Welkom‎ > ‎

berichten en verslagen

Pedagogische studiedag Genk

Op donderdag 31 januari verzorgde de begeleidingsdienst van de salesianen de pedagogische studiedag in Don Bosco Genk. Deze dag stond in het teken van de onderwijskwaliteit en de werking van de vakgroepen. Na een algemene inleiding en duiding van het kader onderwijskwaliteit, gingen de vakgroepen samen met hun respectievelijke begeleiders aan de slag met de reflectiedocumenten van de begeleidingsdienst.


Netwerkdagen techniek/aardrijkskunde/natuurwetenschappen

Op 5 en 7 februari 2019 organiseerde de begeleidingsdienst van de salesianen, respectievelijk in Don Bosco Hechtel en Don Bosco Zwijnaarde, twee netwerkdagen rond de nieuwe leerplannen techniek, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, ‘natuur en ruimte’ en ‘natuur, ruimte en techniek’. Op die manier kreeg een vijftigtal collega’s uit onze secundaire scholen informatie over de leerplannen, die vanaf volgend schooljaar zullen worden gevolgd in de eerste graad. 

De pedagogische begeleiders Hans, Jurgen en Pieter wandelden in de voormiddag door de nieuwe leerplannen. In de namiddag benadrukten de begeleiders Hans en Patrick de raakpunten tussen de verschillende vakken. Zij propageerden de thematische aanpak om leerplandoelen van de verschillende vakken te bereiken door middel van projecten.

Na het informatieve gedeelte kregen de collega’s van de verschillende scholen nog de kans om uitvoerig in gesprek te gaan over de uitdagingen van de nieuwe leerplannen.

2018-11-29 & 28 Tweedaags congres directies Don Bosco

Naast een goedgevuld programma werden de directies van de Don Boscoscholen door de begeleidingsdienst meegenomen in de visie van de kwaliteitsontwikkeling van het OK, gecombineerd met het opvoedingsproject.


2018-11-22 GOK-netwerkdag

Met dank aan Don Bosco Groenveld voor hun hartelijke ontvangst! Het werd een zeer boeiende netwerkdag met aandacht voor GOK in het kader van de nieuwe inspectie en uitwisseling onder de collega's.

Afbeeldingsresultaat voor gelijke onderwijskansen

2018-11-19 Pedagogische studiedag te Hechtel

De pedagogische studiedag te Hechtel stond in het teken van de modernisering van de eerste graad so. Niet enkel de regelgeving rond deze modernisering kwam aan bod, maar ook de inzichten van Ken Robinson met boeiende discussies tot gevolg.

En de vraag waarom onderwijsvernieuwing soms nodig is? Bekijk hier het antwoord.

2018-09-30 Ontmoeting startende leraren met elkaar en met hun pedagogische begeleiders

Op zaterdag 30 september kwamen een 150-tal startende leraren uit de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum samen in de school van Halle. Zij kregen een eerste introductie in het eigen opvoedingsconcept van Don Bosco, info over het schoolbestuur en de scholen, en ze gingen in gesprek met elkaar en met hun pedagogische begeleiders over hun eerste praktijkervaringen. Het was een open, inspirerende en boeiende dag.


2018-05-08 Netwerkdag voor vakcoördinatoren en geïnteresseerde leerkrachten godsdienst in Oud-Heverlee 

Door problemen op zowel de ring rond Brussel als op het spoornet, startte deze netwerkdag een half uur later dan gepland. De gemandateerde van de provinciaal voor het godsdienstonderwijs, Jean Paul Pinxten, onthaalde de deelnemers met de bijzondere mededeling dat dit de laatste grote interventie was van zijn inspecteur-begeleider godsdienst, Paul Van Haute, die vanaf volgend schooljaar opnieuw een lesopdracht zal opnemen. 

Na een korte bezinning met een filmpje over wereldwijd engagement van jongeren in heel wat verschillende domeinen van het maatschappelijk leven en een bezinningstekst van sdb Piet Stienaers, gaf Paul het woord aan Sofie Van Landuyt. Als leerkracht Frans van zijn vroegere school Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, getuigde ze over een vakoverschrijdend community service learning-project met leerlingen in twee Waalse woonzorgcentra. Daarna duidde een stafmedewerkster van de dienst ‘Identiteit en Kwaliteit’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en voorzitster van de Medewerkers van Don Bosco, Carine D’hondt, wat Community Service Learning precies inhoudt en gaf ze enkele andere inspirerende Vlaamse voorbeelden (o.a. over het werken van leerlingen in volktuintjes in Aalst). Daarna legde Carine de link met het nieuw vormingsconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Na de broodjesmaaltijd buiten in de speeltuin van Don Bosco Oud-Heverlee, nam Bieke Vandamme, coördinatrice ontwikkelingseducatie van VIA Don Bosco, ons eerst spelenderwijs en daarna zeer (inter)actie – ook via Kahoot – mee in enkele werkvormen om burgerschapseducatie te implementeren in de scholen. Ze gaf ook een grondig overzicht van het educatief aanbod van VIA Don Bosco.

Deze intensieve en inhoudelijk en didactisch rijke dag werd afgesloten met groepswerk rond het vormingsconcept van de Katholieke Dialoogschool en het posten van de conclusies via Mentimeter en een afscheidswoordje van Paul.

2018-04-24 Netwerkdag wetenschappen in Don Bosco Groot-Bijgaarden  

Op dinsdag 24 april organiseerde onze pedagogische begeleiding in Don Bosco Groot-Bijgaarden een netwerkdag voor wetenschappen. Het thema van de netwerkdag was ‘activerende werkvormen in de lessen wetenschappen’, een actueel item in het secundair onderwijs. Een 30tal leerkrachten namen deel aan de netwerkdag. Zij maakten kennis met tal van activerende werkvormen uit diverse Don Boscoscholen.

Wim Leonard uit Don Bosco Groot-Bijgaarden, de school die ons hartelijk ontving, beet de spits af. Hij liet de deelnemers kennis maken met flipping the classroom, hij toonde hoe filmpjes interactief kunnen worden gemaakt via Edpuzzle en organiseerde een kwis met Plickers. De toon was ingezet.

Filip Detremerie, een externe spreker en leerkracht van het Sint-Aloysiuscollege te Ninove, demonstreerde hoe via ActivePresenter een volledig interactieve les kan worden opgebouwd. Voorbeelden zijn terug te vinden op www.infoprik.be.

Na de koffiepauze was het de beurt aan Nadine Plovie en Suzanne Lamon, beiden leerkrachten biologie uit Don Bosco Kortrijk. Zij lieten de deelnemers via de Jigsaw-methode kennismaken met vier activerende werkvormen binnen de lessen biologie van de tweede graad: trivial pursuit, poster, iPadopdrachten en een variant op de escape room.

Na de lunch mochten Marianne Saelemaekers van Don Bosco Groenveld en David Lambrechts van Don Bosco Hoboken de aandacht van de aanwezigen proberen te krijgen. Dit vormde geen enkel probleem daar de toeschouwers verplicht waren actief deel te nemen aan de verschillende werkvormen.

Marianne demonstreerde dat met eenvoudig materiaal actieve werkvormen kunnen worden uitgewerkt voor de eerste graad (natuurwetenschappen). Een beeldbingo was hiervan een voorbeeld.

David speelde het spel Elementary dat hijzelf samen met zijn leerlingen heeft bedacht en volledig ontworpen. Een knap staaltje van creativiteit en doorzettingsvermogen. Hij droomt ervan dat dit spel ook in andere scholen kan worden gebruikt…

Nick Vanhauwermeiren uit Don Bosco Haacht demonstreerde hoe een smartboard op een interactieve manier kan worden ingezet tijdens de les. Hij projecteerde interactieve simulaties (PhET) en wijzigde vlotjes verschillende parameters.

Frank Vyncke van Don Bosco Zwijnaarde kreeg de eer de leerrijke dag af te sluiten. Hij deed dit zonder moeite door aan de deelnemers een iPad te geven en hen actief te betrekken bij de uiteenzetting. Hiervoor gebruikte hij Nearpod, een interactieve tool die de leerlingen verplicht tot actieve deelname aan de les via het volgen van de aangereikte slides en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten.

