0902 MP Alella

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Redactada la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en els àmbits de la urbanització Mas Coll i la finca de Can Magarola.

L'objecte de l'expedient és resoldre la contradicció existent entre el planejament vigent ij la realitat fàctica i cadastral de dotze parcel·les consolidades, situades en els carrers Vallespir i Rosselló de la urbanització Mas Coll.

El POUM vigent considera que la relació de les parcel·les dites amb l'espai protegit de la Conreria, Sant Mateu i Céllecs sitat al nord, no està presidida per la realitat física i cadastral, sinó que l'altera. Aquestes afectacions representen una errada, perquè no existeix cap motivació pública ni privida que pugui justificar aquesta decisió. Aquest fet fa que no es puguin gestionar els drets inherents a aquestes parcel·les si no s'arranja prèviament aquest problema.

La compensació de les afectacions es produirà a l'àmbit de la finca dita Can Magarola, situada a llevant del terme de Vallromanes, i qualificada inicialment d'equipament.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta