Ondersteuning

Aanbod

Onze school behoort tot het 'Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij'.

Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen centrale partners: gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdienst, ouders en de leerling.

De Boemerang biedt type 4 ondersteuning aan. Dit is ondersteuning aan leerlingen met een (neuro-)motorische beperking. Onze ondersteuners kunnen steeds een beroep doen op het multidisciplinair team binnen De Boemerang. Via permanente vorming en professionalisering kunnen we kwaliteitsvolle en deskundige zorg op maat aanbieden.

Verwachting

De ondersteuner gaat vanuit zijn expertise, samen met de betrokken partners op zoek naar manieren om de belemmeringen ten gevolge van een (neuro-)motorische problematiek te overbruggen. Hij fungeert als coach voor de leerling en het schoolteam, in functie van het leerproces van de leerling.

De ondersteuner werkt o.a.:

  • Leerlinggericht: stimuleren van motorisch, socio-emotioneel en cognitief welbevinden; aanbieden en leren toepassen van hulpmiddelen...

  • Leerkracht- en schoolgericht: informeren, adviseren en sensibiliseren over maatregelen toepasbaar tot op de klasvloer, rekening houdend met het groeiproces van de leerling...

  • Oudergericht: open communicatie met het oog op constructieve samenwerking.

contact


De Boemerang

Gerdingerpoort 20

3960 Bree

089 46 34 14

directie.deboemerang@dekubus-bree.be