แบบบันทึกสถิติการมาเรียน  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

กรุณาเลือกระดับชั้น

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปสถิติการมาเรียน  โรงเรียนดำราษภร์สงเคราะห์