หน้าแรก

ประกาศฝ่ายวิชาการ

 • การเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้น ม.4 นักเรียน ม.4 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแผนการเรียน ให้ไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนได้ตั้งแต่วันที่ 30 พค.- 3 มิ.ย.59 นี้ที่ห้องว ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 09:47 โดย กลุ่ม วิชาการ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีกศ.2559 นายอดินันท์  เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบดูลช่วยเหล ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2559 01:55 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ กลุ่มวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ :PIM Train The Trainer Program ครั้งที่ 47ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ทางการศึกษาในศตวรรษาที่ 21 ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 10:20 โดย กลุ่ม วิชาการ
 • การปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดัดดรุณีร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ดำเนินการโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 10:04 โดย กลุ่ม วิชาการ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »