aviser. Carøe. Præstebolig, Herluf Trolles Vej.

Herluf Trollesvej 1920-30.
 

92:45

Krise omkring indkaldelser. August til Sverige. Foghmar. Farmor hos Magrethe Thorborg. Peter på kostskole. Wünsch. Augusts kontakt i Lund (tyskprofessor).
August Hennings falske legitimationspapir lydende på frisør Harry Leopold Arthur Schmidt.