תוכנית בית ספרית בנושא אינטרנט בטוח

 المدرسة الابتدائية ب ديرحنا  בית ספר יסודי ב' דיר חנא

                             תוכנית עבודה בנושא גולשים בטוח                                                     

שנה"ל תשע"ב  2012-2013

חזון ורציונל

מרחבי הרשת משפיעים על חיינו בכל התחומים, זאת בשל האפשרויות האינסופיות של נגישות למידע, שיתוף, יצירה ותקשורת. אלו מציבים בפנינו אתגרים חדשים המעוררים חשיבה מחודשת על גבולות חופש הביטוי, זכויות הפרט ודפוסי התנהגות (נורמות) שונים שהשתרשו במאה העשרים.

בפועל אנו "חיים ברשת". רשת האינטרנט הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו היום יומיים בכל התחומים: לימודים, חברה, כלכלה, תרבות פנאי, תחומי עניין וכולי. ילדינו "חיים ברשת" באופן פיזי במשך שעות רבות מהיום כחלק מפעילות פנאי, לימוד וחברה. מכאן עולה הצורך המשמעותי להנחות, ללוות ולשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.

 עלינו כהורים ומחנכים לשמור על רווחתם ושלומם של הילדים במרחב

 הממשי והמקוון ולתת להם כלים להתנהלות נבונה במרחב הווירטואלי.


מרחב האינטרנט כחלק ממרחב החיים

מאפיינים מרכזיים:

¨     האינטרנט הוא חלק מהחיים

§        (כמעט) כל מה שעושים במרחב הפיזי נעשה ו/או מקבל ביטוי גם במרחב האינטרנט., ההתנהלות היא בו זמנית בשני המרחבים ומשלימה.

§        האינטרנט זמין היום גם דרך טלפונים ניידים.

¨     האינטרנט לכשעצמו אינו פוגע או מיטיב –  השימוש ביישומים שמתאפשרים באמצעותו והפעולות שמבוצעות באמצעותם יכולים להיות פוגעים או מיטיבים, תואמים גיל או לא, מקדמים או מכשילים וכד'. חשוב לפתח מודעות לאפשרות לבחור את היישומים וההתנהגויות הרצויים.

¨     למאפיינים הייחודיים של האינטרנט השפעה על הלך הרוח של הגולשים:

§        מאפייני האינטרנט כמו אי נראות, היעדר קשר עין,  צמצום תחושות, תקשורת טקסטואלית ועוד, יוצרים אצל הגולש אפקט של הסרת עכבות. כתוצאה, יש נטייה לדיבור חופשי ואינטואיטיבי יותר וחשיפת ישירה וכנה של רגשות ומחשבות שבמרחב הפיסי לא תמיד נחשפים – לטוב ולרע.

§        במרחב האינטרנט התפתחה ומתפתחת  תרבות שכוללת שפה ונורמות חברתיות ייחודיות וחשוב להכיר תרבות זו מזווית ראייתם של בני הנוער והילדים.

 

§        בין ילדים למבוגרים קיים, ברוב המקרים, פער דיגיטלי. בשל פער זה המבוגרים חווים חוויות לא נעימות. הם עלולים לחוש בלבול באשר לאופן התפקוד הרצוי שלהם כדמויות משמעותיות בהקשר להתנהלות ילדיהם במרחב האינטרנט.

¨     בעידן האינטרנט קיימת נגישות זמינה למידע רב, אמין יותר ואמין פחות, מקצועי וחובבני, אישי וציבורי וכד'. מידע זה מתעדכן באופן רציף.     

חשוב לזכור:

¨     הילדים חיים חלק משמעותי מחייהם באינטרנט ושם הם מנהלים חלק ניכר מהקשרים החברתיים. כמו בקשרים חברתיים פנים אל פנים, גם במרחב האינטרנט יש ביטוי לשיחות סרק, לשיתוף רגשי, לתמיכה, לקונפליקט, לסיפורים אישיים, לצחוק ולבכי... . זהו המשך טבעי של ההווי האישי והחברתי אשר בהשפעת המאפיינים הייחודיים של האינטרנט מקבלים צבעים נוספים - תיעוד, ריבוי שותפים, ניוד הגבול בין הפרטי לציבורי וכד' – נוצרת תרבות ייחודית.  

התערבות רלוונטית צריכה לקחת בחשבון תרבות זו שאינה חלק מחיינו המבוגרים (רובנו). חשוב להסתכל על המתרחש במרחב זה גם מזווית ראייתם  של בני הנוער והילדים. לדוגמה -  בבירור אירועים חריגים שהיה להם ביטוי במרחב האינטרנט חשוב לשאול שאלות על המניעים להתנהגויות  ועל רמת המודעות להשלכותיה, על האינטרפרטציות שלהם לאירוע וכד' ולקחת זאת בחשבון בתכנון ההתערבות. 

