กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

แผนที่ห้องรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561


การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
"รอบโควต้า" 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ประจำปีการศึกษา 2561
   

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ นักเรียนรอบโควต้า ชั้น ม.1 
ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ นักเรียนรอบโควต้า ชั้น ม.4 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯนักเรียนรอบโควต้า ชั้น ม.1 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯนักเรียนรอบโควต้า ชั้น ม.4 


    
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

1. สามารถสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.damrong.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-711450 ต่อ 113 (ฝ่ายวิชาการ)
แผนผังโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

จุดรับสมัครนักเรียน คือ ห้องวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 3 ราชเดชดำรง 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 053-711450 ต่อ 113