Werkinstrumenten

Dit onderdeel van de website bevat een aantal werkinstrumenten en tools. Het gaat in de meeste gevallen om bestanden die door de gebruiker geopend en verder bewerkt/ingevuld/aangepast kunnen worden: checklists, tabellen, schema’s, presentaties …

Deze werkinstrumenten en tools worden door onze pedagogische begeleiding ter beschikking gesteld en als hulpmiddelen aangeboden. Het is aan de scholen en de teams om te beslissen of en hoe ze van deze instrumenten gebruik maken, of en hoe ze ze aanpassen aan hun eigen noden en behoeften.

Deze instrumenten zijn in geen geval doel op zich, maar middelen die kunnen bijdragen tot een doordachte en procesmatige aanpak van het schoolbeleid, de vakgroep- of teamwerking, het VOET-beleid, het talenbeleid … De pedagogische begeleiders zijn beschikbaar om de scholen bij het hanteren van deze instrumenten te helpen en te ondersteunen.