BAZA DANYCH‎ > ‎

UZNANIE

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. Do jej przeprowadzenia konieczna jest wcześniejsza legalizacja lub opatrzenie dokumentu apostille. Patrz: legalizacja i apostille.

ORGANY

Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:
  • świadectw szkolnych i świadectw maturalnych - wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację. Adres Kuratorium w Województwie Mazowieckim znajduje się poniżej.
    Tutaj możesz sprawdzić szczegółowe instrukcje: wymagane dokumenty.
  • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Lista uprawnionych jednostek.
  • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy. Lista uprawnionych jednostek.


ADRES KURATORIUM OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM


Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

www.kuratorium.waw.pl

Adresy email:
sekretariat.kuratora@kuratorium.waw.pl
wicekuratorzy@kuratorium.waw.pl
kuratorium@kuratorium.waw.pl

Telefon (+48) 22 551 24 00

Urzędnik ds. matur międzynarodowych:
Numer wewnętrzny: 5101 - Makiej, 5121 - legalizacja/apostille, 5122, 5081.Adresy innych kuratorów znajdziesz tutaj.