Finalització de les obres d'ampliació de l'habitatge del carrer Llebeig número 43 de Vilobí d'Onyar

27 de des. 2017, 9:50 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 27 de des. 2017, 9:54 ]


En data 30 d'octubre de 2017 es donaren per finalitzades les obres per a l'ampliació de l'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Llebeig número 43 de la urbanització "Can Tarré" de Vilobí d'Onyar, quines obres es donaren per iniciades el proppassat 24 d'abril d'enguany. 

En base a les preexistències de l'immoble, i en base a les necessitats de la propietat, s'ha realitzat la reforma i ampliació de l'edifici preexistent.

A la planta baixa, s'ha fet una sala polivalent, un servei i les escales d'accés a la planta superior. 

A la planta pis primer, s'han fet dos nous dormitoris. Aquests es situen dos esgraons per sobre de la resta de la planta, de manera que la primera de les sales polivalents tingui més alçada. 

Aquesta intervenció s'ha fet sobre un edifici en "L" que bastit l'any 2005 en base a un projecte ja realitzat per Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1uUeoesCrX5TTUSYQJ_3p4ul4Ar1oTal8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10UKfxCz67r0Npc0am7bTwZJu0vsyAyGL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xLp4ou8IzUGuDC8eRUVahGYyo5AIP8Ra/view?usp=sharing


0767-Avanç PU Les Carolines

27 de des. 2017, 9:13 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 27 de des. 2017, 9:31 ]


Aquest treball pretén definir les obres d'acabat d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Pla d'Actuació Urbanística número 7 "Les Carolines" del terme municipal d'Arenys de Mar. 

L'àmbit del PAU conté la urbanització dita "Les Carolines", la qual es troba situada a llevant del terme municipal d'Arenys de Mar, delimitada a nord i a oest per Sòl No Urbanitzable, a est pel Pla Especial Can Linatti situat en Sòl No Urbanitzable, i a sud pel Sòl Urbà No Consolidat on hi ha el PAU 39 Les Carolines Sud 2 i el Sòl Urbà No Consolidat on hi ha el PAU 12 Les Carolines Sud 3. 

A grans trets, podem dir que l'àmbit d'aquesta UASU es troba quasi totalment consolidat per l'edificaqció, i està en bona part urbanitzat, si bé resten per realitzar algunes obres d'acabat d'urbanització i l'obertura del vial nord de connexió amb la xarxa de camins rurals que es determina a la fitxa del P.O.U.M. Aquestes obres són necessàries perquè l'Ajuntament pugui fer la recepció de les obres d'urbanització. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Clique AQUÍ per anar a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/19tgg7TKC5ItGH67rY18PZUnKtgTy23rB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qk-mMxNCfIJEtHsZQQo8YtwLXDG95-q1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wE86_TZbngmtBZyM1KmqaxJPpzmQvg1V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15KB06Vi0_QEIm0lJWLkfJ6DxftuCZdsJ/view?usp=sharingAvanç de Modificació Puntual de Normes Subsidiàries a l'àmbit de la Unitat d'Actuació 28 de Roda de Berà

19 de des. 2017, 12:42 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 19 de des. 2017, 12:44 ]


Redactat l'Avanç de Modificació Puntual de Normes Subsidiàries a l'àmbit de la Unitat d'Actuació 28 de Roda de Berà. Amb aquesta modificació es pretén adequar la vialitat de l'àmbit de la Unitat d'Actuació número 28 "HILOVISA" a la nova activitat que es vol desenvolupar a la nau preexistent.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1rPyVWDoBnP6vKNXmTTKE_hdSr_jCTBcm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vNbuebndH_pOPoqhNvYf85nG0FvW2yTq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eyxIFV9FrMbuVvvH5WnhKIWnxdFBIA8l/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kySp_6rFczAYEkA0yWTQhYwdkcyjJskL/view?usp=sharing

Projecte bàsic per a la rehabilitació de l'edifici dit Can Manent de Premià de Mar

19 de des. 2017, 11:53 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 27 de des. 2017, 9:33 ]


Redactat el Projecte Bàsic per a la rehabilitació de l'edifici dit "Can Manent": 

L'edifici de Can Manent és un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pel vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar, amb un grau de protecció integral. Es tracta d'una antiga masia, de planta sensiblement quadrada, formada per tres crugies, de planta baixa i dues plantes pis. L'edifici data de l'any 1612, però tal i com es coneix avui fou construit a mitjans del segle XIX. Era l'antiga casa "taverna, fleca, gaveta i hostal" establiment amb exclusiva des del 1687. Fou adequat el segle passat per al seu ús com a biblioteca.

