Các sự kiện gần đâyHiển thị bài đăng 1 - 10trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Công ty Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất đầu xuân 2013 !

đăng 10:13, 17 thg 5, 2013 bởi Quick Event

Hòa quyện giữa truyền thống và tâm thức, múa lân từ lâu đã trở thành một thành tố không thể thiếu vắng trong các lễ hội dân gian và các hoạt động hiếu hỉ hiện đại. Múa lân tự bao giờ, đã là một thứ nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa công phu thâm hậu của võ thuật, sự chính xác uyển chuyển của một vận động viên thể dục dụng cụ, sự khéo léo, cẩn trọng của một nghệ nhân và sâu xa hơn cả, là chiều sâu của một hoạt động văn hóa chưa bao giờ mai một...

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00653copy_zpsc29a4dde.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !

Nhân dịp dầu xuân Quý Tỵ, Công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Quick Event đã khai xuân vào ngày mùng 1 tết âm lịch với dịch vụ múa lân xông đất đầu xuân 2013 ! Đây là dịch vụ được ban quản lý khu đô thị Ciputra và người dân sinh sống tại khu vực này rất ưa thích.


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00643copy_zps123fb5b8.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00645copy_zps8a7058b0.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00646copy_zps113780ac.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00650copy_zps899f4268.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00655copy_zpse741ae5f.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00659copy_zps742e2f97.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00663copy_zps506a2db5.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00671copy_zps60a5511c.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/DSC00672copy_zpsca864a45.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5571copy_zps8fe69e78.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5572copy_zpsb9c1d920.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5573copy_zps98ee9ade.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5576copy_zps72f19704.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5577copy_zpsd7c86218.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5578copy_zps0c983424.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5585copy_zps7799cf63.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5586copy_zps4adf6cba.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5594copy_zps054d2b73.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5601copy_zpse000fe11.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5605copy_zps329e4e53.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5606copy_zpsd1be975e.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5614copy_zpsbbb61734.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5616copy_zpsd5bd74c8.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5618copy_zps8d2b1098.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5620copy_zps77d2b3b0.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5625copy_zpsf6496b18.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5626copy_zpsa7b68898.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5627copy_zps9b196113.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5639copy_zpsd3ed39fa.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5640copy_zpsfe4460fc.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5654copy_zps22ae146e.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5653copy_zps95a425e4.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5648copy_zpse21efe70.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Dich%20vu%20mua%20lan%20may%20man%20ngay%20tet/IMG_5650copy_zpseccb6eaa.jpg

Quick Event cung cấp dịch vụ múa lân xông đất ngày tết !
Quick Event

Quick Event tổ chức chương trình Carol by Candle lights nhân dịp Noel 2012 tại Ciputra

đăng 10:10, 17 thg 5, 2013 bởi Quick Event

“Jingle bells, jingle bells.. Jingle all the way... ”.. Những giai điệu Giáng sinh quen thuộc đang ngân vang khắp nẻo đường và góc phố thủ đô báo hiệu một mùa Noel nữa lại về. Noel là dịp để các công ty, cơ quan có thêm cơ hội để thắt chặt các mối quan hệ đồng nghiệp và, Noel cũng chính là dịp để các gia đình tụ họp, quây quần sưởi ấm bên nhau, là thời điểm các cháu bé háo hức mong chờ những món quà ngộ nghĩnh từ ông già noel.. Hòa chung với không khí chuẩn bị đón chào thời khắc thiêng liêng của năm mới và chào đón Giáng sinh, công ty Quick Event chúng tôi nhận tổ chức sự kiện cho các doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể nhằm đem lại niềm vui và tiếng cười cho tất cả mọi người. Đặc biệt các cháu thiếu nhi có thể hòa mình vào không khí của Noel với những cây thông lấp lánh, những chú tuần lộc dễ thương và biến giấc mơ được gặp ông già noel của các cháu thiếu nhi trở thành sự thật ...

