รณรงค์สอนสะเต็มเตรียมเด็กเข้ายุคโรบอต

โพสต์25 มิ.ย. 2559 00:23โดยครูแสงรวี เสร็จธุระ
สสวท.จัดงานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 ภายใต้สโลแกนสะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต“สุทัศน์”ย้ำไทยต้องเตรียมเด็กเข้ายุคไทยแลนด์ 4.0 ใช้ดิจิทัลผลิตสินค้าแทนคน พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงข่าวจัดงาน “Thailand STEM Festival 2016” หรือ ไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานดังกล่าวโดยใช้สโลแกน “สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต” ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค.2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-29 ก.ค.2559 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 8-10 ส.ค.2559 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 22-24 ส.ค.2559 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24-26 ส.ค.2559 และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.2559 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการปรับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี “เวลานี้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะขณะนี้เราอยู่ในไทยแลนด์ยุค 3.0 ที่ใช้หุ่นยนต์ผลิตสินค้าแทนแรงงานคน และในอนาคตจะก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ต มาร่วมในการผลิตสินค้าที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลแบบครบวงจร ดังนั้น ศธ.มุ่งหวังว่าไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เรียนและรู้จักเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ มากขึ้นและมองเห็นภาพความเชื่อมโยงในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประเทศ”พล.อ.สุทัศน์ กล่าว ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์และมีโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มถึง 91โรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก สสวท.ในการจัดกิจกรรม อบรมครูมาต่อเนื่อง และจากนโยบายของ ศธ.ที่ให้ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ฯ จึงได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องจำนวน 2,250 เขตจาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อมในการดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมีโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด 154 โรงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ โรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 7,424 โรงจะร่วมเดินหน้าจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาเช่นกัน ด้าน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวว่า สสวท.จัดกิจกรรมไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัลมาต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมามีนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานในแต่ละปีเป็นหลักแสนคน แต่ก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนและครูที่มีเป็นจำนวนมาก  
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-79220-รณรงค์สอนสะเต็มเตรียมเด็กเข้ายุคโรบอต.html

Comments