2018-04-18 Netwerkdag ICT in Don Bosco Helchteren

Onze directeur Jean Paul Pinxten startte de netwerkdag met een passend bezinningsmoment en een welkomswoord. Om de doorstart van het netwerk ICT-coördinatoren, na het op-pensioen-gaan van Jan Demedts, vlot te laten verlopen, deelde hij mee dat er volgend schooljaar gestreefd zal worden naar een werkgroep met afvaardiging van de ICT-coördinatoren, pedagogische begeleiding, eventueel ad hoc aangevuld met een afvaardiging van de Raad van Bestuur van het DBOC. 

De evaluatie gaf aan dat deze netwerkdag een schot in de roos was. De inhoud van de presentaties en de
organisatie van de netwerkdag werden goed tot zeer goed bevonden. De online bevraging via Google Forms was volgens de deelnemers efficiënt, mede dankzij het krachtig draadloos netwerk van DBTI Helchteren (dat ze onder meer gebruiken voor hun iPAD project). De ICT-coördinatoren vonden wel dat er meer tijd voorzien mocht worden voor onderling netwerking. Er was een positieve sfeer met open en constructieve discussies. Een welgemeende dank nog aan het directieteam van DBTI Helchteren voor de gastvrije ontvangst, aangepaste infrastructuur en prima catering.

In een eerste sessie duidde Rudi Vandessel, stafmedewerker en bestuurder van het DBOC, de algemene informatie rond GDPR, de Europese regelgeving betreffende bescherming van personengegevens die ingaat op 25 mei 2018 . Matthias Bogaert, ICT-coördinator van Don Bosco Kortrijk, gaf daarna uitleg over de beleidsteksten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond wachtwoordbeleid, toestelbeleid en backupbeleid in het kader van GDPR. Rudi, Matthias en Kris Massagé 

(ICT-coördinator van Don Bosco Halle) hebben deze beleidsteksten op maat aangepast voor de Don Bosco scholen. Daarop volgende een bevraging via Google Forms over de planning rond GDPR in onze
Don Bosco scholen.

In de tweede sessie overliep Flor Jooken, een andere stafmedewerker van het DBOC, samen met de ICT-coördinatoren de huidige situatie rond het raamcontract ICT. De ICT-coördinatoren voerden een leerrijke discussie over de toepassing van het raamcontract in hun eigen school. Ook hierop volgde een online bevraging over een verlenging of een vernieuwing van het raamcontract.

In een derde sessie besprak Jurgen Tombal samen met de ICT-coördinatoren de toekomstige werking van het netwerk van de ICT-coördinatoren en de organisatie van de netwerkdag volgend schooljaar met alweer een online enquête. Hieruit bleek dat er een grote behoefte is onder de ICT-coördinatoren om hun netwerk verder te onderhouden. Verschillende ICT-coördinatoren verklaarden zich bereid om hun schouders hieronder te zetten in samenwerking met de pedagogische begeleiding binnen onze Don Bosco organisatie.


2018-03-01 STEM-netwerkdag in Don Bosco Haacht

Op donderdag 1 maart organiseerde onze pedagogische begeleiding in Don Bosco Haacht de 2de STEM-netwerkdag. De focus lag op STEM-projecten binnen de eerste graad. Dit kadert in de onderwijshervorming die in voege zal treden in september 2019. Een 25-tal leerkrachten nam deel aan de STEM-dag. Zij maakten kennis met STEM-projecten uit diverse Don Boscoscholen. Tijdens de beurs konden de aanwezigen praktische vragen stellen aan de sprekers.

Don Bosco Halle beet de spits af. Lieven Neirinck, Siegert Perrots en Jordy Focquet demonstreerden hun robotgrijper, een STEM-project voor het tweede jaar industriële wetenschappen.

Chris Cobbaut van Don Bosco Zwijnaarde vertelde over het talentenuur voor de eerstejaars waarin STEM-activiteiten aan bod komen zoals Scratch en WeDo.

Vervolgens was het de beurt aan Gilian Gidts van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. De leerlingen van het tweede jaar maken aan de hand van een aantal opdrachten (krachtenberekening, voorontwerp, …) een spaghettibrug. Daarnaast demonstreerde Gillian App Inventor om zelf apps te ontwerpen.

Dan was het de beurt aan de collega’s van Don Bosco Hechtel. Eline Feyen en Bram Elens vertelden met passie hun verhaal over de koffiedrone voor de eerstejaars.

Na de lunch mocht Rudi Beerten van Don Bosco Helchteren de aandacht van de aanwezigen proberen te krijgen via de powerboat, een project voor de 2de jaars industriële wetenschappen.

Nadien vertelde Booy Ceusters van Don Bosco Haacht over de drones die in de gangen van de eerste graad mochten zoeven.

Na alle droneverhalen voerden Joris Van Meerhaeghe en Ignace Tanghe van Don Bosco Kortrijk de aanwezigen mee naar het buitenland. Zij vertelden over de mogelijke samenwerking met buitenlandse scholen via Erasmus, eTwinning en buurklassen. Praktijkvoorbeelden waren ‘To bee or not to bee’ (bijenhotel), friendly robotics en 3D-printen.

Luc Vlecken van Don Bosco Haacht sloot de leerrijke dag af met oa. zijn stratosfeerballon, een interdisciplinair project, en zijn radiostation, beiden STEM-projecten voor de hogere graden.


2018-01-25 Studiedag godsdienst over de evaluatie van (levensbeschouwelijke) vaardigheden

Van uitstel hoeft niet altijd afstel te komen. Na het afgelasten van deze studiedag in januari 2017 kwamen 14 enthousiaste en constructief ingestelde deelnemers uit aso, bso , buso en tso op 25 januari 2018 samen in Oud-Heverlee om een heel denk- en uitwisselingsprogramma te doorlopen over het hele onderwijsleerproces in de lessen godsdienst: brede basiszorg, universal design for learning en krachtige leeromgeving met aandacht voor de verscheidenheid in de klas, de leerstijlen en de meervoudige intelligentie; differentiëren in 1) de vraagstelling, 2) de werkvormen, 3) het cognitief beheersingsniveau (eveneens met aandacht voor dynamisch-affectieve, sociale en levensbeschouwelijke vaardigheden) en uiteraard ook 4) in de (levensbeschouwelijke) leerlingenevaluatie. We gingen aan de slag met voorbeeldmateriaal maar ook met de evaluatiemiddelen die de deelnemers zelf meegebracht hadden. Het was niet de bedoeling om een oordeel te vellen, enkel om een spiegel voor te houden waarin de deelnemers op vrijwillige basis konden kijken om zelf tot bevestiging, waardering en bijsturing te komen …

   

2018-01-18 tot 21 Deelname aan het internationaal salesiaans spiritualiteitscongres ‘Strenna’ te Turijn

Voor de eerste maal sinds het bestaan van onze pedagogische begeleidingsdienst mocht iemand deelnemen aan deze vierdaagse die helemaal in het teken stond van de nieuwe jaarspreuk ‘Heer, geef mij van dat levend water’ (het verhaal van de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw aan de waterput in (Joh 4,15).  Naast inhoudelijk sterke voordrachten over 1) het empathisch luisteren naar en de kwalitatieve aanwezigheid  bij jongeren en adolescenten en 2) de salesiaanse kunst van ontmoeting, begeleiding en onderscheiding, konden heel wat andere impulsen ons boeien: een indrukwekkend religieus dans- en
zangprogramma door de Adonai-groep bij de evangelietekst; eigentijds audiovisueel materiaal over de begeleiding van (kansarme) jongeren; getuigenissen van Italiaanse en Spaanse jongerenbegeleiders; een internationaal getinte debat van een vijftiental adolescenten; rondleidingen naar plaatsen in Turijn die belangrijk geweest waren in het leven en werk van Don Bosco; spirituele diepgang en welkome rustpunten in bezinningen, eucharistievieringen en een boeteviering.
   

