Begeleiders en opdrachtenDe directeur van de pedagogische begeleiding heeft de dagelijkse leiding en staat in voor de organisatie en de coördinatie van het geheel van de werking. Hierin wordt hij bijgestaan door de niveaucoördinatoren voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

De schoolbegeleiders ondersteunen de scholen op algemeen pedagogisch vlak. Zij richten zich meestal tot de directie, het directie-team en het ‘middenkader’ van de school. Een aantal schoolbegeleiders hebben een specifieke invalshoek: de ICT-ondersteuning, onderwijsinnovaties, taalzorg en taalbeleid, de nijverheidstechnische component, gelijke kansen beleid, onderzoekscompetenties…
    
De leergebied-, studiegebied- en vakbegeleiders staan ter beschikking van onze scholen om de pedagogische en didactische begeleiding en ondersteuning voor een of meerdere leergebieden, vakken of studiegebieden te verzorgen.

De inspecteurs-begeleiders godsdienst hebben de opdracht de leraren en het vak godsdienst te ondersteunen en te begeleiden.


Structuur van onze begeleiding:
https://sites.google.com/a/dboc.be/begeleiding/medewerkers/Organigram%2019-20.PNG?attredirects=0