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3904copy_zps5b5660a2.jpg
Carols by Candle Light 2012

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình : "Carols by Candle Light 2012” do công ty QuickEvent tổ chức nhân dịp Noel 2012 tại khu đô thị Ciputra Hà Nội :

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3778copy_zpsc0c45b02.jpg

Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3780copy_zpsfd1d9c76.jpg

Carols by Candle Light 2012


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3786copy_zpsebd96dab.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3802copy_zps1adc08cd.jpg
Carols by Candle Light 2012


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3858copy_zpsdd169aa4.jpg
Carols by Candle Light 2012


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3865copy_zps418ea7ad.jpg
Carols by Candle Light 2012


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3867copy_zpsafe27ed1.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3874copy_zpsf8ee770b.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3893copy_zpse69b35e8.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3894copy_zpsa364315d.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3898copy_zps2582b0e3.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3902copy_zpsa46562b5.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3893copy_zpse69b35e8.jpg
Carols by Candle Light 2012
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3904copy_zps5b5660a2.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3913copy_zpsf171d015.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3939copy_zps295a760c.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3945copy_zps345ab220.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3946copy_zps4263d0aa.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3955copy_zpsf34aaeef.jpg
Carols by Candle Light 2012http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Carol%20by%20Candle%20Light%20at%20Ciputra%20-%20Christmas%20Event/IMG_3963copy_zpse09b4223.jpg
Carols by Candle Light 2012


Quick Event: Đêm hội trung thu 2012 tại Ciputra - Mid-Autumn Festival in Ciputra - Phần 2

đăng 19:29, 21 thg 12, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 19:32, 21 thg 12, 2012 ]

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/1.jpg

“Tết Trung Thu là ngày Rằm tháng 8 âm lịch hằng năm. Tại Việt Nam, ngày này đã trở thành ngày tết của trẻ em, còn được gọi là Tết trông Trăng hay Tết Thiếu nhi. Trẻ em Việt Nam rất mong đợi được đón tết này vì hay được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đầu sư tử... rồi bánh nướng, bánh dẻo. Trong đêm lễ hội, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi người ta còn tổ chức múa lân, múa rồng để các em vui chơi thoả thích...”

“Mid-Autumn Festival is celebrated on the full moon day of the lunar August every year. In Vietnam, this day has become a children's festival, also known as Moon Festival or Children’s Tet. Vietnamese children are looking forward to welcoming this special holiday because the kid usually receives toys, often star lantern, masks, lion head, and celebrating with moon cakes. On this festival, people prepares mid autumn banquet and enjoys the moonlight. At the time of moon rise, children will both dance and watch the moon plate. In some places it also held lion dance, dragon dance for children to have fun delight ...”

Quick Event: Đêm hội trung thu 2012 tại Ciputra - Mid-Autumn Festival in Ciputra - Phần 1

Quick Event: Đêm hội trung thu 2012 tại Ciputra - Mid-Autumn Festival in Ciputra - Phần 2

Sau đây là một số diễn biến tiếp theo của chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6759.jpg
MC Thái Mạnh Thắng - Bùi Thu Trang


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6853.jpg
Nhóm múa thiếu nhi CLB Họa Mihttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6712.jpg
Khán giả đang chuẩn bị cho chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/3.jpgMC Thái Mạnh Thắng - Bùi Thu Trang


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/4.jpg
Tiết mục múa lânhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6806.jpg
Múa lân phun lửahttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/7.jpg
Câu lạc bộ thiếu nhi Họa Mi


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/2.jpgTiết mục sức mạnh đôi tayhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/6.jpg
Độc tấu đàn bầu


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6744.jpg
Chiếc đèn ông saohttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6944.jpg
Ảo thuậthttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6946.jpg
Tiết mục Ảo Thuật Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2556.jpg
Xiếc khỉhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2559.jpg
Tiết mục xiếc khỉ


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/5.jpg
Xiếc khỉ vui nhộn


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6924.jpg
Tiết mục múa trung thu


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/10.jpg
MC Thái Mạnh Thắng - Bùi Thu Trang
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/12.jpg
Quick Eventhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/13.jpg
Đội ngũ chạy sự kiện Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/1.jpg
Đội ngũ chạy sự kiện Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2436.jpg
Hình ảnh hậu trường của MC Mạnh Thắng


Quick Event: Đêm hội trung thu 2012 tại Ciputra - Mid-Autumn Festival in Ciputra - Phần 1

đăng 19:28, 21 thg 12, 2012 bởi Quick Event

“Tết Trung Thu là ngày Rằm tháng 8 âm lịch hằng năm. Tại Việt Nam, ngày này đã trở thành ngày tết của trẻ em, còn được gọi là Tết trông Trăng hay Tết Thiếu nhi. Trẻ em Việt Nam rất mong đợi được đón tết này vì hay được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đầu sư tử... rồi bánh nướng, bánh dẻo. Trong đêm lễ hội, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi người ta còn tổ chức múa lân, múa rồng để các em vui chơi thoả thích...”

“Mid-Autumn Festival is celebrated on the full moon day of the lunar August every year. In Vietnam, this day has become a children's festival, also known as Moon Festival or Children’s Tet. Vietnamese children are looking forward to welcoming this special holiday because the kid usually receives toys, often star lantern, masks, lion head, and celebrating with moon cakes. On this festival, people prepares mid autumn banquet and enjoys the moonlight. At the time of moon rise, children will both dance and watch the moon plate. In some places it also held lion dance, dragon dance for children to have fun delight ...”Nhân dịp trung thu 2012, Quick Event lại một lần nữa trở thành đơn vị tổ chức chương trình tại Ciputra. Đây là một sự kiện lớn nhất được tổ chức hàng năm tại Ciputra và thu hút số lượng khách mời đông nhất từ trước đến nay trong các kỳ Trung Thu. Với hơn 3000 lượt khách tham dự, Trung Thu 2012 là một dịp lễ đáng nhớ không chỉ đối với các em nhỏ mà còn với các bố mẹ góp mặt trong buổi lễ. Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình :


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2344.jpg

Cổng chào song long chầu nguyệt


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2343.jpg

Nhà hơi dành cho các bé

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6539.jpg

Các gian hàng bán đồ Trung Thu

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6548.jpg

Một ông địa đi dạo trong khu vực tổ chức


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6529.jpg


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6504.jpg

Gian hàng bán đồ souvenir Shop


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6601.jpg

Quầy phát bánh và nước của Ciputra

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6602.jpg

Quầy phát bánh và nước

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6605.jpg

Phát bóng bay cho các béhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6562.jpg

Khâu kiểm soát vé mời

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6608.jpg

Một em bé tham gia sự kiệnhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/9.jpg

Quang cảnh lúc chương trình chưa bắt đầu

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/11.jpg

Gần 2000 ghế được bày ra chờ đón khách

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2351.jpg

Sân khấu chính chuẩn bị cho các tiết mục, Quick Event đang hoàn thiện nốt các chi tiết


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6587.jpg

Sân khấu chính

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6541.jpg

Các gian bán hàng và toilet di động được bố trí đúng vị trí
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6568.jpg

Các thành viên Quick Event đang chuẩn bị cho các hoạt động của chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6578.jpg

Sân khấu và các thiết bị đã sẵn sàng vào vị trí

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6592.jpg

Lúc này , khán giả đã dần kéo đến tham gia các trò chơi

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6604.jpg

Các em bé được phát bóng bay và nước, bánh khi tham dự chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2349.jpg

Xe điện

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6611.jpg

Chơi các trò chơi xe điện

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6687.jpg

Trò xe điện


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6655.jpg

Ném bóng rổhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6635.jpg

Tô tượng và tô tranh cát


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6630.jpg

Tô tượng


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6704.jpg

Tô tượng

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6654.jpg

Một em bé nước ngoài say sưa tô tượng

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6653.jpg

Em bé dễ thương


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6647.jpg

Sự kiện thu hút rất nhiều người nước ngoài tham gia

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6649.jpg

Một em bé dễ thương


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6650.jpg

Em bé và mẹ

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6648.jpg

Em bé mặc đồ Á Đông


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2361.jpg

Một bé còn rất nhỏ, được bố bế đến sự kiện

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6705.jpg

Tô tranh cát

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2458.jpg

Các thành viên Quick Event chuẩn bị cho chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6680.jpg

Góc nặn tò he


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6681.jpg

Nặn tò he Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2373.jpg

Đá bóng


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6675.jpg

Ném vòng

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6674.jpg


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2359.jpg

Nhà hơi


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_2461.jpg


Nhà hơi ngày một đông

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trung%20thu%20tai%20Ciputra%2029-9-2012/IMG_6651.jpg

Vẽ tranh chân dung cho các bé


...Còn nữa ....Quick Event tổ chức sự kiện cho VPBank Securities tại khách sạn Fortuna

đăng 08:07, 25 thg 10, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 08:10, 25 thg 10, 2012 ]

Nhân dịp tết trung thu 2012, công ty Quick Event đã tổ chức chương trình Thiếu Nhi dành cho các bé là con em cán bộ công nhân viên công ty Cổ phần chứng khoán VP Bank. Với các tiết mục xiếc thú, ảo thuật, các trò chơi sôi động đã đem lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho các bé cũng như các bậc phụ huynh. Với nhận xét của một thành viên công ty VP Bank Securities : "Chắc chắn chúng tôi sẽ hợp tác với Quick Event trong các sự kiện lần sau, xin cảm ơn sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên viên Quick Event".
Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng VPBank Securities trong sự kiện lần này và rất hy vọng sẽ sớm gặp lại trong sự kiện gần nhất.
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2639.jpg
Ballroom khách sạn Fortuna được trang trí theo kiểu rạp hát


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2640.jpg
Mâm ngũ quả bày cạnh sân khấu

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2698.jpg
Phía ngoài đặt các dãy bàn Cocktail

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2839.jpg
Đặt bánh kẹo, hoa quả buffet


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2659.jpg
Công tác tiếp tân đã sẵn sàng cho chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2716.jpg
Một chú cuội vui tính với rất nhiều bóng bay

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2720.jpg
Các bé cùng mẹ đến sớm chơi ở góc nặn tò he

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2828.jpg
Nặn tò he - Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2755.jpg
Một số gia đình tranh thủ chụp hình cùng Backdrop chính

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2772.jpg
Góc bé tập tô nằm ngoài sảnh cũng là chỗ các gia đình đợi nhau đến tham dự chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2820.jpg
Đại diện phòng Marketing của VP bank Securities tranh thủ chụp hình cùng MC Thái Mạnh Thắng


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2856.jpg
MC Thái Mạnh Thắng bắt đầu chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2849.jpg
Các em bé con em cán bộ công ty lên chụp kiểu ảnh lưu niệm


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2873.jpg
Tiết mục Dance Sport đoạt giải nhất thiếu nhi toàn quốc mở màn cho chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2872.jpg
Tiết mục được thực hiện bởi câu lạc bộ Họa Mi Hà Nội


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2888.jpg
Tiết mục Dance Sport - Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2890.jpg
Chị Hằng Nga xuất hiện trong vai trò MC nữ

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2891.jpg
Chú cuội và chị Hằng Nga


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2899.jpg
Màn đối đáp vui nhộn giữa 2 MC

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2917.jpg
Ảo thuật gia quốc tế Quốc Tuấn biểu diễn tiết mục của mình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2916.jpg
Ảo thuật gia Quốc tế - Quốc Tuấn

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2919.jpg
Tiết mục Ảo Thuật - Quick Event

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2967.jpg
Màn múa hát của câu lạc bộ Họa Mi Hà Nội


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2969.jpg
Câu lạc bộ Họa Mi Hà Nội - Quick Event

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2988.jpg
Tiết mục xiếc khỉ đặc sắc - Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2994.jpg
Xiếc khỉ - liên đoàn xiếc Việt Nam


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2993.jpg

Tiết mục xiếc khỉ vui nhộn

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3003.jpg
Chú khỉ tinh nghịch


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3009.jpg
Các bé lên sân khấu nhận quà của cuộc thi dành cho thiếu nhi

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3011.jpg
Các bé dành giải nhất, nhì, ba...

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3013.jpg
Các bé lên nhận giải thưởng

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3030.jpg
Thêm một tiết mục của các bé đến từ câu lạc bộ Họa Mi


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3083.jpg
Trò chơi tập thể dành cho các gia đình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3087.jpg
Trò chơi còng con ăn chuối

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3090.jpg
Một cặp bố con chơi rất say mê

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3091.jpg
Thong dong về đích

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3086.jpg
Chạy nước rút ...

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_3057.jpg
2 MC phòng vấn 1 em bé


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2652.jpg
Đội hình chạy sự kiện của Quick Event
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%202012%20tai%20Fortuna%20-%20VPBS/IMG_2654.jpg
Chụp một kiểu tinh nghịch !


Chương trình Trung Thu 2012 tại Vincom Bà Triệu

đăng 08:04, 25 thg 10, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 08:05, 25 thg 10, 2012 ]

Trong dịp Trung Thu 2012, công ty Quick Event đã tổ chức một loạt các chương trình ở các địa điểm khác nhau trong thành phố. Dưới đây là một trong các chương trình đó được Quick Event tổ chức tại Vincom Bà Triệu. Khu căn hộ chung cư cao cấp là địa điểm chương trình diễn ra. Đây là chương trình dành cho các bé thuộc các gia đình sống tại khu căn hộ cao cấp này. Chính vì vậy nên đã đón nhận sự tham gia của các các em bé người nước ngoài hiện sống cùng bố mẹ tại Việt Nam.
Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_1975.jpg
Quang cảnh lúc setup xong của chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_1983.jpg
Địa điểm tổ chức trong sảnh tầng 1

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_1990.jpg

Góc nhìn từ trên sân khấu


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_1995.jpg
Hoa quả, bánh ngọt dành cho các bé

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_1998.jpg
Hoa quả dành cho các bé

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_1984.jpg
Mâm ngũ quả - Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2018.jpg
Công tác chuẩn bị của các thành viên Quick Event

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2019.jpg
Bơm bóng bay dành cho sự kiện


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2096.jpg
Chú cuội Thái Mạnh Thắng bắt đầu chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2098.jpg
Khán giả đã chật kín chỗ ngồi

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2099.jpg
Mọi người vỗ tay háo hức trong sự kiện


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2116.jpg

Một hóc của chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2120.jpg
Tiết mục múa lân mở màn chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2122.jpg
Hai con lân phun lửa khè khè ...


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2127.jpg
Chị Hằng và chú cuội kết hợp ăn ý trong vai trò MC

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2139.jpg
Tiết mục múa người Dao - câu lạc bộ Họa Mi


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2140.jpg
Múa - tiết mục đặc sản của người Dao

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2150.jpg
MC Thái Mạnh Thắng và MC Nguyễn Hồng Nhung

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2174.jpg
Tiết mục Vè chú cuội của các bé đến từ Câu Lạc Bộ Họa Mi


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2168.jpg
Múa và vè chú cuội

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2156.jpg
Tiết mục đơn ca :"You raise me up" của một em bé trong tòa nhà biểu diễn

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2175.jpg
Một em bé người nước ngoài tham gia cùng bố

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2178.jpg
Tiết mục Ảo thuật đặc sắc


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2179.jpg
Nghệ sĩ Ảo Thuật

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2197.jpg
Ao thuật - Quick Event

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2215.jpg
Các bé lên nhận quà trung thu


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2218.jpg
Một em bé nước ngoài nữa tại chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2273.jpg
Các em bé nước ngoài xinh xắn

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2234.jpg
Một em bé đeo mặt nạ


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2281.jpg
Chương trình thu hút rất nhiều các bé nước ngoài tham dự


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2271.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2251.jpg
Tiết mục biểu diễn thiếu nhi kết thúc chương trình

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2254.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2252.jpg
Tiết mục ca múa thiếu nhi

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2028.jpg
Đội ngũ chạy sự kiện của Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20trung%20thu%20tai%20Vincom%20Ba%20Trieu/IMG_2292.jpg
Đội ngũ chạy sự kiện của Quick Event

Những em bé nước ngoài đáng yêu tham gia sự kiện Quick Event tổ chức !

đăng 07:19, 5 thg 10, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 11:03, 5 thg 10, 2012 ]

Trong dịp Trung Thu vừa qua, công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Quick Event đã tổ chức 1 chuỗi gồm 7 chương trình lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, lần này có sự tham gia rất đông của các em nhỏ người nước ngoài và bố mẹ hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Phóng viên ảnh của Quick Event đã nhanh tay chụp được một số hình rất dễ thương của các bé. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc ngây thơ đáng yêu của các em người nước ngoài đã xuất hiện tại các Event do Quick Event thực hiện vừa qua. Sau đây là một số hình ảnh :


http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6530.jpg
Một bé gái cùng bố tham gia sự kiện Quick Event tổ chức tại Ciputrahttp://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6529.jpgMột bé gái cùng bố tham gia sự kiện Quick Event tổ chức tại Ciputra


http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6650.jpg
Một bé trai cùng mẹ tham gia trò Tô Tượng

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6649.jpg
Bé trai cực kỳ đáng yêu !


http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6647.jpg

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6648.jpg
Bé này còn mặc nguyên bộ đồ truyền thống Á Đông khi tham gia sự kiện tại Ciputra


http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_2361.jpgMột em bé còn rất nhỏ trong vòng tay của bố !


http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6675.jpg
Thử sức với trò chơi Ném vòng cổ chai - được 1 chú cuội Quick Event giúp đỡ

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6653.jpg
Em bé đẹp trai này đang tạo dáng trước khi tô tượng

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_6654.jpg
Các em bé nước ngoài cùng tham gia nhiệt tình với các em bé người Việt

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_2273.jpg
Còn đây là một bé tại sự kiện Quick Event tổ chức cho Khu căn hộ chung cư cao cấp Vincom Bà Triệu

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_2218.jpgMột em bé khác cũng tại sự kiện Quick Event thực hiện tại Vincom

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_2277.jpg
Một thành viên Quick Event chụp ảnh lưu niệm với bé gái tại sự kiện Vincom

http://i1057.photobucket.com/albums/t391/sukienthieunhi/Cac%20em%20be%20nuoc%20ngoai%20dang%20yeu/IMG_2175.jpg
Một em bé nước ngoài nữa trong sự kiện tại Vincom

Quick Event tổ chức chương trình Noel tại công ty Viên Thông Quốc Tế VTI

đăng 21:35, 5 thg 9, 2012 bởi Quick Event

Nhân dịp Noel, công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Quick Event đã tổ chức chương trình vui chơi xen kẽ biểu diễn dancesport, xiếc, ảo thuật dành cho các Em bé con em cán bộ công nhân viên trong tổng công ty viễn thông quốc tế VTI. Chương trình được mang tên "Lễ Noel ấm áp" đã thành công tốt đẹp. Chương trình để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả tham dự và sự hài lòng của ban quản lý công ty viễn thông quốc tế VTI. Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.

Hình ảnh
Tiết mục bóng bay nghệ thuật được các bé rất thích

Hình ảnh
Công chúa tuyết và ông già Noel chụp ảnh cùng các bé

Hình ảnh
Các em bé và phụ huynh háo hức đón xem chương trình


Hình ảnh
Tiết mục biểu diễn nhảy Micheal Jackson của Tú Micheal

Hình ảnh
Phần thi được nhiều bé xung phong

Hình ảnh
Toàn cảnh panorama của chương trình

Hình ảnh
Tiết mục ảo thuật vui tặng kẹo cho các bé

Hình ảnh
Ảo thuật gia biểu diễn

Hình ảnh
Khán giả háo hức từ đầu đến cuối

Hình ảnh
Tham gia cùng tiết mục Ảo Thuật

Hình ảnh
Các bé ngồi cả xuống nền gạch xem chương trình cho rõ hơn

Hình ảnh
Trò chơi vận động - bịt mắt bắt dê


Hình ảnh
Tiết mục biểu diễn Dancerport thiếu nhi


Hình ảnh
Không khí vui tươi ấm áp


Hình ảnh
Đôi nhảy Dancesport nhí biểu diễn

Quick Event

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY QUẢNG CÁO & TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT

Địa chỉ : Số 21, ngõ 42 Trung Hòa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 39914636/ 04 37956 082

Fax : (84-4) 37956083

E_mail : quickevent@daodiensukien.com

Website: www.daodiensukien.com (Dịch vụ tổ chức sự kiện Quick Event)

                 www.sukienthieunhi.com (Dịch vụ tổ chức sự kiện thiếu nhi Quick Event)

Hotline : 0943 866 833 (Mr. Phạm Vũ Lâm)

Skype : quickevent

CHUYÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Tổ chức các chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang
Tổ chức họp báo, hội thảo, hội nghị khách hàng
Tổ chức các sự kiện đặc thù với ý tưởng độc đáo riêng cho từng thương hiệu
Tổ chức các sự kiện road-show, outdoor game, các hoạt động kích hoạt thương hiệu
Tổ chức các lễ khánh thành, khai trương, động thổ
Tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm

Chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ cao nhất với mức chi phí hợp lý nhất !
-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o0-o-0-o-0-o-0-o0-o-0-o-0-o-0-o0-o-0-o-0-oQuick Event tổ chức Chương trình Noel ấm áp tại Ciputra

đăng 21:33, 5 thg 9, 2012 bởi Quick Event

Hình ảnh
Nhân dịp Noel, công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Quick Event đã tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật dành cho các cư dân trong khu đô thị Ciputra. Chương trình được mang tên "Lễ Noel ấm áp" đã thành công tốt đẹp. Chương trình để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả tham dự và sự hài lòng của ban quản lý người Việt Nam cũng như người nước ngoài của khu đô thị Ciputra. Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.


Hình ảnh
MC Anh Duy - HTV1 đang phỏng vấn các bé

Hình ảnh
Tiết mục ảo thuật đặc sắc

Hình ảnh
Khán giả chăm chú theo dõi

Hình ảnh
Những phút ngẫu hứng của MC Thu Hiền và MC Anh Duy

Hình ảnh
Hàng ngàn khán giả chật cứng sân vận động

Hình ảnh
MC dẫn song ngữ Việt - Anh

Hình ảnh
Phần trò chơi dành cho các em nhỏ

Hình ảnh
Các em nhỏ trả lời phỏng vấn

Hình ảnh
Ca sĩ Anna Yến

Hình ảnh
Tiết mục Tung Hứng hài hước

Hình ảnh
Dàn đồng ca nhà thờ hát nhạc nước ngoài

Hình ảnh
Các bé lên chụp hình lưu niệm
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY QUẢNG CÁO & TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT

Địa chỉ : Số 21, ngõ 42 Trung Hòa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 39914636/ 04 37956 082

Fax : (84-4) 37956083

E_mail : quickevent@daodiensukien.com

Website: www.daodiensukien.com (Dịch vụ tổ chức sự kiện Quick Event)

                 www.sukienthieunhi.com (Dịch vụ tổ chức sự kiện thiếu nhi Quick Event)

Hotline : 0943 866 833 (Mr. Phạm Vũ Lâm)

Skype : quickevent

CHUYÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Tổ chức các chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang
Tổ chức họp báo, hội thảo, hội nghị khách hàng
Tổ chức các sự kiện đặc thù với ý tưởng độc đáo riêng cho từng thương hiệu
Tổ chức các sự kiện road-show, outdoor game, các hoạt động kích hoạt thương hiệu
Tổ chức các lễ khánh thành, khai trương, động thổ
Tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm

Chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ cao nhất với mức chi phí hợp lý nhất !
-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o0-o-0-o-0-o-0-o0-o-0-o-0-o-0-o0-o-0-o-0-o


Quick Event tổ chức lễ trao giải cho học sinh xuất sắc tại đài truyền hình cáp Hà Nội

đăng 10:44, 13 thg 8, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 10:52, 13 thg 8, 2012 ]

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1022.jpg

Vừa qua, để khuyến khích tinh thần học tập của các cháu thiếu nhi là con em cán bộ CNV trong đài truyền hình cáp Hà Nội (BTS), ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo Công Đoàn và đoàn thanh niên liên hệ với Quick Event để tổ chức cho các cháu một buổi lễ trao giải thưởng cho học sinh khá giỏi. Với quy mô hơn 200 người, sự kiện đã thực sự là một ngày hội dành cho các em nhỏ con em CBCNV trong công ty BTS. Chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ Ảo Thuật, các nghệ sĩ Xiếc Khỉ đến từ đoàn xiếc Trung Ương đem lại cho các bé những giây phút thoải mái vui chơi sau những giờ học căng thẳng. Tổng cộng có hơn 70 phần quà dành cho các cháu học sinh trong độ tuổi dến trường.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/547715_10151300929599045_714346100_n.jpg
Công tác giàn dựng cho chương trìnhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/552483_10151300974759045_2144171646_n.jpg
Cồng chào hơi trước cổng đài truyền hình Cáp HN


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0925.jpg
MC Phan Doanh đang chuẩn bị cho chương trình.

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0945.jpg
Chuột Mickey đón khách


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0951.jpg
Các bé chụp hình với Mascot Mickey


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0943.jpg
Không chỉ các bé mà các cô chú trong đài truyền hình cáp cũng tranh thủ chụp hình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0933.jpg
Niềm vui của các bậc phụ huynh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0952.jpg
Nào cùng chụp hình !http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0964.jpg
Chuột Mickey vui vẻ và thân thiện với các bé thiếu nhi


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0967.jpg
Một góc phát quà cho các bé


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0977.jpg
Lại một bức ảnh nữa chứng minh người lớn cũng rất thích Mickey


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1009.jpg
Hai MC trẻ trung của chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0997.jpg
Lãnh đạo đài truyền hình Cáp Hà Nội lên phát biểu

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_0999.jpg
Hội trường đông nghẹt và còn hơn một nửa phải đứng bên ngoài


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1000.jpg
Lễ trao giải học sinh xuất sắc cho các bé


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1017.jpg
Các bé học sinh giỏi lên nhận phần thưởng

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1022.jpg
Tiết mục Ảo thuật đặc sắc


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1028.jpg
Nghệ sĩ Ảo Thuật biểu diễn


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1032.jpg
Ảo thuật gia biểu diễn


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1034.jpg
Ảo thuật ấn tượng


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1035.jpg
Ảo thuật vui nhộnhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1051.jpg
Các khán giả nhí của chương trình


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1065.jpg
Sự thích thú của các bậc phụ huynh và các em nhỏ


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1071.jpg
Tiết mục xiếc khỉ


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1072.jpg
Xiếc khỉ


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1075.jpg
Khỉ đi xe đạp


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1078.jpg
Xiếc thú


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1080.jpg

Xiếc khỉ đi xe đạp


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1081.jpg
Xiếc khỉ hấp dẫn

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1083.jpg
Khán phòng tràn ngập trẻ con


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1091.jpg

Chụp hình lưu niệm

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1094.jpg
Chụp hình lưu niệm


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1096.jpg
Chụp hình lưu niệm


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1098.jpg
Đội ngũ sự kiện của Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1102.jpg
Đội ngũ chạy sự kiện của Quick Event


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Chuong%20trinh%20thieu%20nhi%20BTS%204%20thang%208%20nam%202012/IMG_1104.jpg
2 MC của chương trình chụp hình lưu niệm
1-10 of 15