กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนดัดดรุณี

ยินดีต้อนรับ (Welcome)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

     

     


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 
ขอเเสดงความยินดีกับคุณครูเเละนักเรียน วันเกียรติยศ 107 ปี ดัดดรุณี : เกียรติคุณคนดี
และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปี

     


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอเเสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการ ธัญพิมล อาภัย เนื่องในโอกาสดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุนันทา เเสนเเก้ว 
ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมาวิธีการป้องกันตัวจากเชื้อโควิด-19


You must be logged in to add gadgets that are only visible to you