หน้าแรก******ประกาศ*******
18 พฤษภาคม 2563
           เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนไปเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ให้ไปศึกษา ในช่อง DLTV ตามลิงก์ด้านด้านล่าง ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9
โดยเข้าไปศึกษาตามตารางที่ออกอากาศได้ที่เว็บไซต์ https://dltv.ac.th/schedules 

18 พฤษภาคม 2563
           แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน  วิชาศิลปะพื้นฐาน1 ให้ไปศึกษาการใช้งานบทเรียนออนไลน์และคลิปสอนการใช้งาน google classroom ได้ที่ 
[คู่มือในการเรียน]  [คลิปการสอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์] หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางอีเมล์ yutttana016@gmail.com
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/1-ม.1/6) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน1  คลิกที่นี่
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4/1-ม.4/6) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน1   คลิกที่นี่
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4/1-ม.4/2) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา ศ30201 นาฏศิลป์เพิ่มเติม   คลิกที่นี่
google classroom  [ม.4/1]  [ม.4/2]  

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรมต่างๆ

เมนูหลัก
ลิงค์ต่างๆ