voor vakgroepen en teams

Een aantal werkinstrumenten, documenten, tools … die – liefst in de context van een procesmatige aanpak – aangewend kunnen worden in vakgroepen en/of teams.

De algemene documenten zijn bruikbaar voor alle onderwijsniveaus. Onder basisonderwijs en secundair onderwijs bevinden zich een aantal specifieke instrumenten per onderwijsniveau.