Namnlös‎ > ‎Årets tävling‎ > ‎

Kvalresultat


HMT 2017/2018


Tack för er medverkan i årets tävling. Ett par hundra skolor deltog i tävlingen och många har skickat in tävlingsbidrag. Efter vår rättning har de 40 tävlande som fått 11 poäng eller mer tagits ut för att delta i finalen.

Problemen, lösningar och rättning
Årets tävling visade sig vara något svårare än tidigare år. Samtidigt har flera problem tydliga steg och vi har kunnat premiera idéer och tankegångar även om de inte varit tydligt motiverade. Det behövs inga avancerade matematikkunskaper för att lösa problemen, men för full poäng måste tankegångarna tydligt framgå. Tyvärr saknar många lösningar motiveringar vilket renderar poängavdrag.

I mål att sträva mot för ämnet matematik står:

  • inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer
  • utvecklar sin förmåga att förstå, föra och att använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande

Många elevers lösningar visar stora brister när det gäller matematiskt språk, motiveringar och argumentering. Vi ber er därför hjälpa de elever som enligt era bedömningar hade höga poäng men vars förklaringar och motiveringar enligt våra bedömningar inte har räckt till.

Många elevers lösningar visar stora brister när det gäller ovanstående punkter. Vi ber er därför hjälpa de elever som enligt era bedömningar hade höga poäng men vars förklaringar och motiveringar enligt våra bedömningar inte har räckt till. Elever i årskurs 7 och 8 har möjlighet att komma igen i nästa års tävling. Elever i åk 9 kan på gymnasiet delta i Skolornas Matematiktävling. Vårt syfte med tävlingen är att stimulera elevernas matematikintresse och öva upp deras förmåga att bli lösa problem på ett matematiskt korrekt sätt.

Vi har tyvärr inga möjligheter att kunna besvara frågor om enskilda elever och skolors resultat per telefon. Vill ni kontakta oss göres detta via E-Mail: susanne.gennow@dagy.danderyd.se. Vi föreslår också att ni tar en titt på vår hemsida, där vi bland annat allmänt kommenterat hur vi rättat, vanliga fel samt hur dessa bedömts.

Lagtävlingen
Vi har även i år korat en lagsegrare. Den skola som uppnådde de högsta poängen i lagtävlingen
var:
1. Edsbergsskolan, Sollentuna (40 poäng)
2. IES, Täby (39 poäng)
3. Mörbyskolan, Danderyd (38 poäng)

Vi gratulerar till de fina prestationerna.

Finalister
Till finalen i den individuella tävlingen har vi tagit ut de 40 elever som uppnått 11 poäng eller mer efter vår kontrollrättning. Skolor där en eller flera elever tagits ut till finalen har fått en särskild inbjudan med praktisk information kring finaltävlingen. Var vänlig ge dessa elever en kopia av inbjudan. Vi välkomnar dessa tävlanden till finalen på Danderyds Gymnasium den 20 januari 2018.