Tweemaal de vormingsdriedaagse ‘Van leerkracht naar veerkracht’ en een teambuildingsprogramma voor een vakgroep godsdienst

Dit schooljaar richtten we in Oud-Heverlee voor de tweede maal deze centrale vormingsdriedaagse in met 12 deelnemers op dinsdag 17 oktober, maandag 13 november en donderdag 7 december 2017, telkens van 9.30 tot 16 uur.

Op dag 1 introduceerden we na een bezinning en een uitgebreide kennismaking in een systemisch hoefijzer de dubbele kapstok van de drie dagen, de preventiepiramide en de cirkels van verbondenheid en deden we enkele oefeningen rond de verbondenheid met mezelf en de anderen. De rest van de dag focusten we op niveau 1 van de piramide, de bevordering van het leefklimaat via de waarderende benadering (kernkwadrant) enerzijds en de geweldloze communicatie anderzijds. Op dag 2 namen we na een diepere kennismaking met een talentgerichte oefening de algemene en specifieke preventie onder de loep. Dit deden we aan de hand van proactieve cirkeltechnieken, groepsdynamica en ervaringsleren. Op dag 3 richtten we ons - na een nog diepere kennismaking in familiegroepjes - op het curatieve niveau via de methodes van de nieuwe autoriteit en het herstelgericht groepsoverleg om in de namiddag al het geleerde te integreren en toe te passen op concrete casussen van de deelnemers in een collegiale consultatievorm met de ludieke naam ‘liefdevol roddelen’. We sloten het geheel gezellig af met een drankje en een hapje.   

   

Voor de eerste maal boden we het programma ook lokaal aan in campus Don Bosco Haacht voor tien deelnemers op vrijdag 12, maandag 22 en dinsdag 30 januari 2018, ook telkens van 9.30 tot 16 uur. Door ter plaatse te gaan, konden we nog meer focussen op de schooleigen noden en situatie. 

   

Op vraag van de vakgroep godsdienst van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem verzorgde de begeleider godsdienst een teambuidingsnamiddag op woensdag 22 november 2017 waarin hij elementen van ‘Over de streep’, ‘Leerkracht-veerkracht’ en ‘lectio divina’ verwerkte.

2017-11-28 Vervolgstudiedag ‘Bijbelse werkvormen voor de pastoraal op school’

   

Tijdens de pastorale tweedaagse in La Foresta te Vaalbeek hebben we vooral gefocust op een exegetische input en op pastorale en spirituele ervaring en verdieping vanuit de bijbel (zie vroeger bericht). Deze vervolg-studiedag in het Sint-Baafshuis te Gent stond daar niet los van maar had een andere doelstelling: de deelnemers vijf korte bijbelse werkvormen (van max. een uur) voor de pastoraal op school tegelijk zelf laten ervaren en er praktijkgericht over reflecteren i.v.m. de toepasbaarheid in de eigen schoolcontext. We sloten de dag af met een werksessie van een uur waarin de deelnemers per school een eigen pastorale activiteit voor leerlingen of voor personeelsleden met integratie van een bijbelse werkvorm uitwerkten.

2017-11-09  Collegiale visitatie aardrijkskunde

Zes leerkrachten aardrijkskunde uit Don Bosco Groot-Bijgaarden en één leerkracht aardrijkskunde uit Don Bosco Sint-Denijs-Westrem hebben een bezoek gebracht aan de collega's aardrijkskunde uit Don Boscocollege Zwijnaarde. Zij hebben een ganse dag lessen bijgewoond, gesprekken gevoerd, didactisch materiaal uitgewisseld en ervaringen met elkaar gedeeld. Zij kregen daarbij ondersteuning van de pedagogische begeleider aardrijkskunde van de regio Oost-Vlaanderen. Op het einde van de dag waren niets dan blije en tevreden gezichten te zien. Kortom, een geslaagde netwerkdag.

   


2017-09 en 10 Netwerkdagen

Netwerken is een werkwoord bij onze Don Bosco scholen en Centra voor Leren en Werken.


Ik netwerk

Jij netwerkt

Wij netwerken

Jullie hebben genetwerkt

Zij zullen netwerkenNetwerken doen we samen met de Regio Oost-Vlaanderen met directies, TAC’s, TA’s, CLW Coördinatoren, BGV-verantwoordelijken, vakleerkrachten, … een kort overzicht van onze netwerkactiviteiten vòòr de herfstvakantie!
 • 27 /09 netwerk duaal leren met scholen voor Wetenschap en techniek en Centra Leren en Werken worden geïnspireerd door Carl Lamote (departement O&V) en Eddy van Autreve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen).
 • 3/10 BGV-verantwoordelijken van CLW’s Don Bosco en Regio Oost-Vlaanderen bespreken het nieuwe netwerkjaar voor de CLW-netwerking.
 • 4/10 Techniek in de 1ste graad, Vakleerkrachten techniek tonen hun techniekprojecten aan elkaar en blijven nadien in contact via smartschool.
 • 11/10 netwerking CLW-opleiding personenzorg, modulair lesgeven in een modulaire structuur en casus Suzanne
 • 18/10 netwerking Elektrische installaties duaal; vakleerkrachten uit Haacht, Halle, Hoboken en Sint-Niklaas werken samen verder competentiekaarten uit via smartschool.
 • 19/10 Netwerk TA’s Don Bosco wisselen ervaringen uit over leerlingenevaluatie vanuit een salesiaanse visie. ROK en GKK komen even piepen.
 • 20/10 Netwerk CLW-coördinatoren bespreken samen de implementatie voor duaal leren en de toekomstvisie voor de aanloopfase.

Wordt vervolgd …     

 •  7 /11 netwerk TAC over stageorganisatie, expertise van Don Hoboken 
 • Volgende woensdagen in november komen bij netwerking  CLW volgende opleidingen aanbod  Hovenier, Bouw, Schilder en Hout.

-      Constanten bij elke netwerking in een gastschool/-centrum zijn de warme ontvangst, de rondleiding, de openheid om informatie te delen en de goesting om aan de slag te gaan met de verkregen informatie en deze te verspreiden aan de collega’s. Samen netwerken werkt! 

2017-10-11 & 12 Pastorale tweedaagse in La Foresta Vaalbeek 'Vertrekken vanuit de bijbel in de pastoraal op school'


Op vraag van vroegere deelnemers organiseerden DBV&A en onze dienst een tweedaagse die helemaal gewijd was aan 'werken met de bijbel in de pastoraal op school'. Bij aankomst vond iedereen op kamer een bijbelcitaat met de vraag om te overwegen wat deze met het eigen leven te maken heeft. 
Na een stevige uiteenzetting door bijbeldeskundige Peter Schmidt over welke rol vooral de 'vergeten groenten' in de bijbel kunnen spelen in de pastoraal, wisselden we in kleine groepjes onze reflecties bij de bijbelcitaten uit. 
Na het avondmaal maakten we een belevingstocht mee die startte met het verkennen en bespreken van tien figuren uit de bijbel en die na een boswandeling met drie pauzes over symbolen in de bijbel, eindigde met een kampvuur en een gezellig samenzijn bij pot en pint. Na de ochtendbezinning en het ontbijt nam Eric Haelvoet ons de hele voormiddag mee in een trage Lectio Divina die haast organisch uitmondde in een eucharistieviering. Na de middag leerde Christel ons nog ervaringsgericht te werken met bijbelse symboolpanelen. 

    
  
                                                                                                                                                                                                                                         
               

2017-08-23 Startdag pedagogische begeleiding

  
  Gewoontegetrouw gingen de vrijwilligers vóór het officieel startsignaal van ons nieuw pedagogisch werkjaar gezellig wandelen en  
  picknicken in Heverlee bos. Het stralend weer en het blij weerzien zorgden voor een gemoedelijke sfeer. In de namiddag maakten
  we na de actualia - samen met Don Bosco Vorming & Animatie - duidelijke afspraken voor de eerste schoolbezoeken en kwamen
  we in de verschillende teams (STEM, nijverheid & zachte sector, talen & media, wiskunde & wetenschappen) bijeen voor een eerste 
  brainstorm over onze netwerk- en studiedagen. We sloten onze startdag al even traditioneel af met een eucharistieviering waarin 
  de nieuwe provinciaal en onze directeur voorgingen en een kaas- en wijnavond met de partners die er bij konden zijn.


