דפי עבודה כתה ו

  ċ
  196 רעיונות הפעלה
  הצג
  עיתון ינשוף 196  22 במאי 2012, 12:42 כאותר עטוה
  ċ
  אפשר לומר אותו דבר
  הצג
  מלים נרדפות  6 בדצמ 2012, 13:09 כאותר עטוה
  ĉ בוחןבדקדוקכיתהו(1).doc
  הצג הורד
  בחינה בדקדוק  39k גירסה 1 28 בינו 2012, 05:58 כאותר עטוה
  ĉ בוחןבהבנתהנקראכיתהו.doc
  הצג הורד
  בוחן בהבנת הקרא  410k גירסה 1 28 בינו 2012, 05:59 כאותר עטוה
  ĉ בחינה_והכנרת.doc
  הצג הורד
  הכנרת מבחן כתה ו  60k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:02 כאותר עטוה
  ĉ בחינה_ו.doc
  הצג הורד
  דוגמא למבחן בהבנת הנקרא  59k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:04 כאותר עטוה
  Ċ בחינהימתכנרתdoc(1).pdf
  הצג הורד
  בוחן ימת הכנרת  3481k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:00 כאותר עטוה
  ċ
  בחינה לכתה ו הכנרת
  הצג
  בחינות ליסודי  4 במרץ 2012, 12:39 כאותר עטוה
  Ċ בחינה_-_מעשה_באכר_כיתות_ו.pdf
  הצג הורד
  מעשה באכר הבנת הנקר  446k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:01 כאותר עטוה
  Ċ בחינת_אמצע_סמסטר_לכיתות_ורנדה.pdf
  הצג הורד
  מבחן אמצע סמסטר כתות ו  452k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:03 כאותר עטוה
  ĉ דףעבודהקשרישורשו.docx
  הצג הורד
  דף עבודה קשרי שורש  20k גירסה 1 14 בפבר 2012, 11:46 כאותר עטוה
  ĉ הבנתהנקרא-צפרדעים-כתהו.doc
  הצג הורד
  הבנת הנקרא צפרדעים  36k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:04 כאותר עטוה
  ĉ הבנתטקסטעלפיסוגות1.doc
  הצג הורד
  הבנת הנקרא מצגת והסבר   63k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:06 כאותר עטוה
  ċ
  הנשר
  הצג
  עובדות על הנשר מבחן מסכם  1 במאי 2012, 10:43 כאותר עטוה
  ĉ הסבונכדו-סוניה.doc
  הצג הורד
  הבנת הנקרא הסב ונכדו  124k גירסה 1 28 בינו 2012, 06:06 כאותר עטוה
  ĉ יסודידףעבודהמליםהפוכות.doc
  הצג הורד
    175k גירסה 1 4 במרץ 2012, 12:41 כאותר עטוה
  ĉ מבחן כתה ו פלאי עולם.docx
  הצג הורד
    43k גירסה 1 6 בדצמ 2012, 13:10 כאותר עטוה
  Ċ מבחן פלאי העולם.pdf
  הצג הורד
    140k גירסה 1 6 בדצמ 2012, 13:11 כאותר עטוה
  Ċ מבחןפלאיהעולם.pdf
  הצג הורד
    140k גירסה 1 4 במרץ 2012, 12:40 כאותר עטוה
  ĉ ראש הזאבים והחמור-בחינה לכיתה ו-לשון והבנת הנקרא.doc
  הצג הורד
    64k גירסה 1 4 במרץ 2012, 12:42 כאותר עטוה
  ĉ שםהעצם[1].docx
  הצג הורד
  נטיית השם + דקדוק לכתה ו  16k גירסה 2 10 ביונ 2012, 12:57 כאותר עטוה
  ċ
  שמורת טבע
  הצג
  שמורת טבע מבחן מסכם בפרק  10 ביונ 2012, 13:56 כאותר עטוה
  Comments