https://sites.google.com/a/deped.gov.ph/lrmdszc/
LEARNING RESOURCES MANAGEMENT & DEVELOPMENT SYSTEM

Recent Memorandum

Showing 8 files from page Memorandum.
 

PREPAREDNESS MEASURE FOR LA NIÑA 

PANUNUMPA  NG LINGKOD BAYAN


Ako’y isang lingkod bayan. / 
Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan / 
at makatulong sa katatagan at kaunlaran / ng aking bayan. / 
magiging bahagi ako / ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan / 
at magiging halimbawa ako / ng isang mamamayang masunurin / 
at nagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin / 
nang pantay-pantay at walang kinikilingan. / 


Magsisikap akong patuloy na maragdagan / 
ang aking kabatiran at kaalaman. / 
Ang bawat sandali ay ituturing kong gintong butil / 
na gagawing kapaki-pakinabang. / 
Lagi kong isasaalng-alang / ang interes ng nkararami / 
bago ang pansarili kong kapakanan. /


Isusulong ko ang mga programang mag-aangat /
sa antas ng kabuhayan ng mga mahihirap / at aktibo akong makikibahagi / 
para sa mga dakilang layunin sa lipunan. / Hindi ako magiging bahagi /
at isiswalat ko ang anumang katiwalian / na makaaabot sa aking kaalaman. /
Sa lahat ng panahon, / aking pagsisikapang makatugin / sa hamon sa lingkod bayan. / 
Ang lahat ng ito / para sa ating Dakilang Lumikha / sa ating bayan. / 
Kasihan nawa ng Panginoon.
 

About Senior High School

Careers - Recent Updates

  • Bulletin of Vacancies.pdf   0k - Jul 11, 2016, 5:10 AM by DepEd ZamboangaCity (v1)
  • Frequently Asked Question #3.pdf   0k - Apr 19, 2015, 8:39 PM by DepEd ZamboangaCity (v1)
  • announcment-ONLINEAPPLICATION0001.pdf   0k - Apr 14, 2015, 7:16 AM by DepEd ZamboangaCity (v1)
  • INTERVIEW AND DEMO-TEACHING SCHEDULE   0k - Apr 12, 2015, 5:59 PM by DepEd ZamboangaCity (v1)
  • Announcement to ECE-PS Applicants.pdf   373k - Apr 10, 2015, 1:20 AM by DepEd ZamboangaCity (v1)
Showing 5 files from page Careers.