2017-03-28 10de jaarlijkse netwerkdag voor ICT-coördinatoren van secundaire en basisscholen in DB Zwijnaarde

Op dinsdag 28 maart verzamelden de ICT-coördinatoren van de DBOC-scholen zich voor hun 10de jaarlijkse netwerkdag.

Opnieuw waren 33 ICT-coördinatoren aanwezig met daarbij een collega van een basisschool van het DBOC, wat aantoont dat deze dag beantwoordt aan een reële nood en als nuttig wordt ervaren.

Het centraal thema was dit jaar "rol van ICT bij onderwijsinnovatie" en omvatte:
 • ICT-beleid binnen het ruimere plaatje van onderwijsinnovatie, met een denkoefening waarbij de ICT-coördinatoren moesten uitschrijven waar ze b.v. ter voorbereiding op een diepgaand gesprek met een nieuwe directeur of met een inspecteur bij een doorlichting over 3 jaar zouden willen staan = in 2020
 • ICT-beleid van DB Zwijnaarde: traject, praktische en technische uitwerking, knelpunten
 • externe partner: trends in fiber-to-the-school
 • plenum: ransomware/data security/2-factor authenticatie, evolutie naar 1:1/BYOD, meer samenwerken (uitwisselen informatie, samen oplossingen programmeren)
 • algemeen: evaluatie overheidsopdrachten ICT, toekomst van het netwerk ICT na de pensionering van Jan Demedts.
Deze welgevulde dag werd traditiegetrouw afgesloten met een drinkje en met de vaststelling dat op de 10 jaar dat deze netwerkdagen worden georganiseerd, de ICT-coördinatoren van de DBOC-scholen elkaar nu veel beter kennen en elkaar bij een ontmoeting warm begroeten.

Heel wat scholen zijn voor specifieke problemen bij elkaar op bezoek gegaan en er zijn geregeld telefonische en mailcontacten. 

De vraag is dus aan PB SDB en aan het DBOC om ervoor te zorgen dat dit belangrijke netwerk kan blijven bestaan en verder kan groeien.


2017-03-09: STEM-dag in Don Bosco Halle

Op donderdag 9 maart organiseerde onze pedagogische begeleidingsdienst in Don Bosco Halle een netwerkdag rond het onderwijsthema ‘STEM’. Hierbij werd de focus gelegd op de STEM-didactiek, waarbij leerlingen, meestal in groepjes, werken aan de oplossing van een probleem.

Goede STEM-projecten zijn gekenmerkt door de integratie van technologie, wetenschappen en wiskunde maar bevatten tevens het element engineering. Het project mondt dan uit in een ontwerp en een praktische realisatie, die moet bijdragen tot de oplossing van het probleem. Essentieel is dat de leerlingen zelf de tijd krijgen om met vallen en opstaan aan hun ontwerp en praktische realisatie te werken.

Een zestigtal geïnteresseerde leerkrachten, technisch adviseurs en directieleden uit de secundaire Don Boscoscholen namen deel aan de STEM-dag. Bovendien mochten we een afvaardiging van de Raad van Bestuur verwelkomen.

Zij maakten allen kennis met de diverse invulling van de STEM-didactiek in de verschillende scholen.
Leerkrachten van Kortrijk, Sint-Denijs-Westrem, Haacht en Hoboken en een oudleerling van Don Bosco Haacht boeiden het publiek met hun presentaties.

Zij vertelden enthousiast over de werkwijze, het verloop en de evaluatie in de STEM-lessen. Concrete voorbeelden uit de eerste, de tweede en de derde graad passeerden de revue.

Jan Demedts, pedagogisch begeleider ICT/informatica, en Jurgen Tombal, pedagogisch begeleider nijverheid, zorgden samen voor de slotpresentie. Jan benadrukte het belang van het computationeel denken in de STEM-didactiek, dat in onze buurlanden een prominente plaats heeft in het onderwijs.

Jurgen bekeek het brede plaatje van het STEM-gebeuren, verwees naar bruikbare visieteksten en verduidelijkte het verschil tussen specialisatie en geletterdheid. Alle leerlingen hebben nood aan STEM-geletterdheid. Leerlingen die zich wensen te specialiseren, kunnen terecht in specifieke studierichtingen.2016-12-20 Pedagogische begeleidingsdienst vergadert met de externe partners

Op dinsdag 20 december 2016 verzamelden in Oud-Heverlee de vertegenwoordigers van de salesiaanse diensten die op een of andere wijze betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum. Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden dat de pedagogische begeleiders op hun stuurgroepvergadering van december de vertegenwoordigers van alle andere salesiaanse organisaties die bij de werking van de scholen betrokken zijn uitnodigen. Met Don Bosco Vorming & Animatie (Maarten en Laurens), Via Don Bosco (Bieke), Don Bosco Jeugddienst (Joeri) en Don Bosco Media (Mirte) waren alle uitgenodigde diensten aanwezig.

Het werd een wervelend overzicht van ontelbare goede en mooie dingen die gebeuren in onze scholen en die mede worden mogelijk gemaakt en ondersteund door deze diensten. Prachtig om te zien hoe in samenspraak met de scholen al deze salesiaanse organisaties bijdragen tot de goede en vooral salesiaanse werking ervan. Vanuit de open dialoog werd weer eens duidelijk waarin onze eigen identiteit schuilt: in de inspiratie en draagkracht van het salesiaanse project, gebaseerd op het geloof van Don Bosco in de liefde en barmhartigheid van onze God en in de liefdevolle en bemoedigende nabijheid van de Goede Herder die Jezus de Christus voor allen wil zijn.

De bijeenkomst werd afgesloten met een moment van hartelijke ontmoeting bij een glaasje en een broodje, met veel dank aan Rita en Dirk, twee pedagogische begeleiders die eind december (althans administratief) hun onderwijscarrière beëindigen.

2016-11-29 Derde vormingsdag van het drieluik ‘Van leerkracht naar Veerkracht’

Na een bezinnend filmpje over ‘Over de streep’ met daarbij een korte duiding over het bevrijdend en verbindend effect dat ‘het laten zakken van de waterlijn’ (cfr. IJsbergmodel) kan hebben, duidden we de plaats van deze sessie in het totale programma (het curatieve niveau) en lieten we de deelnemers verder diepgaand kennismaken met elkaar.

De rest van de voormiddag was gewijd aan de werking van het puberbrein, de invloed van de opvoedingsstijlen, de Nieuwe Autoriteit volgens Chaïm Omer en het Herstelgericht Werken (a.d.h.v. een rollenspel/circle time/herstelplan bij een aangrijpende casus over klassikaal cyberpesten).

In de namiddag kregen de deelnemers de kans om de inhouden en methodes die ze de voorbije sessies hadden verworven, te integreren in twee collegiale consultatieronden a.d.h.v. de roddelmethode.

We sloten de drie dagen af met een kringgesprek over wat ze geleerd hadden, wat hen geraakt had en wat ze nog kwijt wilden aan de groep.


2016-11-22 Netwerkdag voor interne en externe begeleiders van startende leerkrachten in Oud-Heverlee

Na twee jaar brachten we de mentoren en de pedagogische begeleiders van startende leerkrachten opnieuw samen in Oud-Heverlee voor een netwerkdag waarin we een mix aanboden van inhoudelijke input vanuit het opvoedingsproject, uitwisseling in groepjes en reflectie over de organisatie van de aanvangsbegeleiding in de scholen.

