"Från vilket håll närma sig ett konstverk som sopat igen alla spår och som självt säger allt som behöver sägas?"

Jan Håfström DN 97-12-12