Leg med Ford-cirkler:
- Alle cirkler, som berøres af en rød cirkel, er blå. - Alle blå cirklers to større naboer er hhv. rød og blå. - Røde cirklers aksepunkt har lige nævner i længdeproportionen. - Blå cirklers aksepunkt har ulige nævner i længdeproportionen. - Hvide tal i cirkler udtrykker relativ størrelse (1/x, hvor x er det dobbelte af kvadratet på nævneren) ... og jo, der findes praktiske anvendelser!
- Guitarister, som vil finde flageoletpunkter, har her et landkort. - Vi er blevet fremmede for brøker, og det er synd! Her er et godt afsæt til forståelse af noget grundlæggende. - Viderekomne kan kigge på Descartes' cirkelteorem!
Comments