Axendieren

Binnen de school zijn afspraken gemaakt om stapsgewijs de kinderen sociaal vaardiger te maken in hun omgang met anderen.

Stap 1: gevoelens leren verwoorden bij zichzelf en de anderen

Stap 2: gevoelens herkennen bij de dieren en hun goede eigenschappen ontdekken, verwoorden

Stap 3: goede eigenschappen van de dieren herkennen bij zichzelf, de anderen en verwoorden

Stap 4: goede eigenschappen van de dieren herkennen , verwoorden en koppelen aan andere situaties

bv. op speelplaats, in de klas en ook voor zichzelf eens uitmaken het gedrag van een ander dier aan te nemen (bv. steeds kritiek geven zoals de havik ombuigen tot eens kunnen luisteren zoals de uil)

Stap 5: goede en slechte eigenschappen van de dieren herkennen , benoemen bij zichzelf en de anderen , gelinkt aan een situatie en vanuit deze achtergrond het eigen sociaal gedrag kritisch bekijken en bijsturen waar nodig om een betere relatie te hebben met de anderen = sociaal vaardiger worden.

SOCIALE EN EMOTIONELE ONTWIKKELING IN ONZE SCHOOL

Kinderen gaan op velerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten. Ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen…

Iedereen is verschillend, elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen, op andere kinderen en volwassenen. Geen enkele manier is fout en geen enkele manier is goed. Op de ene situatie reageer je soms anders dan op de andere. Een kind kan met één kind goed overweg en het andere speelgenootje vindt hij een etter. Sommige kinderen voelen zich kiplekker in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen.

De dieren van de axenroos hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Het ene dier neemt graag de leiding, het andere volgt graag. Het ene dier helpt graag en nog een ander geniet ontzettend van cadeautjes en verwennerijen. Elkeen heeft eigenschappen van verschillende dieren, maar toch, misschien van één bepaald dier meer kenmerken.

Soms kunnen deze dieren heel ver gaan in hun gedragingen en dan kan het gebeuren dat zo'n dier een pestkop wordt, of misschien, wel gepest wordt.

Net zoals de moedertaal op school wordt bijgeschaafd, verrijkt en spraakkundig ontleed, zo verdient ook de sociale omgangstaal een zelfde aandacht en methodiek. De axenroos is hierbij een zeer zinvol instrument. Het geeft een eenvoudig en toch volledige kijk op hoe mensen zich ten opzichte van elkaar kunnen gedragen. Op een speelse manier leren kinderen mogelijke gedragsvormen verkennen en beleven.

"Ik leer jou leiden", zegt de leeuw.

"Ik leer jou volgen", zegt de kameel.

"Van mij leer je zorgen", zegt de bever.

"Van mij leer je genieten", zegt de poes.

"Zie hoe ik mij toon", zegt de pauw.

"Ik kijk naar jou op", zegt de wasbeer.

"Ik leer jou stil te houden", zegt de uil.

"Bij mij mag je tijd nemen om te ondergaan", zegt de schildpad.

"Leer toch maar aanvechten", zegt de havik.

"Leer ook maar weerstaan", zegt de steenbok.

Met het voorbeeld van deze dieren bij de axenroos, krijgen de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Ze leren dat al deze types van gedragingen goed zijn. De axenroos is een middel, een kader om gedragingen te observeren en te classificeren. Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken.