หน้าแรก


  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ  

https://docs.google.com/a/ddn.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdd8oyJXinc3YJf-I0I03nk4dmqrBXNR9i1cYDGqyhAQDb0tg/viewform

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คัดเลือกไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาและเบลเยี่ยม


การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาต่างประเทศ

ความเคลื่อนไหว

  • Greetings Tuesday กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง พูด และอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    Posted Jun 3, 2016, 9:40 PM by กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  • อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็ปด้วย Google Site โรงเรียนดัดดุรณี วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องไร้พรหมแดน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนดัดดรุณี
    Posted Jun 3, 2016, 9:29 PM by กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  • การศึกษาดูงาน .โรงเรียนลำปางกัลยาณี.วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จุดเด่น ที่สามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนดัดดรุณี  จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองในบรรยากาศที่เป็นกันเองและผ่อนคลาย  ทำ MOU กับโรงเร ...
    Posted May 20, 2016, 8:12 AM by กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้

Showing posts 1 - 3 of 3. View more »


ข่าวการศึกษา


http://www.trueplookpanya.com/campaign/28

http://www.trueplookpanya.com/campaign/27

http://www.trueplookpanya.com/campaign/22

ภาพกิจกรรม

   https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/ddnlang/phaph-kickrrm/greetingstuesday
https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/ddnlang/phaph-kickrrm/greetingstuesday
                                                                                     อ่านต่อ.....
                         

ปฎิทินการปฏิบัติงาน