Inyo pong Narating ang WebPage
ni


ha at dcs dot upd dot edu dot ph


English

Filipino

Si Henry N. Adorna ay kasalukuyang kabilang sa Kaguruan ng Departamento ng Informatika (di opisyal na katawagan), Kolehiyo ng Enhenyeriya ng  Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman, Diliman, 1101 Lungsod Quezon, Pilipinas.

Si Henry ay ang taga pamahala at namumuno ng Laboratoryong Pananaliksik sa Algoritmo at Komplesidad ng Departamento.

Ang mga pananaliksik na pinagkakaabalahan ni Henry ay ang pag-aaral ng Saligang Matematikal ng Informatika, gaya ng Membrane Computing, Teoriya ng Automata at Formal Languages, Discrete Mathematics, at mga Algoritmo para sa Mahihirap na Suliranin (NP-Complete).

Si Henry ay ang isa sa mga taga pag-organisa (J. Caro, F.P. Muga II) ng SMACS (Symposium on the Mathematical Aspects of Computer Science). 

Ang Erdos Number ni Henry ay 3, sa daang:

    Henry ADORNA, Gheorghe PAUN, and M. J. PEREZ-JIMENEZ, On Communication Complexity in Evolution-Communication P Systems, Romanian Journal of Information Science and Technology, Vol. 13 No. 2 pp. 113–130, 2010

    Solomon Marcus and Gheorghe Pâun, On symmetry in languages, International Journal of Computer Mathematics, 1029-0265, Volume 52, Issue 1, pp. 1 – 15, 1994

    Paul Erdös and Solomon Marcus, Sur la decomposition de l'espace euclidien en ensembles homogenes, Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 8, Number 3-4, pp. 443-452, 1957


Pagtuturo:

        2016-2017          Unang Semestre
                                                                     CS 204: Theory of Computation
                                                                     CS 297: Topics in Graph Theory
                                                                     CS 318: Approximation Algorithms
                                                                     CS 133: Automata and Computability

                                    Ikalawang Semestre
                                                                    CS 133: Automata and Computability
                                                                    CS   30: Discrete Mathematics
                                                                    CS 290: Special Topics in Formal Languages
                                                                    CS 397: Seminar on Algorithmic Approaches to Combinatorial Hard Problems

        2015-2016                                           on Sabbatical Leave

        2014-2015          Unang Semestre
                                                                    CS 204: Theory of Computations  (UPDil and UPCebu)
                                                                    CS 297: Formal Models and Computability 

                                   Ikalawang Semestre
                                                                    CS 204:  Theory of Computation
                                                                    CS 315:  Algorithms in Bioinformatics
                                                                    CS 397:  Special Topics on Automata, Computability, Languages and Applications 
                                                                    CS 133:   Automata and Computability

                                                                    CS 297: Topics in Discrete Mathematics (UPCebu)
                                

        2013-2014          Unang Semestre
                                                                    CS 204:  Theory of Computations  (UPDil and UPCebu)
                                                                    CS 360:  Formal Methods
                                                                    CS 133:  Automata and Computability

                                   Ikalawa Semestre
                                                                    CS 133:   Automata and Computability
                                                                    CS 208:   Computational Complexity Theory
                                                                    CS 290:   Approaches In Solving Hard Problems
                                                                    CS 297:   Natural Computing And Process Calculi 

        2012-2013          Unang Semestre
                                                                    CS 30:       Discrete Mathematics
                                                                    CS 204:     Theory of Computations
                                                                    CS 211:      Combinatorial Optimization
                                                                    CS 397:      Natural and Unconventional Computing Models

                                    Ikalawang Semestre
                                                                    CS 301: Communication Complexity
                                                                    CS 290: Topics in Unconventional Computing
                                                                    CS 197: Bridging Theoretical Computer Science


       
2011-2012          Ikalawang Semestre
                                                                    CS 301: Communication Complexity
                                                                    CS 290: Topics in Unconventional Computing
                                                                    CS 197: Bridging Theoretical Computer Science

