ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนทั่วไป https://drive.google.com/file/d/0B55DbE4Tx-osWEtpcDNjbTY3dHc/view?usp=sharing
ทั่วไปม.1                  https://drive.google.com/file/d/0B55DbE4Tx-osN2pzVjl6bTdOdVdVdHNWMV9UMElCQWtCTExV/view?usp=sharing
      
          
          


รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1 วันที่ 8 เมษายน 2560
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.4 วันที่ 9 เมษายน 2560 https://drive.google.com/file/d/0B55DbE4Tx-osWEtpcDNjbTY3dHc/view?usp=sharing  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2560

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

1. สามารถสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.damrong.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 053-711450 ต่อ 113 (ฝ่ายวิชาการ)แผนผังโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

จุดรับสมัครนักเรียน คือ ห้องแนะแนว ชั้น 1 อาคาร 4 พิทักษ์พงศ์เชียงมั่น 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 053-711450 ต่อ 113