News - Aktuality

 
Czech Open 2018 is 16th-18th November 2018

IMPORTANT:
Do not forget to register into friday warmups and mix pairs. There is NOT POSSIBLE to register at the venue
 
Czech Open 2018 bude 16.-18.listopadu 2018

DŮLEŽITÉ:
Nezapomeňte se registrovat do zahříváků a smíšených dvojic.Registrace na místě NENÍ možná

12.12.2018
Photo gallery added

15.11.2018
You can find singles tournaments Draw in section Draw. 

14.11.2018
You can find singles tournaments seeding in section Seeding. 
15:54 Men's seed updated (Pál Székely added)

8.11.2018
Registrations are closed. The numbers are amazing, thank you. Now we will do some late changes and corrections. Draw will be online next week and we will inform you here on the website and on official facebook site.

2.11.2018
Official flyer added into Download section

30.10.2018
As many of you sent requests to change some of your registrations, please check our players list if all your tournaments registrations are ok.
Thank you

11.10.2018
NEW OFFICIAL DART BOARDS SPONSOR

CUESOUL darts
Czech darts organisation is proud to present a new partnership for Czech open 2018 with CUESOUL


First news of 2018 Czech open:
Our mastercaller will be Antony Dundas.

Hotel reservation link added into Accomodation-Hotel section. Check it via side bar on the left.

Online entries are also available for all weekend events.

AUGUST 2018
If you made any mistake in your registrations and want to correct it, please send email to pauzr@czechdarts.org


JUNE 2018:
We are proud to officialy announce that Czech open moved into Cathegory A in BDO ranking for the very first time in history. It is a big step for us, but we think all players visiting us from all over the world deserve it and the tournament itself also.

As we moved into Cat A, we raised prize money by the BDO rules over 7000 pounds in men singles and over 3000 pounds in ladies singles.

For ladies singles we will prepare 16 boards in two separated saloons.
12.12.2018
Přidána fotogalerie

15.11.2018
Rozlosování do turnajů jednotlivců naleznete v sekci Rozlosování.

14.11.2018
Nasazení do turnajů jednotlivců naleznete v sekci Nasazení.
15:54 Mužské nasazení aktualizováno (přidán Pál Székely)

8.11.2018
Registrace jsou uzavřeny. Opět máme výborná čísla. Díky všem, kteří se přihlásili a dorazí. Nyní se budou provádět korekce a úpravy. Rozlosovaní bude zveřejněno v příštím týdnu. Sledujte novinky zde na webu a na facebooku.

2.11.2018
Do sekce Download byl přidán oficiální plakát

30.10.2018
Jelikož chodí dost emailů a zpráv ohledně úprav registrací, prosím podívejte se do seznamu hráčů na své registrace zda je vše v pořádku.
Díky


11.10.2018
NOVÝ OFICIÁLNÍ SPONZOR TERČŮ

CUESOUL darts
Česká šipková organizace má tu čest oznámit nové partnerství pro Czech open 2018 se značkou CUESOUL


První novinky pro Czech open 2018:
Rozhodčím pro letošní rok bude opět Antony Dundas

Rezervační formulář na ubytování v hotely Pyramida je k dispozici v sekci Accomodation-Hotel v levé části menu

Online registrace do turnajů pro celý víkend je v provozu.

SRPEN 2018
Pokud jste udělali nějakou chybu v registracích posílejte žádost na opravu na email pauzr@czechdarts.org


ČERVEN 2018:
Jsme hrdí, že můžeme oficiálně ohlásit zásadní posun turnaje Czech open do vyšší kategorie bodování, pro letošní rok jsme zařazeni do elitní skupiny turnajů bodování BDO kategorie A.

Díky tomu jsme i dle pravidel BDO navýšili finanční odměny pro hlavní turnaje jednotlivců a to na více než 7000 liber v mužské a více než 3000 liber v ženské soutěži.

V letošním roce bude také navýšen počet terčů v ženském turnaji na 16 a terče budou po osmi rozděleny ve dvou salóncích.