Quick Event tổ chức chương trình tết thiếu nhi tại Tổng công ty lương thực miền Bắc

đăng 09:23, 3 thg 6, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 06:27, 5 thg 6, 2012 ]

Quick Event tổ chức chương trình tết thiếu nhi tại Tổng công ty lương thực miền Bắc

Nhân dịp tết thiếu nhi 1.6, Quick Event đã tổ chức chương trình cho các bé thiếu nhi thuộc Tổng công ty Lương Thực miền Bắc. Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Quick Event

Comments