หน้าแรก

******ประกาศ*******
18 พฤษภาคม 2563
           เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนไปเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ไปศึกษา
ในช่อง DLTV ตามลิงก์ด้านด้านล่าง ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9
โดยเข้าไปศึกษาตามตารางที่ออกอากาศได้ที่เว็บไซต์ https://dltv.ac.th/schedules 

18 พฤษภาคม 2563
           แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชา ให้ได้ไปศึกษาการใช้งานบทเรียนออนไลน์และคลิปสอนการใช้งาน google classroom ได้ที่ 
[คู่มือในการเรียน]  [คลิปการสอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์] หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางอีเมล์  
Suriya.ete@gmail.com
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/1-ม.3/6) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา (ง23101)  คลิกที่นี่
google classroom  [ม.3/1]  [ม.3/2]  [ม.3/3]  [ม.3/4]  [ม.3/5]  [ม.3/6]