กิจกรรมวันที่ 1 
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Google Drive ,Google Docs /วิธีการแปลงไฟล์ CSV
1. เปิดไฟล์ Excel เปล่า ๆ
2. ไปที่ แฟ้ม > สร้าง > สมุดงานเปล่า
3. ไปที่ ข้อมูล > รับข้อมูลภายนอก > จากข้อความ
4. จากนั้นไปเลือกไฟล์ csv ที่ส่งออกมา และคลิกปุ่ม นำเข้า
5. จะเกิดหน้าจอ แปลงไฟล์ ให้สังเกต การใช้ตัวคั่น และแหล่งที่มา ตัวคั่นที่ใช้คือเครื่องหมายจุลภาค
6. คลิก ต่อไป และทำตามหน้าจอ การกำหนดตัวคั่น ต้องเปลี่ยนเป็น จุลภาค เพราะค่า default เป็นเครื่องหมาย tab ถ้าไม่กำหนด จะอยู่เซลเดียวกันทั้งบรรทัด
7. ทำตามหน้าจอจนจบ ก็จะได้ภาษาไทยที่อ่านได้