¨     בכל פעילות, טיפול באירוע חריג וכד' חשוב לזכור להתייחס גם להתנהלות באינטרנט, למשל בפעילות בנושא חברות יש להתייחס גם לחברויות באינטרנט, המושג חבר מקבל משמעות אחרת באינטרנט, למפגש חברים יש המשכיות ורציפות גם באינטרנט והמפגשים חוצים גבולות של זמן ומקום, יש חברויות שיש להם ביטוי רק באינטרנט כמו חברים שאוהדים דבר משותף או חברים למשחק וירטואלי וכד' ; באירועים חריגים יש להתייחס לביטויים שהיו להתרחשויות גם באינטרנט, באירוע אלימות למשל יש לזכור שמעבר לאלימות פיזית ולאלימות מילולית יש גם סוג נוסף של אלימות שבאה לידי ביטוי באינטרנט כמו למשל טקסטים כתובים, קבוצות שנאה, תמונות וכד'.

¨     מעגלי הפגיעה השתנו, הגבולות הגיאוגרפיים אינם רלוונטיים (הכיתה, ביה"ס או השכונה, נוכחות פיזית באירוע וכד'). בכל אירוע  ובאבחון בית ספר חשוב לבחון אלו ביטויים מקבלים האירועים במרחב האינטרנט ומי נחשף אליו.

¨     אלימות היא אלימות! גם אם היא התרחשה רק באינטרנט ויש להתייחס אליה כבכל אלימות אחרת.

¨     אנחנו המבוגרים חשים לא פעם מבוכה וחוסר אונים לנוכח ההתנהלות של הילדים בזירת חיים חדשה זו. הנטייה הטבעית היא ליישם את כל העקרונות והחוקים המוכרים לנו מהסביבה הפיסית ולנסות לעשות סדר באמצעות הכלים המוכרים לנו, אבל לעיתים כלים אלה לא עובדים בהקשר לדינאמיקה הייחודית של אינטרנט. חשוב להעלות סוגיה זו לדיון בצוות, להסתכל על הדברים גם מזווית ראייתם של הילדים, לבחון את הדברים בהקשר של המאפיינים הייחודיים והתרבות החדשה שנוצרת, להעלות דילמות, לאפשר מגוון דעות ותגובות ולגבש תובנות ודרכי התמודדות מותאמות.

¨     האינטרנט חי, נושם ומתפתח – מחובתנו ללמוד את מאפייניו, את התרבות המתהווה בו ולהתעדכן באופן שוטף.

 

המטרה:

העלאת המודעות בקרב באי ביה"ס ליתרונות ולסכנות האורבות להם ברשת, ומתן כלים ומימניות לשימוש יעיל ובטוח ברשת.

שם הפעולה

תיאור הפעילות

באחריות

שותפים

לו"ז

סטטוס ביצוע

גלישה בטוחה ברשת

·         מצגת מרכזית, משרד החינוך הופקה ועובדה על ידי מובילי חדשנות ומובילי מדענות.

·         עשרת הדברות לגלישה בטוחה

מנהל, רכז תקשוב , יועץ,

שכבות  ג' - ו'

 

13/12/2012

 

שיח ושניים

·         התלמידים יבינו את הסיכון הצפוי בחשיפת מידע מזהה ( שם, כתובת, טלפון)

·         התלמידים יבינו את הסכנה הטמונה בהתחזות ובניצול על היבטיו  השונים .

·         התלמידים יבחינו בין התחזות למטרות פוגעניות, ולמטרת שמירה על ביטחונם האישי.

מנהל, רכז תקשוב , יועץ,

שכבות ג' - ו'

 

 

21/01/2013

 

שבוע האינטרנט

( גולשים בטוח )

·      מתן הפעלות ושילוב מצגות לכל שכבות הגיל בנושא גלישה נכונה, יתרונות וחסרונות גלישה ברשת.

·      הכרת מושגים מעולם האינטרנט לכל שכבות הגיל.

·      הרצאה להורים בנושא שימוש לא נכון ברשת.

·      הפנמת עשרת הדברות לגלישה נכונה ובטוחה בקרב כל באי בית הספר.

·      שילוב השיטור הקהילתי בשבוע האינטרנט והעלאת המודעות על חוקיות ומידת העונש בשימוש לרעה ברשת.

מנהל, רכז תקשוב , יועץ , ועד הורים.

כל השכבות

4-9/2/2013

 

הרס מידע ברשת

·         חינוך והעלאת המודעות לחשיבות נושא אבטחת מידע ברשת, זיהוי מקורות  שונים  של מידע בית ספרי.

·         פיתוח היכולת להתמודדות עם דילמות בנושא זה.

·         העלאה למודעות של הניזקים הנגרמים על ידי פעילות ושימוש לא נכון ברשת

מנהל, רכז תקשוב , יועץ,

שכבות ג' – ו'

 

 

 

25/02/2013

 

 

המטרה:

העלאת המודעות בקרב באי ביה"ס ליתרונות ולסכנות האורבות להם ברשת, ומתן כלים ומימניות לשימוש יעיל ובטוח ברשת.

שם הפעולה

תיאור הפעילות

באחריות

רכז תקשוב , יועץ

שותפים

 

לו"ז

סטטוס ביצוע

גולשים ולא נסחפים

·         התלמידים יפתחו ספור משולב המבוסס על היגדים נתונים, קריקטורות, טקסט שלהם,

מנהל, רכז תקשוב , יועץ,

שכבות  ג' – ו'

 

02/03/2013

 

 

גלישה במידה 

·         התלמיד יגדיר את הבעיות, הסכנות העולות בהתמכרות לגלישת יתר באינטרנט ויציג פתרונות אפשריים.

·         שימוש בקלפים ותמונות שיוצגו בפני התלמידים ויכתבו ספור שמאחורי התמונה.

·         יתארו את הדמות ויגדירו את הבעיה ויעלו פתרונות ישימים ואפשריים.

 

 

 

 

מנהל, רכז תקשוב , יועץ,

שכבות  ג' - ו'

 

 

 

 

14/03/2013

 

 

 

המטרה:

העלאת המודעות בקרב באי ביה"ס ליתרונות ולסכנות האורבות להם ברשת, ומתן כלים ומימניות לשימוש יעיל ובטוח ברשת.

שם הפעולה

תיאור הפעילות

באחריות

 

שותפים

 

לו"ז

סטטוס ביצוע

חוק ועונש על שימוש לא נכון ברשת .

 

 

 

 

 

·      מדובר בעבירה פלילית לפי סעיפים  2 ( 4) +5 לחוק הגנת הפרטיות שדינה מאסר עד חמש שנים.

·      בהתאם לסעיף 24 (א ) (2 ) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) המפרסם תצלום בעירום של קטין דינו מאסר שנה.

מנהל, רכז תקשוב,  יועץ, משטרה קהילתית.

שכבות  ג' ו', הורים

 

 

 

28/03/2013

 

 

הורים בין המצוי והרצוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתי הרצאות להורים. שכבות א' עד ג' ושכבות ד' עד ו'  שתכלול:

א – הספר על הסכנות האורבות לילדים בגלישה לא בטוחה.

ב- הצגת מקרים לנפילות ילדים לשימוש לרעה ברשת .

ג- על חובת ההורים ללמוד את מאפייני האינטרנט, את התרבות המתהווה בו ולהתעדכן באופן שוטף.

מנהל, רכז תקשוב,  יועץ,

הורים

 

 

 

 

 

22/04/2013

 

 

המטרה:

העלאת המודעות בקרב באי ביה"ס ליתרונות ולסכנות האורבות להם ברשת, ומתן כלים ומימניות לשימוש יעיל ובטוח ברשת.

שם הפעולה

תיאור הפעילות

באחריות

 

שותפים

 

לו"ז

סטטוס ביצוע

אני גולש חכם.

" בין הורים לילדים וחוזה גלישה משותפים"

·      הפצת עלון להורים, עלון זה יסייע להורים להבין את נושאי הבטיחות המקוונת, ומתן מספר עצות מעשיות שיעזרו להורים בעת שיחה עם ילדיהם אודות שימוש נבון ברשת.

 

 

 

 

מנהל, רכז תקשוב,  יועץ, .

שכבות  ג' ו'

 

 

 

27/4/2013

 

 

בחן את עצמך 

 

·         התלמידים יבינו שבצד יתרונות הרשת, האינטרנט עלול להעצים התנהגויות פוגעניות,

·         התלמידים יכירו את המושגים: חופש הביטוי, צנעת הפרט, זכות הציבור לדעת, איסור לשון הרע, זכויות האדם.

·         התלמידים יבחינו בין מידע ברשת בעל אופי פוגעני, מול מידע מהימן, 

מנהל, רכז תקשוב , יועץ,

שכבות ג' – ו' 

 

 

 

07/05/2013

 

 


Comments