גילאי יסודי

עבודות לדוגמה של תלמידים מכיתות ג-ו:
 

 
 

 איתי ששון

הפרה שאוכלת הכל

 

אור פלדנר

 

איתמר רביקינד

 איתי ששון

to be? no!


 

אור אבירם

  

אור פלדנר, מלחמת העידנים