DỊCH VỤ‎ > ‎

BIỂU DIỄN XIẾC

QUICK EVENT NHẬN CUNG CẤP CÁC TIẾT MỤC BIỂU DIỄN XIẾC ĐẶC SẮC

 • Rối vật Quick Event là công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhận cung cấp tiết biểu diễn Rối vật cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu ...
  Được đăng 12:11, 24 thg 6, 2012 bởi Quick Event
 • Uốn dẻo Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick EventQuick Event nhận cung cấp tiết mục uốn dẻo cho các bé trong các ...
  Được đăng 10:30, 29 thg 5, 2012 bởi Quick Event
 • Sức mạnh đôi tay Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event Quick Event nhận cung cấp tiết mục sức mạnh đôi tay cho các bé ...
  Được đăng 10:31, 29 thg 5, 2012 bởi Quick Event
 • Tung hứng hài hước Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event Quick Event nhận cung cấp tiết mục tung hứng hài hước cho các bé ...
  Được đăng 10:32, 29 thg 5, 2012 bởi Quick Event
 • Lắc vòng nghệ thuật Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event Quick Event nhận cung cấp tiết mục lắc vòng nghệ thuật cho các bé ...
  Được đăng 10:31, 29 thg 5, 2012 bởi Quick Event
 • Xiếc khỉ Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event Quick Event nhận cung cấp tiết mục xiếc khỉ cho các bé trong các ...
  Được đăng 10:29, 29 thg 5, 2012 bởi Quick Event
 • Ảo thuật Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event Quick Event nhận cung cấp tiết mục Ảo Thuật cho các bé trong các ...
  Được đăng 09:07, 25 thg 5, 2012 bởi Quick Event
Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 7. Xem nội dung khác »
Rối vật

đăng 12:11, 24 thg 6, 2012 bởi Quick Event

Quick Event là công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhận cung cấp tiết biểu diễn Rối vật cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu nhi.

Hình ảnh


Hình ảnh

Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event


Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết !
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ : Số 21, ngõ 42, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.39914636 ; 04.37956082  | Fax: 04.37956083
E_mail: thieunhi@daodiensukien.comUốn dẻo

đăng 11:52, 5 thg 5, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 10:30, 29 thg 5, 2012 ]

Uốn dẻoMời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event

Quick Event nhận cung cấp tiết mục uốn dẻo cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu nhi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết !
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ : Số 21, ngõ 42, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.39914636 ; 04.37956082  | Fax: 04.37956083
E_mail: thieunhi@daodiensukien.com

Sức mạnh đôi tay

đăng 11:50, 5 thg 5, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 10:31, 29 thg 5, 2012 ]

Sức mạnh đôi tay


Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event

Quick Event nhận cung cấp tiết mục sức mạnh đôi tay cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu nhi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết !
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ : Số 21, ngõ 42, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.39914636 ; 04.37956082  | Fax: 04.37956083
E_mail: thieunhi@daodiensukien.com


Tung hứng hài hước

đăng 11:49, 5 thg 5, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 10:32, 29 thg 5, 2012 ]

Tung hứng


Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event

Quick Event nhận cung cấp tiết mục tung hứng hài hước cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu nhi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết !
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ : Số 21, ngõ 42, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.39914636 ; 04.37956082  | Fax: 04.37956083
E_mail: thieunhi@daodiensukien.com

Lắc vòng nghệ thuật

đăng 11:47, 5 thg 5, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 10:31, 29 thg 5, 2012 ]

Lắc vòng


Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event

Quick Event nhận cung cấp tiết mục lắc vòng nghệ thuật cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu nhi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết !
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ : Số 21, ngõ 42, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.39914636 ; 04.37956082  | Fax: 04.37956083
E_mail: thieunhi@daodiensukien.com

Xiếc khỉ

đăng 11:44, 5 thg 5, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 10:29, 29 thg 5, 2012 ]

Xiếc khỉ
Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event
Quick Event nhận cung cấp tiết mục xiếc khỉ cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu nhi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết !
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ : Số 21, ngõ 42, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.39914636 ; 04.37956082  | Fax: 04.37956083
E_mail: thieunhi@daodiensukien.com

Ảo thuật

đăng 11:40, 5 thg 5, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 09:07, 25 thg 5, 2012 ]


Mời bạn click vào hình dưới để gửi yêu cầu báo giá dịch vụ Quick Event

Quick Event nhận cung cấp tiết mục Ảo Thuật cho các bé trong các dịp sự kiện dành cho thiếu nhi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết !

CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ : Số 21, ngõ 42, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.37956082  | Fax: 04.37956083
E_mail: thieunhi@daodiensukien.com

1-7 of 7