                                  Unang Semestre
                                                                    CS 397: Models of Computations
                                                                    CS 204: Theory of Computations
                                                                    CS 197: Bridging Theoretical Computer Science

        2010-2011          Ikalawang Semestre
                                                                    CS 290: Models of Computations and Complexity Measures
                                                                    CS 297: Communication Complexity

                                    Unang Semestre
                                                                    CS 204: Theory of Computation
                                                                    CS 133: Automata and Computability Theory

        2009-2010           Ikalawang Semestre
                                                                    CS 290     Grammar, Communication, and Languages
                                                                    CS 208     Computational Complexity Theory
                                                                    CS 297     Formal Models and Computability

                                    
Unang Semestre
                                                                    CS 204    Theory of Computation
                                                                    CS 297    Automata, Grammar, and Communication

        2008-2009        
                                    Ikalawang Semestre
                                                                    CS 290: Algorithmics for Hard Problems
                                                                    CS 297: Special Topics in Communication Complexity
                                                                    Math 157: Discrete Mathematical Structures
        
                                     Unang Semestre            
                                                                    
CS 133: Automata and Computability
                                                                     CS 204: Theory of Computation
                                                                     CS 297: Computer-Assisted Argumentation
                                                                                    and Non-monotonic Reasoning
                                                                     CS 296: Graduate Seminar


Mga Latlahaing Informatika atbp. 

Ilan sa mga piling lathalain (selected publications):
 1. X. Zeng, H. Adorna, M.A. Martínez-del-Amor, L. Pan and M. J. Pérez-Jiménez; Matrix Representation of Spiking Neural P Systems; in Membrane Computing: Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6501/2011, 377-391,Revised Selected Papers Marian Gheorghe, Thomas Hinze, Gheorghe Paun, Grzegorz Rozenberg and Arto Salomaa (Eds).
 2. H. Adorna, Gh. Paun, and M. J. Perez-Jimenez ; On Communication Complexity in Evolution-Communication P Systems, Romanian Journal of Information Science and Technology, Vol. 13 No. 2 pp. 113–130, 2010
 3. H.N. Adorna: Some Descriptional Complexity Problems on Finite Automata. Philippine Computing Journal, Vol 3, No. 1, pp 1-6, (2008)
 4. H.N. Adorna, N.Hernandez, R. Lorenzo: On the UFA and the Strict Tree Property. Philippine Computing Journal, Vol 3, No.1, pp 7-12, (2008)
 5. H.N. Adorna, A. Aragon, P. Cabral: On Infinite Sequence induced by Collatz Problem,  Philippine Computing Science Journal, Vol 3, No. 1,  pp 40-45, (2008)
 6. H.N. Adorna: Sequences, Languages and Automata. In:R. Saldana et al. (eds), Proceedings of 8th Philippine Computing Science Congress (2008)
 7. M. de Guzman, J. Pasia, H.N. AdornaSchutzenberger's Guessing Game and Finite Kolakoski Subsequence. In: R. Saldana et al. (eds), Proceedings of 8th Philippine Computing Science Congress (2008)
 8. H.N. Adorna, A. Aragon, P. Cabral: On Infinite Sequence induced by Collatz Problem, In: R. Saldana et al. (eds) Proceedings of 6th Philippine Computing Science Congress,  (2006), 221-226
 9. H.N. Adorna: Some Descriptional Complexity Problems on Finite Automata. In: R. Saldana et al. (eds) Proceedings of 5th Philippine Computing Science Congress (2005), 27-32
 10. H.N. Adorna: On the Separation between k-Party and (k-1)-Party Nondeterministic Message Complexity. LNCS 2450, 151-161 (2003)
 11. H.N. Adorna: 3-Party Message Complexity is Better than 2-Party Ones for Proving Lower Bounds on the Size of Minimal Nondeterministic Finite Automata. Journal of Automata, Languages and Combinatorics,7 (2002) 4, 419-432.

Huling Isinaayos: 10 Agosto 2016
ni H.N. Adorna mismo.
Puna o Puri