חדש באתר: לחץ להורדת הקובץ:
https://sites.google.com/a/dbpis.tzafonet.org.il/dbpis/hish/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%202015-6.xls?attredirects=0&d=1

הודעה חשובה:
בין התאריכים 15.7-1.8.15 . בימים אלו אתרים ה- Moodle  לא יהיו זמינים לעבודה.