Dit jaar vindt de Avond4daagse in Houten plaats op dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni 2018 en wordt alweer de 35e keer. Ook De Stek is weer van de partij en hopelijk net zoals elk jaar hopelijk in grote getalen! Hieronder de meest belangrijke informatie betreffende de Avond4daagse.

Inschrijven

De Kinderen kunnen voor de Avond4daagse net zoals vorig jaar weer online ingeschreven worden. Dit jaar is de inschrijving mogelijk van maandag 19 maart t/m woensdag 28 maart. Het online inschrijvingsformulier is te vinden onder kopje "Inschrijven". Via het inschrijfformulier kunnen ouders ook aangeven of zij meelopen voor een medaille.

Na inschrijving via het online inschrijfformulier dient u zelf nog het bedrag voor deelname van € 6,00 per kind en €4,00 per ouder elektronisch over te maken. Het geld kan overgemaakt worden naar:

NL38 RABO 0143 3898 15 t.n.v. Oudervereniging De Stek onder vermelding van de naam van uw kind(eren) + groep(en) en eventueel uw eigen naam indien u ook volledig meeloopt en een medaille wenst.     Bijvoorbeeld: Emma de Vries 1a, Stijn de Vries 3c, Jaap de vries(ouder).

Zodra uw betaling binnen is op de rekening is de inschrijving voor de Avond4daagse definitief!

Het inschrijvingsgeld dient voor 4 april 2018 bij ons binnen te zijn i.v.m. het bestellen van de medailles. Inschrijving buiten de boven genoemde inschrijvingsperiode is via de Stek niet meer mogelijk aangezien wij vroegtijdig groepen door moeten geven mede i.v.m. de medailles.

Wanneer u te laat bent met inschrijven of u wilt broertjes en/of zusjes inschrijven die niet op De Stek zitten dan kan dit via de inschrijvingsavond die de Avond4daagse Houten commissie organiseert. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Avond4daagse Houten: http://www.avond4daagsehouten.nl zoals waar, datum en tijdstippen.

Het lopen

Broertjes en/of zusjes, die niet op de Stek zitten, mogen uiteraard wel meelopen met de Stek, maar vallen niet onder de verantwoording van De Stek. Lopen er zusjes en/of broertjes mee dan bent u als ouder/verzorger verplicht zelf mee te lopen (u dient ook zelf voor hun consumpties te zorgen).

De loopdagen zijn dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni en meedoen kan al vanaf groep 1. Alle kinderen t/m groep 4 lopen de 5 km. Kinderen in groep 5 kunnen kiezen tussen 5 of 10 km en kinderen vanaf groep 6 lopen de 10 km. De kinderen krijgen halverwege het lopen, bij alle afstanden, iets te drinken en iets lekkers van de Ouder Vereniging. Wilt u toch iets extra’s meegeven, houd het verantwoord zoals fruit, groente en water. Uitdeelzakken met snoep worden niet gewaardeerd!

 Verzamel- en vertrektijden dinsdag 29 t/m donderdag 31 mei

  De 5 km verzamelt om 17:45 uur en vertrekt om 18:00 uur vanaf Wijkcentrum De Vuurtoren.                                                                               De 10 km verzamelt om 17:15 uur en vertrekt om 17:30 uur vanaf Wijkcentrum De Vuurtoren.

 Verzamel- en vertrektijden defilé vrijdag 1 juni

  De 5 km verzamelt om 19:15 uur en vertrekt om 19:30 uur vanaf Sportpark de Kruisboog.                                                                                     De 10 km lopers verzamelen om 17:15 uur en vertrekken om 17:30 uur vanaf Sportpark de Kruisboog.

Wij verzoeken u alle avonden op de fiets naar het startpunt te komen en de fietsen netjes & veilig te parkeren vanwege de drukte. Op vrijdag is de toegangsroute naar De Kruisboog gesloten voor autoverkeer.

Hoofdbegeleiders en Consumptieouders

 Wij kunnen niet zonder de hulp van u als ouder of verzorger!!

De Stek heeft al vele jaren de grootste groep meelopende kinderen tijdens de Avond4daagse. Begeleiding tijdens het lopen van de avond4daagse op de openbare weg is daarom van cruciaal belang om de veiligheid van alle kinderen te kunnen garanderen. Iedere ouder of verzorger dient per ingeschreven kind 1 avond mee te lopen om de groep te begeleiden. Van alle begeleiders zal iemand de rol van hoofdbegeleider op zich moeten nemen. De rol van hoofdbegeleider is enkel dat op de loopavond zelf de route en controlelijst op wordt gehaald bij de avond4daagse commissie van De Stek en dat de hoofdbegeleider de controlelijst naloopt of iedereen aanwezig is voor vertrek. De hoeveelheid begeleiders hangt af van de groep en de grote van de groep. Naast (hoofd)begeleiders zijn er ook ouders nodig die halverwege de routes consumpties uitdelen aan de kinderen.

(hoofd)begeleiders:

Voor Groep 1 en 2 geld dat elke avond, ook tijdens het defilé, per kind 1 ouder/verzorger mee moet lopen. Per groep zal er voor elke avond een hoofdbegeleider ingedeeld worden.

Voor groep 3 en 4 geld op de normale loopdagen (di t/m do) dat er 1 begeleider op 4 kinderen mee moet lopen. Voor de dag van het defilé (vrijdag) geld dat er vanwege de enorme drukte per kind 1 begeleider mee moet lopen. Per groep zal er voor elke avond een hoofdbegeleider ingedeeld worden.

Voor groepen 5 t/m 8 geld dat er op alle dagen (di t/m vrij) 1 begeleider op 4 kinderen mee moet lopen. Ook hier zal per groep voor elke avond een hoofdbegeleider ingedeeld worden.

De indeling van (hoofd)begeleiders zal via de klassenouders bekend gemaakt worden.

Consumptieouders

Elke avond zijn er minstens 4 consumptie ouders nodig. We hopen op genoeg aanmeldingen voor het verdelen van de lasten.

Consumptie ouders zullen benaderd worden door de ouder verenging.


 Stekshirts

De vraag vanuit de Avond4daagse organisatie van De Stek is of de kinderen iedere avond hun Stek shirt willen aandoen tijdens het lopen van de avond4daagse. Naast dat we trots kunnen laten zien dat er zoveel kinderen van De Stek meelopen zijn de shirts heel goed voor de herkenbaarheid en dus ook voor de veiligheid. Door de shirts zijn de kinderen goed te herkennen en in de gaten te houden in de enorme hoeveelheid deelnemers en kunnen kinderen zich snel oriënteren waar de rest van de groep loopt als ze enigzins zijn afgeweken.

Heb je nog niet zo’n mooi Stek shirt of is het shirt te klein dan zijn deze voor een klein bedrag via school te kopen. Op de volgende data zijn de shirts te koop:
Maandag 12 en 19 maart
Woensdag  23 mei, vrijdag 25 mei en maandag
 28 mei.

De verkoop is van 8.30 - 09:00 op De Stek. De prijs van een shirt is € 6,50. Het zou fijn zijn als er gepast betaalt kan worden.


 Vragen

Voor eventueel vragen kunt een mail sturen naar avondvierdaagse@de-stek-houten.nl

Met sportieve groet,

De Avondvierdaagse Commissie

Brian van Mansom, Brenda van Mansom, Harold Ottenhof en Nathalie van Genuchten