preko 280 godina u službi plementih vrijednosti

OD 1736. GODINE

Ćurčića Vakuf je osnovao hadži Salih-aga Ćurčić kao evladijet, (porodični) vakuf, 28. novembra 1736. godine (1149. H.) i u Vakufnami (dokument o osnivanju Vakufa) za prvog muteveliju odredio je starijeg sina Jašer Sadika, „a poslije njega tu dužnost obavljaće njegova djeca i unučad dok ne izumru“.

Hadži Salih-aga je porijeklom je iz Livna (Hlivna), a u Sarajevo je došao 1696. godine sa sinom Jašer Sadikom i bratom hadži Hasanom.

Osnivačka imovina Vakufa je bila novac i porodična kuća-konak u Jahja pašinoj mahali, te karavan saraj (han) u imaretskoj čaršiji, sve u Sarajevu. Porodična kuća namijenjena je potomcima prvog mutevelije, a dobit od novca i izdavanja hana prema vakufnami treba da se koristi za održavanje imovine Vakufa, te održavanje i opravku tri džamije, dvije u Sarajevu, Ćurčića i Sagrakči hadži Mahmuda, te Karaula kod Travnika. Kasnije nakon izgradnje pridodata je i četvrta džamija Ćurčinica u Livnu.


Vakufski dućani

10 vakufskih dućana u srcu Baščaršije naš su izvor prihoda ukupne površine 227m2.

Podrška za četiri džamije

Podrška Institucijama i pojedincima

Podrška za druge institucije i organizacije koje su u potrebi za finansiranjem. Do 2024. godine, Vakuf je dodijelio i 62 stipendije za studente i srednjoškolce širom BiH.

Bakir Tanović

Obnova rada udruženja

Cjelokupna imovina Ćurčića Vakufa nacionalizirana je 1958. godine i Vakuf je nakon 222 godine prestao sa radom. 

Na incijativu Bakira Tanovića (slika lijevo) i Faruka Čurčića, potomaka prvog mutevelije Ćurčića Vakufa, koja je prihvaćena i od strane drugih članova porodice, 24. septembra 1998. godine, 40 godina nako prekida rada Vakufa, osnovano je Udruženje „Ćurčića Vakuf – Udruženje građana“, sa ciljem da se sačuva preostala imovina Vakufa koja je zbog nebrige počela da se ruši, te kada se stvore uslovi i obnovi rad Vakufa. Uslovi su stvoreni kada je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predvidio gradnju Gazi Husrev-begove biblioteke dijelom na zemljištu gdje su se nalazili nacionalizirani dućani Ćurčića Vakufa pod zabranom prometovanja.

Sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 20. januara 2003. godine, sklopljen je ugovor o zamjeni postojeće imovine – dućana Ćurčića Vakufa koja se treba porušiti radi gradnje Gazi Husrev-begove biblioteke sa imovinom – dućanima koji će biti izgrađeni uz objekat biblioteke. Zamjenski dućani su izgrađeni i predati „Ćurčića Vakufu – Udruženje građana“ 26. novembra 2013. godine, kada su i stvoreni potrebni uslovi za obnovu rada Ćurčića Vakufa prema Vakufnami. Značajan dio nacionalizirane imovine Ćurčića Vakufa, kao i dućani na istoj lokaciji, biće predmet buduće restitucije.

Djelatnost Udruženja „Ćurčića Vakuf“ je izvršavanje obaveza iz Vakufname.