Na een interactieve bezinning vanuit persoonlijke metaforen, lieten we de deelnemers drie basishoudingen kiezen waarin ze zich het best konden herkennen. Daarop volgde een intensieve uitwisseling in groepjes a.d.h.v. de democratische methode. Op het einde van de voormiddag lieten we hen nog kennismaken met het vernieuwd begeleidingsverslag na klasbezoek van onze dienst en met de kijkwijzer bij collegiaal hospiteren. De deelnemers konden in plenum reflecteren over de toepasbaarheid ervan in de eigen aanvangsbegeleiding op school.

In de namiddag sloten de pedagogische begeleiders aan bij de netwerkdag van directeurs voor een uiteenzetting door Geert Schelstraete en een discussieronde over het Referentiekader Onderwijskwaliteit. Intussen bespraken de mentoren verschillende casussen vanuit de zes aspecten van de salesiaanse pedagogie.

Op het einde van de netwerkdag overlegden de mentoren en de directeurs per school samen met de pedagogische begeleiders hoe de samenwerking er in de toekomst zou kunnen uitzien. Vertrekkend vanuit drie uitgesproken scenario’s mochten ze samen een schooleigen scenario construeren.

2016-11-15 Netwerkdag voor coördinatoren gelijke onderwijskansbeleid in Don Bosco Groot-Bijgaarden

In de regelgeving voor gelijke onderwijskansen is voorzien dat de inspectie in het tweede of derde trimester van het derde jaar van een GOK-cyclus een aantal scholen doorlicht. Of er een nieuwe GOK-cyclus en dus ook een doorlichting van de huidige cyclus komt, weet men zelfs in Agodi en in de inspectie niet te zeggen. Daarom hebben we de GOK-coördinatoren en –medewerkers hoe dan ook voorbereid op beide.

Na het overlopen van de GOK-actualiteit en een korte uiteenzetting van de GOK-werking in Groot-Bijgaarden, bezochten we het open leercentrum waar enkele klassen op een erg gedifferentieerde manier aan het werk waren in het wekelijks project begeleid zelfstandig leren. De deelnemers stelden geïnteresseerd vragen aan de leerlingen en aan de assisterende leerkrachten.

Daarna vulden de GOK-teams het instrument ‘Controle GOK’ in waardoor ze zichtzelf een score konden geven op 4 en deelden ze hun conclusies met andere teams.

In het laatste deel van de netwerknamiddag liet ik de deelnemers het Referentiekader Onderwijskwaliteit bestuderen, vroeg ik hen te markeren waar ze GOK in ROK herkenden en wisselden ze hun bevindingen met hun groepsgenoten. Indien er geen nieuwe GOK-cyclus met ‘gekleurde uren’ meer zal worden ingericht, zullen de scholen hun GOK-beleid immers zonder extra middelen moeten inkantelen in hun dagelijks schoolbeleid …


2016-11-07 Tweede vormingsdag van het drieluik ‘Van leerkracht naar Veerkracht’

Na het bezinnende filmpje ‘Lost generation’ rakelden we de inhouden van de vorige sessie kort op zodat de deelnemers vlot de overgang konden maken naar de drie blokken van vandaag die eerder focusten op de algemene en specifieke preventie in de preventiepiramide.

Daarna volgde een nieuwe kennismakingsronde aan de hand van de talentenlijst en –kaart.

In een eerste blok kregen de deelnemers een korte duiding van de principes achter de cirkeltechnieken en konden zij die uitgebreid ervaren en inoefenen vanuit vragen en probleemstellingen die nauw aansloten bij de eigen onderwijspraktijk.

Na de middag kwamen het ervaringsleren en de groepsdynamica in the picture. Vooral in het tweede blok werkte de begeleider zeer ervarings- en praktijkgericht aan de hand van twee uitdagende samenwerkingsopdrachten.

Daarop volgde telkens een uitgebreide bespreking van wat ze ervaren hadden, welke gevoelens dit opriep, wat dit betekende voor de groep enz.

In het derde blok werd de theorie van de groepsdynamica onmiddellijk getoetst aan de processen die zich in de deelnemersgroep zelf voltrokken hadden tot nu toe.

De evaluatie gebeurde ook ditmaal interactief aan de hand van postkaarten waarin de deelnemers (h)erkenden wat ze de voorbije dag bijgeleerd hadden.


2016-10-20 Eerste vormingsdag van het drieluik ‘Van leerkracht naar Veerkracht’

Een bont gezelschap van 16 leerkrachten met anderhalve maand tot 33 jaar onderwijservaring ontmoetten elkaar op 20 oktober in Oud-Heverlee voor de eerste van drie vormingsdagen over ‘nieuwe wegen om constructief om te gaan met complexe situaties binnen en buiten de klas’. Don Bosco Vorming & Animatie en onze begeleidingsdienst verzorgden samen deze dag.

Na een bezinnende presentatie gebaseerd op 1 Kor 12, 12-30 en een speelse kennismaking d.m.v. een systemisch hoefijzer, doken we in het thema vanuit de thema-gecentreerde interactie van Ruth Cohn. We focusten op onze persoonlijke biografie (IK) door interactief het kleureneiland, het talenteneiland, het waardeneiland en het Robinsoneiland te bezoeken.

Daarna werd de preventiepiramide als kapstok voor de driedaagse grondig verkend en ingeoefend. Vóór de middagpauze zoemden we nog in op niveau 1 van de piramide, de bevordering van het leefklimaat a.d.h.v. de cirkels van verbondenheid en de brede school.

In de namiddag behandelden we verder dit eerste niveau vanuit de waarderende benadering, de competentieontwikkeling en de geweldloze communicatie.

We rondden de dag af met een evaluatie a.d.h.v. de vijf vingers van onze hand.

2016-10-18 Vormingsdag 'theologiseren met kinderen'

Leraren derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs kregen op 18 oktober ll. de kans om kennis te maken met theologiseren, o.l.v.  Marleen Willems, inspecteur godsdienst secundair onderwijs, docente lerarenopleiding basisonderwijs en de pionier ‘Theologiseren’ in Vlaanderen, samen met Christa Borré, schoolbegeleider basisonderwijs PBSDB. De studiedag was een combinatie van theorie en praktijk.

Maar wat is ‘theologiseren’ eigenlijk? Theologiseren is religieuze vorming. Kinderen beschikken over het talent en de competentie om hun eigen levensbeschouwelijke positie theologisch te verwoorden en te verantwoorden. Kinderen en jongeren stellen spontaan vragen over God en over hun bestaan. Vaak verwoorden ze zelf antwoorden. In het theologisch gesprek worden deze antwoorden ter harte genomen , verder bevraagd en aangevuld met nieuwe perspectieven. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen op levensbeschouwelijk en religieus vlak.

Tijdens de voor- en namiddag was er tijd voor twee praktijkervaringen. De deelnemers zagen telkens een filmfragment van een reële klassituatie. Na elk filmfragment kon iedereen in groepjes, d.m.v. vragen,  het principe van de ‘wederkerige ontsluiting’ ontdekken. Dit betekent dat kinderen hun levensvragen zien in het licht van een religieus verhaal. Andersom helpt het verkennen en verwoorden van eigen levenservaringen om dichtbij de essentie van het Bijbelverhaal te komen.

Tot slot zochten we in groepjes hoe we in onze eigen klas stappen tot ‘theologiseren’ kunnen zetten aan de hand van een parabel die in het leerplan aangegeven is.

Het mosterdzaadje van ‘theologiseren’ is gezaaid. Nu rest ons, stap voor stap, het geloof in de oogst!

2016-10-12 Inspiratiedag over de pedagogische opdracht van de TA in DBOC

Technisch adviseurs in dienst vanaf 2010 maakten op woensdag 12 oktober in het DBOC kennis met elkaar en met de pedagogische begeleiders nijverheid. De opkomst en de agenda was goed gevuld.

We startten met een brainstorming van de taken die de technisch adviseurs nu verrichten om vervolgens wat orde te brengen in de takenlijst en een antwoord te bieden op de vraag 'welke taken krijgen of vragen meer tijd of voorrang'. Het zeer geïnteresseerde publiek herkende de ‘schoonheidsfouten’ die andere TA’s opsomden.

De voormiddag eindigde met een plenumgesprek over het curriculair spinnenwebmodel van Van den Akker, dat ondersteuning en inspiratie kan bieden voor de onderwijsorganisatie.

In de namiddag vertelde Mario Standaert, TA Elektriciteit van Don Bosco SDW, zijn ervaringen aan de hand van de metafoor: Arc du TA (rotonde). Dirk Belmans, ervaren pedagogisch begeleider, gaf een antwoord op de vraag: ’Hoe kan een pedagogische begeleidingsdienst de TA’s ondersteunen?

De dag eindigde met de belofte dat de pedagogische begeleiders via dialoog doelgerichte ondersteuning bieden aan TA’s. Een aantal suggesties werden de volgende dag op de NW TAC’s voorgelegd. Wordt vervolgd.


2016-09-01 Pedagogische begeleiding verwelkomt drie nieuwe medewerkersOp 1 september 2016 versterkt Kim Vanhille het team basisonderwijs.

Zij wordt halftijds pedagogisch begeleider voor het kleuteronderwijs. Daarnaast bewaart zij in haar school in Brussel een halftijdse opdracht als beleidsondersteuner.
Op 1 januari 2017 vervoegen twee nieuwe pedagogische begeleiders het team secundair onderwijs:


Hans Vanhoe wordt halftijds pedagogisch begeleider chemie, biologie en aanverwante wetenschappen.

Daarnaast blijft hij verbonden aan de lerarenopleiding chemie aan de universiteit Gent en leraar in Don Bosco Zwijnaarde.


Jurgen Tombal wordt halftijds pedagogisch begeleider elektriciteit, elektronica en mechanica.

Daarnaast wordt hij halftijds pedagogisch begeleider in de regio Limburg.
2016-05-10 Netwerkdag vakcoördinatoren godsdienst

Op dinsdag 10 mei hielden we onze jaarlijkse netwerkdag voor vakcoördinatoren godsdienst in Don Bosco Oud-Heverlee van 9.30 tot 16 uur.

In de voormiddag bestudeerden we samen de fenomenen 'universal design for learning en binnenklasdifferentiatie in de godsdienstles' aan de hand van een mix van inhoudelijke input, interactieve en digitale oefeningen en reflectie over de toepasbaarheid in de eigen context.

In de namiddag werden de deelnemers geïnformeerd over de bevrijdende visie op 'partiële participatie of religiositeit' en brachten we hen hierover ook met elkaar in gesprek in wisselende duo’s via gedifferentieerde werkvormen.2016-04-27 en 28     Conclaaf Pedagogische Begeleiding

Op woensdag 27 en donderdag 28 april hield de pedagogische begeleidingsdienst haar jaarlijks conclaaf in het Oase-centrum in Dilbeek.

Dertien begeleiders waaronder beide niveau-coördinatoren en de verantwoordelijke volgden een intensief programma met informatieve sessies, overlegmomenten en nascholing.

De hoofdbrokken waren sessies over duaal leren en binnenklasdifferentiatie die werden gegeven door de collega's die daarin veel expertise hebben. De deelnemers werden door de sprekers geïnformeerd, uitgedaagd en aan het werk gezet.

Daarnaast werd ook tijd gemaakt voor teambuilding: tijd om elkaar te ontmoeten aan tafel (ook afgevaardigd-bestuurder Bart Decancq en onze verslaggeefster Simonne Frankie waren aanwezig) en tijdens een mooie wandeling in de landelijke buurt en dat onder een deugddoende frisse lentezon.


2016-03-19     Vormingsdag 2.2 voor tweedejaars leerkrachten over onze salesiaans-christelijke identiteit

Op zaterdagvoormiddag 19 maart kwamen een goeie honderd tweedejaars leerkrachten naar Don Bosco Haacht voor hun vierde vormingsdag die helemaal gewijd was aan de pijler ‘zingeving en geloof’ van ons opvoedingsproject'.

Als leden van de werkgroepen pastoraal bao en so ondersteunden de twee niveaucoördinatoren mee deze halve dag.

In een algemeen gedeelte deed Gee van Don Bosco Vorming & Animatie de dieper liggende factoren en uiterlijke kenmerken van identiteit uit de doeken.

Paul van de pedagogische begeleiding getuigde over wat het voor hem betekent om vandaag christen te zijn.

Intussen begeleidde Katrien van de pedagogische begeleiding en ander leden van de pastorale werkgroepen het identiteitsspel in gespreksgroepjes van 7 à 8 deelnemers.


2016-03-17    Netwerkdag voor ICT-coördinatoren van secundaire en basisscholen in DB Halle

Op donderdag 17 maart verzamelden de ICT-coördinatoren van de DBOC-scholen zich voor de 9de jaarlijkse netwerkdag.

Voor de eerste keer namen dit jaar ook enkele collega's van basisscholen deel.

Opnieuw waren meer dan 30 ICT-coördinatoren aanwezig, wat aantoont dat deze dag beantwoordt aan een reële nood en als nuttig wordt ervaren.

Het centraal thema was dit jaar "evolutie naar de school van de 21° eeuw" en omvatte  5 sessies:
 • stand-van-zaken werkgroep overheidsopdrachten ICT met info over de 1° ICT-tender en over het verder verloop (gunningscommissie, toekennen)

 • demo VDI virtual desktop infrastructure door collega Frédéric Neyt van DB Kortrijk


 • evolutie ICT op DB Halle sinds 2009:
  presentatie door het ICT-team waarbij 4 evoluties werden uitgewerkt: menselijke lijn, financiële lijn,  technische lijn en beleidslijn
  de aanwezigheden werden steeds
  aangezet om als schoolteam te reflecteren over de verdere evolutie op hun eigen school 

 • rondgang op de school (verbouwd ICT-bureau, serverlokalen, klaslokalen, het ICT-museum)

 • info-sessie fiber to the school door Frédéric Norro van The Last Mile VZW.
We sloten deze welgevulde dag af met een drankje en de vaststelling dat op de 10 jaar dat deze netwerkdagen worden georganiseerd, de ICT-coördinatoren van de DBOC-scholen elkaar nu veel beter kennen en elkaar bij een ontmoeting warm begroeten. Heel wat scholen zijn voor specifieke problemen bij elkaar op bezoek gegaan en er zijn geregeld telefonische en mailcontacten.

De werkgroep overheidsopdrachten ICT samengesteld uit ICT-coördinatoren van 7 secundaire en van 1 basisschool, is daar een mooie uitloper van.


2016-03-15    Studiedag "Leiderschap en visie" inzake ICT-beleid

Op 15 maandag nam de Begeleiding samen met een schoolteam van Don Bosco Zwijnaarde bestaande uit directie, ICT-coördinatie en enkele leerkrachten deel aan de studiedag "Leiderschap en visie" inzake ICT-beleid.

Deze nascholing werd in Antwerpen georganiseerd door ICT-Atelier en had als doel het opstellen van een actieplan om een goede ICT-integratie te realiseren die leren en onderwijzen in de 21ste eeuw optimaal faciliteert en ondersteunt.

Een focus lag daarbij op de voordelen van het inzetten van mobiele toestellen ondersteund door een krachtig draadloos netwerk en door draadloos projecteren & geluid.

Het schoolteam werd gestimuleerd om eerst de sterke punten en de prioriteiten van de school op te lijsten, om daarna te leren hoe stap voor stap een actieplan kan worden opgezet om de implementatie ervan tot een succes te maken.

ICT-Atelier leidde de activerende werksessies en de aanwezigen leerden ook veel van de andere aanwezige scholen.

Het was een zeer zinvolle en nuttige nascholing waarbij de rit in het schoolbusje van Antwerpen naar Zwijnaarde extra tijd gaf om als team te reflecteren.


2016-03-10    Netwerkdag taalbeleid in Don Bosco swt Hoboken

Tijdens schoolbezoeken en -contacten kregen we de afgelopen maanden heel wat vragen:

• Hoe kan een schoolteam in het kader van een brede basiszorg, de taalontwikkeling van alle leerlingen stimuleren?

