หน้าแรก

    

ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง

หนังสือออก/บันทึกข้อความที่ลงวันที่เรื่องการปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์
12/2561 17 สิงหาคม 2561 สำรวจวัสดุครุภัณฑ์และขอจำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพและชำรุด 4 รายการ  
11/2561 23 กรกฎาคม 2561 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 1 ตัว  
10/2561 20 มิถุนายน 2561 ขอซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ดด.13/53,1/55(ไร้พรมแดน)  
09/2561 30 พฤษภาคม 2561 ขอซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณหน้าห้อง ฉก.51 กำลังดำเนินการ  
08/2561 24 พฤษภาคม 2561 ขอซ่อมเครื่อง All in one และ เครื่องปรับอากาศ ดด.10,32,38/55 และ 1/54  
แสดง 5 รายการจากหน้า งานธุรการ จัดเรียงตาม ลงวันที่, หนังสือออก/บันทึกข้อความที่ ดูเพิ่มเติม »

::DDN Inside::

 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2561 งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนบ ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 18:23 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • สัปดาห์นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 14 - 24  สิงหาคม 2561  งานคอมพิวเตอร์จัดนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 18:01 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 งานคอมพิวเตอร์ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยจัดแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 18:05 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯและ งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในโครงการ ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ชื่อฐาน "MTECH ...
  ส่ง 20 ธ.ค. 2560 01:31 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • นิเทศการสอน คร้้งที่2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคม 2560 ส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 23:40 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวเด่นวันนี้

 • ประจำปีการศึกษา 2558-2559
 • มนปริยา เฉยสวัสดิ์ นักกิจกรรม และโครงงานสร้างสรรค์
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 19:22 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • เพชรดา ทองการ Robot Girl แห่ง ดัดดรุณี
  ส่ง 30 ส.ค. 2559 19:44 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เกร็ดความรู้

 • รวมเอกสารบรรยาย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง รวมเอกสารบรรยาย CS KMITL ภาคกลาง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมก ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2562 21:49 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • วิธีออกจากระบบเฟสบุคเวลาเล่นเครื่องอื่น       บางครั้งคนเราอาจจะเร่งรีบไปหน่อย เข้าเฟสบุคในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของส่วนตัวเรา อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ในร้านอินเทอร์เน็ต หรือบางคนก็ใช้คอมพ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2559 18:54 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • Cloud Computing คืออะไร Cloud Computing คือการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตให้มาช่วยในการในการทำงานขับเคลื่อนการบริหารและบริการงานด้านไอที อาทิ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่ม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2559 18:46 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • วิธีจัดรูปแบบเอกสารบน Google Docs โดยใช้คำสั่งเสียง เมื่อช่วงปลายปี 2015 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Google Docs รองรับพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว  แต่ก็ได้แค่พิมพ์ตามท ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 20:09 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • วิธีดูแลรักษา Inkjet Printer ให้อยู่กับเรานาน ๆ 1. ดูแลหัวพิมพ์ของ printer ให้สะอาดอยู่เสมอการเอาใจใส่เรื่องการรักษาความสะอาดหัวพิมพ์ของ printer เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้เกิดการอุดตันของห ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2559 00:05 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • ฉลาดขึ้นอีกอีกขั้น! Google Search เข้าใจคำค้นที่เป็นประโยคซับซ้อนกว่าเดิม  Google Search ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เข้าใจความหมายของประโยคยาวๆ มากขึ้นอีกเยอะเริ่มจากเข้าใจการเปรียบเทียบขนาด ว่าอะไรใหญ่ที่สุด หรือยาวที่สุด (superlative) เช่น“Who are ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2559 08:44 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
 • วิธีแก้ usb flash drive เปิดใช้งานไม่ได้ และฟ้องให้ format ตลอด พอ ดีวันนี้ มีคนเอา flash drive มาให้ช่วยเช็คดู เพราะเสียบแล้วใช้งานไม่ได้ ฟ้องให้ format อย่างเดียว พอเรา format ก็ทำไม่ได้ บอกว่า ...
  ส่ง 20 ธ.ค. 2560 01:41 โดย กัลยา กลิ่นเชิดชู
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »