หน้าแรก

******ประกาศ*******
18 พฤษภาคม 2563
           เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนไปเปิดเทอม
ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ให้ไปศึกษา ในช่อง DLTV ตามลิงก์ด้านด้านล่าง ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9
โดยเข้าไปศึกษาตามตารางที่ออกอากาศได้ที่เว็บไซต์ https://dltv.ac.th/schedules 


18 พฤษภาคม 2563
           แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชานาฏศิลป์
ให้ไปศึกษาการใช้งานบทเรียนออนไลน์และคลิปสอนการใช้งาน google classroom ได้ที่ 
[คู่มือในการเรียน]  [คลิปการสอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์] หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางอีเมล์  pacharawan@gmail.com
           
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6/1-ม.6/6) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนสุนทรียภาพของนาฏศิลป์
รายวิชานาฏศิลป์พื้นฐาน (ศ33101) คลิกที่นี่


*******ประชาสัมพันธ์********
 19 พฤษภาคม 2563
     เข้าร่วมอบรมการสร้างบนเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ Google Meet ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

 
 
 
 
 
 

**ประมวลภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม**
นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ได้มีโอกาสทำการแสดงเผยแพร่ศิลปะธรรมวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์
ณ ถนนคนเดินเซราะกราวบุรีรัมย์ และ ถนนคนเดินอำเภอชุมพลบุรี
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube