Notícies - any 2024 

i anteriors

Cooperativa Santa Eulàlia de Ronçana: Únicament 3 habitatges disponibles.


Aprova inicialment el projecte de reparcel·lació del sector de sòl urbà no consolidat número 26 "Can Boixadera" de Cardedeu

Iniciades les obres al convent dels Frares Caputxins d'Arenys de Mar

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (CoAC) fixa el mòdul bàsic per a l'any 2024