• Hoe brengen we via taalscreening de beginsituatie van onze leerlingen in beeld?
• Welke vervolgtrajecten stippelen we uit op het niveau van de leerling, de klas en de school?
• Op welke manier gaan we in onze school best om met de thuistalen van leerlingen?

Daarom organiseerden we op 10 maart een netwerkdag, waar wij aan de hand van een kader en praktijkvoorbeelden zochten hoe we dit concreet kunnen realiseren Zoals gewoonlijk werkten we op een interactieve manier en was er ruimte voor uitwisseling en informeel contact.

2016-03-08    Tweede interne studiedag van de PB SDB over het nieuw opvoedingsproject

Na de kennismaking met het tweede deel van het nieuw opvoedingsproject over de basishoudingen van de opvoeder (vertaald naar de pedagogische begeleider) tijdens het conclaaf vorig schooljaar, werden we op 8 maart ingewijd in de zes aspecten van de salesiaanse pedagogie (= deel 3).

Salesiaan Carlo Loots loodste ons met een waaier aan werkvormen (wisselende duogesprekken, het opbouwen van een banner, een Gestalt-oefening, het samen componeren van een foto in groepjes van vier, een sfeerkaarten-oefening, een talentenspel o.b.v. onze favoriete kinderspelen, het maken van een kunstwerk …) deskundig doorheen deze intensieve studiedag.
2016-03-08     Begeleiding organiseert een STEM-bezoek van Don Bosco Zwijnaarde aan Don Bosco Kortrijk

De pedagogische begeleiding ging op 19 januari 2016 met een delegatie van 5 begeleiders in Don Bosco Kortrijk de STEM-richting bekijken die daar nu reeds in het eerste, tweede en derde jaar georganiseerd worden.

Ignace Tanghe, STEM-coördinator en de grote motivator van de STEM-realisaties van Don Bosco Kortrijk, gaf samen met leerkracht Björn Huyghebaert een zeer overtuigende uitleg over de motivatie, principes en uitwerking van STEM in DBK. Daarna bezochten de begeleiders het STEM-lokaal.

Op 8 maart organiseerde de pedagogische begeleiding een STEM-bezoek van Don Bosco Zwijnaarde aan Don Bosco Kortrijk: de algemeen directeur en de directeur eerste graad, 2 graadcoördinatoren en 4 leerkrachten werden opnieuw door STEM-coördinator Ignace Tanghe zeer overtuigend en motiverend geïnitieerd in hoe STEM in Don Bosco Kortrijk wordt uitgewerkt.

Enkele werkstukken van de leerlingen werden getoond waarbij opviel dat de Arduino-microprocessor een centrale rol speelt. Daarna werd weer het STEM-lokaal bezocht waar bv. de 3D-printer en de aanstuursoftware ervan met veel belangstelling werden bekeken.

De uiteenzetting en de demo waren dermate overtuigend dat aanwezige leerkrachten meteen tot actie kwamen en zich inschreven voor een Arduino-nascholing in Fyxxi-lab Gent.


2016-03-01    Opnieuw samenkomst van de werkgroep overheidsopdrachten ICT

Op 1 maart kwam de werkgroep overheidsopdrachten ICT opnieuw samen om zich te buigen over de reacties van enkele firma's op de eerste grote overheidsopdracht ICT van de DBOC-scholen die op 29 januari 2016 nationaal en Europees werd gepubliceerd.

De begeleidingsdienst werkt hiervoor nauw samen met het schoolbestuur: schoolbegeleider ICT Jan Demedts en Flor Jooken, financieel beleidsmedewerker van het Don Bosco Onderwijscentrum, trekken deze werkgroep van 8 ICT-coördinatoren van 7 secundaire DBOC-scholen en 1 basisschool van het DBOC.

Meteen na de paasvakantie worden de inzendingen geopend en kan de gunningscommissie starten met het scoren van de inzendingen.

Het afgelegde traject is complex en belangrijk voor alle DBOC-scholen: in functie van een goede werking van de scholen en het vlot kunnen realiseren van ons pedagogisch project moeten alle scholen over degelijk ICT-materiaal kunnen beschikken dat conform de wetgeving op overheidsopdrachten is aangekocht.

De ICT-coördinatoren van alle scholen moeten dit ICT-materiaal vlot en met minimale administratieve last kunnen bestellen.

2016-02-16 en -18     Zorgdagen basisonderwijs ‘Veerkrachtig leerkrachtig: coachen werkt!’

Wanneer de pedagogische begeleiders basisonderwijs van de Broeders van Liefde, van de Broeders van de Christelijke scholen, van de Jezuïeten en van de Salesianen de handen in elkaar slaan, kan dit leiden tot iets moois.

Twee congregationele zorgdagen rond coaching in Gent (16 februari) en Oud-Heverlee (18 februari) waren het resultaat hiervan.

Fien Loman verzorgde ‘s voormiddags het openingsreferaat over wat coachen is en het belang ervan.

’s Namiddags werden er acht werkwinkels aangeboden:
 1. ‘G-start, geletterdheid stimuleren van jongs af aan!’ door Fien Loman.
 2. ‘Met twee voor de klas, hoe beginnen we eraan?’ door Miranda Tobin.
 3. ‘’k Hoor je wel, maar ik zie je niet…’ door Veronique De Kock. Hier stond het observeren van kleuters centraal.
 4. ‘De man/vrouw die de wolken meet!’ Wim De Cock en Lieven De Luyck reikten tools aan om leerkrachten te coachen bij een (zorg)brede en kansversterkende evaluatiepraktijk.
 5. ‘Het leergesprek efficiënter maken door kwaliteitsbevraging’ door Katrien Dewolf en Christa Borré. Hoe kunnen door kwaliteitsbevraging alle leerlingen meedenken en meer optimaal in interactie gaan en leren?
 6. ‘Zwijgen is zilver, spreken is goud!’ door Raf Missorten. Hij ging aan de slag met reflectie aan de hand van een casus met het diamantmodel.
 7. ‘Teach like a champion’ door Ewan Claeyssens.  Goede basisdidactiek is nog steeds de kern van ons onderwijs. Hier was het met de theorie en praktijkoefeningen van Doug Lemov.
 8. ‘Coachen met het zorgvademecum onder de arm!’ door Greet Vanhove. Via praktijkvoorbeelden en ervaringen uit de groep legde zij linken naar het zorgvademecum.
Hopelijk kunnen de opgedane ideeën nu hun vruchten afwerpen in onze scholen.

De kinderen en de leerkrachten kunnen er alleen maar door verrijkt worden: dan is ons doel voor deze congregationele zorgdag bereikt!2016-01-28      Jaarlijkse netwerkdag voor coördinatoren gelijke onderwijskansbeleid, ditmaal in Don Bosco Halle

De GOK-coördinatoren en –medewerkers van de elf secundaire Don Boscoscholen met GOK-uren ontmoetten elkaar op 28 januari van 13.30 tot 16.30 uur in Don Bosco Halle om zich samen voor te bereiden op de verplichte zelfevaluatie tijdens het derde trimester van dit tweede jaar van de vijfde GOK-cyclus.

Na een bezinning uit het nieuwe opvoedingsproject en het getuigenis van het GOK-team van de gastschool, duidden we het zelfevaluatiesjabloon dat vooral focust op de bereikte strategische en operationele doelen op het leerlingen-, leraren- en schoolniveau. Daarna lieten we het door de deelnemers in groepjes bespreken en toepassen op het schooleigen actieplan.

Tenslotte gaven we de deelnemers een snelcursus in datageletterdheid. Hierbij leerden we ze data over OKI-leerlingenkenmerken, vroegtijdig schoolverlaten, doorstroming en oriëntering … lezen, analyseren, interpreteren en toepassen op het GOK-beleid.2015-11-16 en 2016-01-29         Pedagogische studiedagen Don Bosco Hoboken en campus Don Bosco Haacht over het nieuw opvoedingsproject

Elke Don Boscoschool bepaalt zelf hoe ze het nieuwe opvoedingsproject introduceert en implementeert. Don Bosco Hoboken en campus Don Bosco Halle kozen ervoor om hiervoor onze begeleidingsdienst samen met Don Bosco Vorming & Animatie uit te nodigen.

