บทที่ 3

หน่วยที่ 3 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS
1. หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. ซีน(Seene)
3. เฟรม(Frame)
4. การเพิ่มลบและสำเนาซีน
5.การเพิ่มลบและสำเนาเฟรม
6. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ(Frame by Frame)
7. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Motion Tween)
8. สร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดเปลี่ยนลักษณะเดิม(Shape Tween)
Comments