L'edifici del carrer Sant Josep número 13 té un grau de protecció sobre la tipologia edificatòria i la la seva façana segons el vigent POUM. Es tracta d'una antiga casa de cos, de planta baixa i una planta pis, que data de principis del segle XX. Resta connectat amb l'edifici de Can Manent. 

Es proposa la millora de l'accessibilitat del conjunt dels dos edificis, amb la instal·lació d'un ascensor i uns serveis de tipus adaptat. Es propsen una sèrie de sales polivalents per a usos de distintes entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.), així com la creació d'una sala acústicament aïllada per a permetre l'assaig de tabalers i altres activitats sorolloses. 

S'adequaran, també, part de les intal·lacions interiors de l'edifici, i es farà la restauració de les façanes i part dels elements interiors d'interès dels edificis.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1vP_jlVdTzASwbShfG75PNS_2U4F_i4pm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18dJKxUZ4IteQKy5A1JBRZieQkuSyrwAn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lKylSzzfQPSDit_JMM7qEh9nX3EcOryr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gYq68oIMvVgXLeVWLliEWDnkbLofn029/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16dLo8HqGOIxnvT_3zQSEc8E0KsDEXsTO/view?usp=sharingProjecte sala polivalent escola Santa Anna de Premià de Dalt

17 d’oct. 2017, 13:42 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 17 d’oct. 2017, 13:53 ]


Despatx d'Arquitectura i Urbanisme ha ofert els serveis d'assistència tècnica a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'una sala polivalent a l'entorn de l'equipament de l'escola Santa Anna de Premià de Dalt

Es proposa la creació d'una sala polivalent d'usos múltiples a l'entorn de l'actual col·legi Santa Anna. Aquesta sala principal, de doble alçada, disposarà d'un escenari, un vestuari i dos magatzems. 

Es preveu la possibilitat d'ús de la sala independentment de l'activitat de l'escola mitjançant l'adequació de l'actual accés des del Torrent Santa Anna. 

Amb la proposta del nou edifici es fa una reordenació del seu entorn, tant pel que fa a les instal·lacions, accés a les pistes o accés des del Torrent Santa Anna. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta. https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXRGRpVVE3MFRWUEk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXc01yLUVpR1MzeVk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXLU8yRndKNlU5djA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXamxzV2VLc1c0NWs/view?usp=sharing


Aprovacions definitives de les Modificacions Puntuals del POUM d'Arenys de Mar en l'àmbit del PAU 15 "La Presentació" i del POUM de Cardedeu al sector PMU - 26 "Can Boixadera"

17 d’oct. 2017, 12:43 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 17 d’oct. 2017, 13:11 ]

En data 28 de setembre de 2017, el Conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt APROVAR DEFINITIVAMENT la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Arenys de Mar, a l'àmbit del PAU 15 "La Presentació", promoguda i tramesa per l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 

Cliqueu aquí per veure la resolució. 

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/curriculum/urbanisme/0747-mp-la_presentacioAltrament, la Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió 5 d'octubre de 2017, va va acordar l'APROVACIÓ DEFINITIVA de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector PMU-26, Can Boixadera, de Cardedeu, promogut i tramès per l'Ajuntament de Cardedeu. 

Cliqueu aquí per veure l'aprovació.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/aprovacionsdefinitivesdelesmodificacionspuntualsdelpoumdarenysdemarenlambitdelpau15lapresentacioidelpoumdecardedeualsectordesolurbanitzable-26canboixadera/0272-o01_ZONIFICACIO-1116.jpgRehabilitació de "Can Salomó" de Premià de Mar

4 d’ag. 2017, 2:39 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 4 d’ag. 2017, 3:25 ]


Redactat el Projecte Bàsic per a la rehabilitació de l'edifici dit "Can Salomó", situat al carrer de la Plaça número 65, a la cantonada amb el carrer d'Enric Granados, de Premià de Mar. 

Es tracta d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pel vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar. Es planteja la recuperació de la volumetria originària de l'edifici, així com una reconstrucció de la façana de l'edifici principal, hores d'ara molt modificada. Es mofifica també la façana Nord-oest, actualment amb aspecte de paret mitgera i sense obertures. 

A l'edifici principal es proposen una sèrie de sales polivalents per a usos de distintes entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.), una escala de comunicació amb la planta superior i un magatzem. Amb la instal·lació d'uns envans mòbils, aquest espai es pot dividir en distintes estances, alhora que pot funcionar també com una sola sala polivalent. 

A l'edifici secundari es proposa una sala polivalent. I entre ambdós edificis es situa un nou cos de serveis i distribuïdor, adaptat a persones amb mobilitat reduïda. 

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

Cliqueu a les imatge per engrandir-les.

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXeE85Zkg2TjFmeDg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXbzhVZFBnVEMzQVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXWW16cWZPUjZMNTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXdkpfMWZaMV9YY3c/view?usp=sharing


Llei de l'Arquitectura

3 d’ag. 2017, 9:53 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 3 d’ag. 2017, 9:55 ]


Amb l'aprovació al Parlament de la Llei de l'Arquitectura, conclou un procés iniciat fa quatre anys pel Departament de Territori i Sostenibilitat amb l'impuls del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Es materialitza així en forma de llei una de les prioritats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (CoAC), que posa en valor l'interès públic de l'arquitectura i té per objectiu restablir el seu valor social i la tasca dels arquitectes per tal de millorar el benestar de les persones.

Cliqueu a la imatge per accedir a la Llei
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXd19IeXR3OWFRS3c/view?usp=sharing

Casa Roura Canet de Mar

4 de jul. 2017, 14:15 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 4 de jul. 2017, 14:20 ]


El proppassat 18 de maig de 2017, la Comissió Terrriorial del Patrimoni Cultural de Barcelona va acordar per UNANIMITAT autoritzar el projecte bàsic per a la restauració de la casa Roura de Canet de Mar. Es tracta d'una intervenció en l'edifici modernista disseny de l'arquitecte LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER, situat a la Riera Sant Domènec número 1 de Canet de Mar. 

Es tracta d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), quines actuacions estan regulades per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català . 

La restauració afectarà bàsicament a elements de façana i coberta de l'edifici preexistent, els més afectats. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXMVhnMDJzX2c2cWM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXT2tLcTNCQU1sWEk/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/_draft_post-9/jordi_borrell-BN-150.jpg

Darrera fotografia: 
© Jordi Borrell i Mas

Riera de Sant Pere 136

4 de jul. 2017, 13:42 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 4 de jul. 2017, 14:03 ]


S'inicia la redacció del projecte per a un HABITATGE UNIFAMILIAR A LA RIERA DE SANT PERE número 136 de PREMIÀ DE DALT

Es proposa un habitatge de planta baixa i una planta pis. Es col·loca la nova edificació colindant a l'edificació existent, tot deixant el màxim de parcel·la lliure. La forma de l'edifici parteix d'una proposta rectangular que s'adapta a les mitgeres posterior i lateral de la finca per aprofitar al màxim l'espai disponible, per destinar l'espai lliure a terrasses, zones verdes i horts. 

La planta baixa conté la zona de dia, que està formada per la sala d'estar - menjador amb cuina tipus office, la bugaderia, un dormitori, un bany complert i les escales d'accés a la planta superior. 

La planta pis primer conté la zona de nit, i està formada pel dormitori principal tipus suite amb bany incorporat, tres dormitoris dobles, un bany i les escales d'accés a la planta inferior.  

L'aparcament estarà situat a la zona més propera al carrer, sent exterior i descobert. 

El document es tramita paral·lelament al projecte de segregació de la finca. S'ha fet, alhora, la gestió amb notaria per a dita segregació. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXSkFnV05wTGswZzg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXdHhJTTU3RkRlWm8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXUWt5V0xyV2FGclU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXVDFOVkllVENNUjQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXa0VDeFdwWm5naEE/view?usp=sharing1-10 of 56