URL's

Inhoud

  • 1 Live en staging
  • 2 Beheer URL's
  • 3 Niveau Vlaanderen en provincie en stad
  • 4 Niveau profiel
  • 5 Niveau branch

Live en staging

Elke AquaBrowser instantie heeft een live site en een staging site.

  • De live sites blijven ongewijzigd tot de officiële release.
  • Staging sites kunnen dagelijks veranderen, om configuratiewijzigingen en ontwikkelingen te testen vooraleer ze live worden overgezet.

Beheer URL's

De URL's van de live sites worden beheerd volgens dit Overzicht van Bibliotheekportalen URL's. DNS-instellingen worden beheerd door Cultuurconnect.

Niveau Vlaanderen en provincie en stad

Niveau profiel

Elke bibliotheek heeft een eigen profiel. Een profiel kan je bereiken met:

Niveau branch

Elke vestiging die gedefinieerd is op basis van een of meer locatiecodes heeft een eigen branch. Een branch kan je bereiken met de URL van een profiel aangevuld met /?branch=[Verwoording profiel/Verwoording locatie].


Voor de release van 4.10 op 13/04/2015, werden bovenstaande links als volgt opgebouwd

Comments