BÅDE-OG – Det Springende Punkts søndagssalon.
'Søndage i ulige uger fra 30. september i Enten-ellers lokaler , Carl Plougs Vej 4C, Frederiksberg.
Faste elementer: Temaoplæg (aktuelt eller tidløst), fællessang, samtale i kreds.
Det er enten 'enten-eller' eller 'både-og' eller både 'både-og' og 'hverken-eller' eller hverken 'både-og' eller 'enten-eller'. Det er i hvert fald ikke 'både-men også'!
30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november, 25. november & 9. december. Alle dage kl. 15-19.

ENTEN-ELLER, Carl Plougs Vej 4C
Comments