Situering, aanpak en pijlers

     Betreft alle vakken, ook zaak- en praktijkvakken
     Aspecten die onder andere aan bod komen: 
                               

  • onderwijstaal, instructietaal, vaktaal
  • ontwikkeling van taalvaardigheid en functionele geletterdheid
    bij alle leerlingen
  • taalzorg voor leerlingen met taalstoornissen
  • taalgericht vakonderwijs en vakgericht taalonderwijs.

         Betreft enkel de taalvakken:
    

  • Nederlands
  • moderne vreemde talen: Frans, Engels, Duits, Spaans ...
  • klassieke talen: Latijn, Grieks
  • project algemene vakken.