In Don Bosco Hoboken slaagde Pieters Schippers er in om 28 workshops te organiseren rond de zes aspecten van de salesiaanse pedagogie. Hiervoor kon hij een beroep doen op een heel diverse groep begeleiders (leerkrachten, studieleiders, TA’s, directieleden, PAG-leden, het CLB, leerlingen en oud-leerlingen, ouders, het GOK-team, GON-begeleiders, de lagere school, de scholengemeenschap, DBV&A en onze begeleidingsdienst). Elk groepje van zo’n 8 deelnemers doorliep 8 verschillende werkwinkels van een twintigtal minuten. Wij focusten op de pedagogie van vertrouwen die we toepasten op de vakgroep- en teamwerking. Hiervoor gebruikten we de tekst van de pedagogie van  vertrouwen waarin we ‘jongere’ telkens vervangen hadden door ‘collega’ en een sjabloon dat het gesprek wat stroomlijnde.

In de campus Don Bosco Haacht gingen we samen met DBV&A de hele voormiddag aan de slag met het hele korps (na een prima bezinning, verzorgd door de campus-PAG). Met telkens een korte inleiding en met drie verschillende interactieve en coöperatieve werkvormen lieten we de personeelsleden kennis maken met de drie delen van het opvoedingsproject. Elke deelnemers schreef ook op een duploblokje welke basishouding hem/haar het meest ligt en met al die blokjes zal een campus-bouwwerk gemaakt worden dat in de drie lerarenkamers tentoongesteld zal worden.2015-12           Een mooi parcours van de werkgroep overheidsopdrachten ICT

De werkgroep Overheidsopdrachten ICT bestaat uit ICT-coördinatoren van grote en kleine scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum, secundair en basisonderwijs.

Aangestuurd vanuit de schoolbegeleiding ICT van PB SDB en technisch-administratief ondersteund vanuit het DBOC heeft deze werkgroep in 2015 een heel parcours afgelegd.

De noodzaak om te confirmeren aan de wetgeving overheidsopdrachten heeft in het segment ICT een brede dynamiek opgestart met een mooie samenwerking en heel wat overleg, wat niet evident is in deze moeilijke en zeer technische context waar heel wat middelen van de scholen naar toe gaan.

In 2016 zal dit uitmonden in een eerste grote overheidsopdracht ICT: een soepel raamcontract diverse ICT-materialen voor alle scholen van het DBOC.

Daarnaast wordt een mogelijk toekomstscenario uitgetest via een proefproject virtual desktop infrastructure.

2015-10-30     Gelezen in mails die pedagogische begeleiders ontvingen

Gelezen in mails aan pedagogisch begeleiders na afloop van een doorlichting:

"Hierbij wil ik je heel erg bedanken voor je coaching van de voorbije jaren. De inspecteur van de doorlichting heeft kunnen constateren dat we geïntegreerd en communicatief bezig zijn en taaltaken voorzien. We zijn dus goed bezig. Er is nog groeimarge: meer taaltaken, meer hoekenwerk, meer differentiëren. We zijn in het eindgesprek bevestigd en we hebben tips meegekregen om verder te evolueren. We voelen ons dus gemotiveerd om er helemaal voor te gaan! In naam van de vakgroep wou ik u van harte bedanken voor uw bijdrage."
 
"Mocht u ons enkele jaren geleden niet op het juiste spoor hebben gezet, dan zou de doorlichting niet op deze manier verlopen zijn. U heeft ons dan ook verder opgevolgd door met de vakcoördinatoren samen te komen en verder te werken aan het realiseren van de leerplandoelstellingen. Een oprecht woord van dank van het team. Hopelijk tot binnenkort in onze school of op een of andere bijscholing."
 
Of hoe pedagogische begeleiding haar steentje kan bijdragen aan de optimalisering van de kwaliteit van onderwijs …

2015-10-22     Netwerkdag moderne vreemde talen 3de graad TSO-BSO

Op uitdrukkelijke vraag van enkele leerkrachten uit de 3de graad van TSO- en BSO-richtingen om vakspecifiek didactisch materiaal uit te wisselen, organiseerden we op donderdag 22 oktober 2015 van 13.30 uur tot 16.30 uur een netwerkdag moderne vreemde talen in de vergaderzaal van Don Bosco SWT Haacht.


Na de verwelkoming door de directeur van de school hielden we eerst een algemeen deel met presentatie van elkaars materiaal m.b.t. de geïntegreerde proef, solliciteren, stages, bedrijfsbezoeken, vakoverschrijdende projecten, excursies, differentiatie en activerend leren. Daarna deelden we de 30 deelnemers in twee groepen in om elkaars vakgericht materiaal voor Engels en Frans te delen en te bespreken.

2015-10           Studiedagen godsdienst

Op 13 en 15 oktober kwamen van de meeste secundaire Don Boscoscholen enkele vrijwillige godsdienstleerkrachten in het internaat van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem en in Don Bosco Oud-Heverlee bijeen tijdens twee parallelle, regionale studiedagen.

Niet om ‘kant-en-klaar-lessenreeksen’ uit te werken, maar om via didactisch opbouwwerk vanuit het leerplan en vanuit de figuur van Don Bosco een leerlijn en enkele halffabrikaten te ontwikkelen waarmee de vakgroepen ter plaatse aan de slag kunnen.

Colette Schaumont van Don Bosco Vorming & Animatie en Paul Van Haute, inspecteur-begeleider godsdienst van de pedagogische begeleiding verzorgden de input en de begeleiding.2015-09-26    Ontmoeting startende leraren met de pedagogische begeleiding

Op zaterdag 26 september kwamen zo’n 170 startende leraren en leden van het ondersteunend personeel van de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum vanuit de verschillende hoeken van het Vlaamse land samen in Halle voor hun eerste vormingsdag.

Ze werden hartelijk ontvangen en kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld: een toneelstuk over het leven van Don Bosco, de verwachtingen van de Inrichtende Macht, een quiz over hun kennis van het salesiaanse opvoedingsproject …

Daarnaast was er ook de kennismaking met de pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco en de ontmoeting met pedagogische begeleider voor het eigen vak. Het was een boeiende dag die heel wat inspiratie bood aan onze startende leraren en hen ook een schat aan informatie en contacten opleverde.

2015-08-25    Startbijeenkomst leidinggevenden van de Don Bosco scholen

Op dinsdag 25 augustus trokken de leidinggevenden uit de Don Bosco scholen naar de school van Halle om daar de startbijeenkomst van het Don Bosco Onderwijscentrum bij te wonen.

Er werd heel wat informatie meegedeeld, het nieuwe opvoedingsproject werd voorgesteld, en er klonken heel wat bemoedigende woorden …

De verantwoordelijke van de pedagogische begeleiding bracht er een aantal aandachtspunten vanuit de pedagogische begeleiding: de nieuwe begeleiders Christa Borré en Ingrid Wyn; de aandacht die zal uitgaan naar de implementatie van het vernieuwde opvoedingsproject tot op de klasvloer, de impact van de veranderingen in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de pedagogische begeleiding, de zorg voor het vak godsdienst op onze scholen.
2015-08-19    Startdag pedagogische begeleiding

Op woensdag 19 augustus 2015 kwamen de pedagogische begeleiders op het DBOC in Oud-Heverlee samen om het nieuwe schooljaar op gang te trekken.

In de voormiddag gingen de vrijwilligers wandelen in de bossen van Oud-Heverlee.

In de namiddag was er dan de traditionele vergadering ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

’s Avonds werden de partners van de begeleiders en enkele gasten ontvangen voor een bemoedigende eucharistieviering en een feestelijke receptie en maaltijd.


Wenst u een bericht te ontvangen wanneer er nieuwe berichten zijn? Klik dan hier.